• Czwartek, 28 maja 2020

    imieniny: Augustyna, Jaromira

Blogi

Co mnie nurtuje?

Witold Tomczak

poseł Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2009

Polska Prokuratura - to brzmi dumnie..?

Sobota, 10 sierpnia 2013 (02:50)

W związku z toczącą się debatą na temat stanu polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości pozwalam sobie przytoczyć list do Prokuratora Generalnego, skierowany przez byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odnoszący się do oskarżenia mnie przez polską Prokuraturę za czyn, którym przeciwstawiłem się znieważaniu Ojca Świętego Jana Pawła II(jak również jego rodaków i katolików) w 2000 r. w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie.

 

Warszawa, 13 maja 2013 roku 

 

Pan Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa

 

Panie Prokuratorze Generalny!

Zwracamy się do Pana w sprawie będącej przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Pragniemy zwrócić uwagę na istotne okoliczności postępowania karnego prowadzonego przeciwko panu Witoldowi Tomczakowi z powodu usunięcia przez niego kamienia z leżącej figury Jana Pawła II, który to kamień figurę przygniatał, a co zostało wystawione publicznie w warszawskiej Zachęcie. Przedmiot sprawy jest Panu znany.

Występujemy jako obywatele śledzący losy tej sprawy, w tym postępowanie karne, a także jako świadkowie czasu, w którym miało miejsce samo zdarzenie. Byliśmy wtedy posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i świadkami podejmowanych przez pana posła Witolda Tomczaka bezowocnych prób zainteresowania właściwych organów Państwa faktem naruszenia obowiązującego porządku prawnego przez publiczne wystawienie tego rzekomego „dzieła sztuki". Nastąpiła bowiem publiczna obraza uczuć religijnych katolików, oraz znieważenie głowy Kościoła Katolickiego i głowy drugiego Państwa. Sami autorzy tej wystawy i twórca rzekomego „dzieła" nie kryli, że prowokacja stanowi kontrowersję wpisaną w samo „dzieło" i jest obliczona na wywołanie zainteresowania i dyskusji publicznej.

Panie Prokuratorze! Celem i racją istnienia i działania Państwa, w tym jego organów wymiaru sprawiedliwości, jest stanie na straży „dobra wspólnego wszystkich obywateli" (Art. 1 Konstytucji RP) rozumianego jako dobro wspólnoty politycznej, będące w równej mierze dobrem każdego obywatela. Bezczynność organów Państwa, mająca miejsce podczas tej obraźliwej dla katolików wystawy w Zachęcie, była odmową przywrócenia naruszonego porządku prawnego i odmową ochrony dóbr prawem chronionych, czego byliśmy świadkami. Odmowa ta była zaprzeczeniem sensu działania organów Państwa.

W sytuacji odmowy wypełniania przez organy RP właściwych im zadań pan poseł Witold Tomczak zdecydował się na osobiste działanie mające na celu przywrócenie obowiązującego porządku prawnego - na usunięcie z powalonej na ziemię figury Ojca Świętego głazu, który wyrażał uderzenie w Papieża. Ten czyn pana posła Witolda Tomczaka przez bardzo wiele osób, także przez nas, traktowany jest zatem nie tylko jako reakcja na obrazę, ale także jako akt sprzeciwu obywatela wobec niewypełniania przez organy Państwa właściwych im zadań.

Jest znamiennym paradoksem, że to właśnie przedstawiciele rzekomego „artyzmu", świadomie prowokujący widzów swą instalacją, domagali się postępowania karnego przeciwko temu, kto czynnie odpowiedział na ich prowokację. Czyżby prowokując, nie takiej reakcji oczekiwali? Czyżby istotnym ich celem nie było prowokowanie aktywności widzów wobec swoiście przez nich rozumianej „sztuki", ale przyuczanie katolików w Polsce do bierności wobec każdej prowokacji, która zostanie w nich wymierzona?

Jednak o wiele bardziej znamiennym paradoksem jest to, że Prokuratura uznała za właściwe zaniechać ścigania obrazy uczuć religijnych katolików i jednocześnie ścigać tego, kto wystąpił czynnie przeciwko obrazie. Czy ma to oznaczać, że w Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzono w praktyce zasadę, że wolno obrażać uczucia religijne katolików, a sprzeciwy katolików wobec obrazy ich uczuć religijnych powinny być karane?

Panie Prokuratorze! Proszę nie mieć złudzeń co do jednego - w tej chwili odbywa się sąd nie tylko nad panem Witoldem Tomczakiem, ale przede wszystkim nad wymiarem sprawiedliwości, także nad Prokuraturą. Jak Panu wiadomo działy się już z udziałem prokuratur i sądów w Polsce takie niegodziwości, po których do dziś pozostaje jedynie wspomnienie wstydu i hańby, a imiona niegodziwców wymieniają publikacje IPN i podręczniki historii. Nasze lata też będą kiedyś podsumowane.

My wciąż jeszcze mamy nadzieję, że podległa Panu Prokuratura istotnie stanie na straży „dobra wspólnego wszystkich obywateli". Mamy nadzieję, że podejmie Pan działania mające na celu poszanowanie tej zasady.

Z poważaniem.

Mariusz Grabowski

Halina Nowina Konopka

Jan Łopuszański

 

Do wiadomości: pan Witold Tomczak

 


Za ten list, który nie wymaga komentarzy, a raczej zaprasza do głębokiej refleksji, gorąco dziękuję moim kolegom z ławy poselskiej III i IV kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, którego Gościem w 1999 r. był Ojciec Święty Jan Paweł II.

 
 

 


Czy Unia Europejska zniszczy polskie rolnictwo?
Czwartek, 23 maja (03:12)
Królowa Polski jest Królową Europy i Świata!
Piątek, 3 maja (03:40)
Nie dla degradacji Państwa Polskiego i utraty suwerenności
Sobota, 13 kwietnia (02:05)
Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku na Fundację Nasza Przyszłość?
Sobota, 2 marca (07:12)
Życzenia dla Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
Niedziela, 4 listopada (06:19)
Ułaskawienie po 17 latach
Środa, 6 grudnia (02:24)
Oczekując na decyzję Prezydenta
Piątek, 20 października (05:30)
Zachęta do Klątwy - list otwarty do Prezydenta RP
Poniedziałek, 13 marca (12:07)
Radio Maryja nadzieją dla Polski !
Piątek, 23 grudnia (09:05)
Wyrok w Dniu Papieskim...
Wtorek, 13 grudnia (01:17)
Rozprawa odwoławcza
Czwartek, 1 grudnia (02:46)
Apelacja w sprawie znieważenia Ojca Świętego w Galerii Narodowej Zachęta
Wtorek, 20 września (06:59)
Proces trwa...
Wtorek, 5 lipca (11:34)
List przyjaciela Św. Jana Pawła II do Wiceministra Sprawiedliwości
Piątek, 24 czerwca (01:33)
Nie będzie przedawnienia...
Poniedziałek, 25 kwietnia (12:09)
Państwo Polskie wobec znieważenia Jana Pawła II...
Wtorek, 12 kwietnia (10:06)
Spójrzmy głębiej na Krzyż!
Piątek, 25 marca (04:33)
Proces trwa
Wtorek, 16 lutego (12:13)
Zaproszenie do sądu...
Wtorek, 15 grudnia (05:07)
List do uczestników Międzynarodowego Kongresu "Katolicy i sztuka"
Niedziela, 15 listopada (11:01)
Europo, przyjmij Krzyż Chrystusowy!
Niedziela, 3 maja (06:34)
Dlaczego 1% podatku przekazałem na Fundację "Nasza Przyszłość"?
Wtorek, 14 kwietnia (04:36)
Do P.T. mediów katolickich i polskich
Niedziela, 19 października (08:45)
Oddałem akt oskarżenia Królowej Polski…
Wtorek, 9 września (04:33)
Czas próby polskich sumień trwa...
Niedziela, 20 lipca (10:03)
Wybierzmy do Parlamentu Europejskiego ludzi z polskim kręgosłupem
Czwartek, 10 kwietnia (12:43)
Zapraszam na spotkanie...
Czwartek, 20 marca (11:47)
Dar jedności dla Jana Pawła II
Sobota, 15 marca (01:41)
Trwam dzięki TV Trwam!
Środa, 5 marca (12:30)
Nasza droga do pokoju i prawdy
Piątek, 3 stycznia (05:00)
Suwerenność, głupcze!
Wtorek, 3 grudnia (10:22)
Módlmy się do naszych Świętych, prośmy za duszami czyśćcowymi!
Sobota, 2 listopada (02:27)
List otwarty do Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości
Sobota, 26 października (03:02)
Podkarpacie znów może mieć Zdzisława Pupę w Senacie!
Piątek, 6 września (04:23)
Co nas nie zabije, to nas wzmocni!
Sobota, 13 lipca (03:07)
W sprawie sądowego tortu...
Czwartek, 27 czerwca (12:37)
W 10. rocznicę powstania Telewizji Trwam
Środa, 12 czerwca (02:43)