• Czwartek, 13 czerwca 2024

    imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

Blogi

Polityka i sprawiedliwość

mec. Janusz Wojciechowski

były prezes NIK, europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Niech w Unii będą przestrzegane zasady, ale wszystkie i przez wszystkich jednakowo

Środa, 30 sierpnia 2017 (11:58)

(artykuł opublikowany w Naszym Dzienniku z 30 sierpnia 2017 r., opracowany na podstawie wyników kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 10/2016, dotyczącej nadmiernego zadłużenia niektórych państw)

Janusz Wojciechowski

Przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

były Prezes Najwyższej Izby Kontroli

 

Dużo się mówi ostatnio o potrzebie przestrzegania europejskich zasad, zwłaszcza Polskę stawia się dziś na cenzurowanym pod niezbyt jasnym zarzutem naruszania praworządności – a ja chciałbym dziś napisać o problemach z przestrzeganiem w Unii innych zasad – zasad gospodarczych.

Zasady są jasne – deficyt budżetowy nie więcej niż 3 procent, dług publiczny nie więcej niż 60 procent PKB

Są w Unii Europejskiej twarde zasady, zapisane w fundamentalnym dla Unii Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwa członkowskie muszą trzymać w ryzach swoje finanse publiczne. Deficyt budżetowy (czyli różnica między wydatkami i dochodami każdorocznego budżetu państwa) nie może być wyższy niż 3 % PKB (produktu krajowego brutto) a dług publiczny, czy suma wszystkich długów państwa w kraju i za granicą - nie wyższy niż 60 % PKB. Wynika to z oczywistej potrzeby utrzymania w całej Unii ładu finansowego i gospodarczego, bo Unia to jeden organizm gospodarczy i i jak trzeszczą finanse jednego państwa, zwłaszcza dużego, to cała Unia skrzypi. A zatem tak jak dla Niemiec nie jest obojętne ile ma długów państwo polskie, tak dla Polski niemiecki dług też nie jest obojętny. Na jednym rynku wszak jesteśmy i na jednym wózku gospodarczym wszyscy jedziemy.

Na straży przestrzegania zasad gospodarczych stoi Komisja Europejska. Zgodnie z Traktatem, jeśli którekolwiek z państw Unii tych zasad nie przestrzega, jeśli kroi swój budżet z deficytem ponad 3 % albo generuje dług publiczny ponad 60 % PKB, wtedy Komisja Europejska ma obowiązek interweniować, objąć finanse zadłużonego państwa ścisłą kontrolą i wymusić zmniejszenie deficytu lub długu. A jeśli napomnienia, reprymendy i nakazy, nałożone na państwo nie odniosą skutku, Komisja powinna nałożyć na takie państwo finansowe sankcje, a ściślej wystąpić do Rady UE, by takie sankcje nałożyła. To jest wszystko opisane w Traktacie i nazywa się procedurą nadmiernego deficytu.

Uspokoję czytelników, że Polska nie ma z tym problemu i tych zasad przestrzega. Polski deficyt budżetowy jest poniżej 3 %, a dług publiczny poniżej 60 % PKB. Pod względem jesteśmy bez zarzutu i nic nie wskazuje, by się to miało pogorszyć, wręcz przeciwnie, choćby z ostatnie analizy wykonania budżetu państwa sporządzonej przez NIK dowiadujemy się, że budżet państwa jest w coraz lepszym stanie. Zresztą trzeba wspomnieć, że w Polsce Konstytucja nakazuje wprost trzymanie finansów państwa w ryzach wymienionych wyżej 3 i 60 procent.

 

Dług publiczny Francji, Włoch i Niemiec grubo powyżej dopuszczalnych w Unii granic

Są w Unii państwa z poważnymi problemami z ich budżetem. Europejski Trybunał Obrachunkowy (czyli znany już czytelnikom unijny NIK, w którym reprezentuję Polskę) przeprowadził w ubiegłym roku kontrolę, która dotyczyła tego, jak Komisja Europejska (czyli unijny rząd, niegdyś z Panem Barroso, a obecnie z Panem Junckerem na czele) reaguje na przypadki nadmiernego zadłużania się niektórych państw Unii. Kontrola dotyczyła postępowania Komisji wobec szczęściu państwa, w tym trzech z grona dużych – Niemiec, Francji i Włoch (pozostałe państwa objęte kontrola to Czechy, Malta i Cypr).

Wyniki kontroli opublikowane są w sprawozdaniu specjalnym nr 10/2016 i dają wiele do myślenia.

Okazuje się, że dług publicznych wymienionych trzech dużych państw już w roku 2008 był znacznie przekroczony ponad dopuszczalne 60 procent PKB. Dług Niemiec wynosił 65 procent, dług Francji 68 procent, a dług Włoch 102 procent. Po siedmiu latach, w 2015 roku, mimo prowadzenia przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu wobec tych państw (czyli mimo swoistej lustracji i nadzoru Komisji nad finansami tych państw) – dług Niemiec wzrósł do 71 procent, dług Francji do 96 procent, a dług Włoch do 133 procent. A dopuszczalna wielkość, zapisana w Traktacie wynosi – przypomnijmy – 60 procent.

Owszem był kryzys gospodarczy, który miał wpływ na wzrost zadłużenia, ale na przykład wobec Francji Trybunał jasno stwierdził, ze wzrost jej długu w co najmniej 2/3 wynikał z braku dyscypliny budżetowej. No a poza tym kryzys dotykał wszystkich, a zadłużały się wbrew europejskim zasadom tylko niektóre państwa, więc kryzys tego zadłużenia nie tłumaczy.

I co spotkała państwa, które łamiąc europejskie zasady zadłużyły się ponad miarę?

Niewiele albo nic.

 

Komisja Europejska pobłażliwa dla łamania zasad gospodarczych

Państwo zadłużone ponad miarę powinno reformować swoje finanse, ale jak stwierdził Trybunał” “...Reformy strukturalne nie są ani wiążące ani możliwe do wyegzekwowania, w związku z czym państwa członkowskie mogą uzależnić je od programu politycznego rządu. Komisja nie jest w stanie wpłynąć na ich wdrażanie ani przyśpieszać tego procesu...”

Komisja Europejska z jednej strony prowadzi procedurę nadmiernego deficytu, ale – jak stwierdza Trybunał - “...Komisja nie monitoruje ich wdrażania bardziej rygorystycznie niż w przypadku państw członkowskich nieobjętych procedura nadmiernego deficytu...”

A oto co stwierdził Trybunał odnośnie postepowania Komisji Europejskiej wobec Włoch:

Włochy zostały objęte PND w listopadzie 2009 r. Procedurę uchylono w maju 2013 r. Od tego czasu przez trzy lata Włochy miały stosować się do przepisów przejściowych w odniesieniu do kryterium długu. W lutym 2015 r. Komisja przeprowadziła ocenę i uznała, że w przypadku tego państwa członkowskiego doszło do naruszenia prima facie kryterium długu.

Niemniej po uwzględnieniu istotnych czynników i pomimo tego, że relacja długu do PKB ciągle rosła, Komisja oceniła, że Włochy spełniają kryterium długu.

Czyli konkluzja Komisji taka: wprawdzie Włochy maja dług publiczny ponad 130 procent, ale Komisja uznaje, że spełniają kryterium długu, wynoszące 60 procent. Jak się chcę, można uznać, że 130 jest mniejsze niż 60.

A oto jak w świetle ustaleń Trybunału Komisja postępowała wobec Francji, która – przypomnijmy – w latach 2008-2015 zwiększyła swój dług publiczny z 68 do 96 procent PKB:

Trybunał uznał, że analiza uzasadniająca przedłużenie PND dla Francji w marcu 2015 r., opierająca się na prognozie z zimy 2015 r., nie była w pełni przejrzysta. W szczególności zmienione zalecenie było oparte na ocenie oddolnej, która głosiła, że „w ujęciu ogólnym na podstawie dostępnych dowodów nie można stwierdzić, iż zalecany wysiłek nie został osiągnięty w latach 2013–2014”43. Stwierdzono tak, mimo iż w wyliczeniach wysiłku strukturalnego uwzględniono skutki działania dyskrecjonalnego po stronie dochodów, które, jako działanie tymczasowe nie powinno być brane pod uwagę.”.

Zwracam uwagę na frazę, przy pomocy której Komisja Europejska rozgrzesza Francję z nadmiernego długu, z zastosowaniem podwójnej negacji – nie można stwierdzić iż zalecany wysiłek nie został osiągnięty. Pomijając już semantykę, ze wysiłek to można podjąć, a nie osiągnąć.

Wspomniany raport Europejskiego Trybunału obrachunkowego jest pełen bardzo poważnych zarzutów o nieprzejrzystość i brak konsekwencji w działaniach Komisji Europejskiej wobec państw nadmiernie zadłużonych. Krótko mówiąc zarzuca Komisji pobłażliwość wobec jawnego łamania europejskich zasad gospodarczych.

 

Komisja nie chce karać państw łamiących zasady zadłużenia

Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał Komisji Europejskiej wiele zaleceń, między innymi zwiększyć przejrzystość poprzez zastosowanie jasnych definicji, ujawnienie wszystkich danych dotyczących obliczeń, skupić się na ograniczaniu długu publicznego, zwłaszcza w państwach członkowskich o wysokim poziomie zadłużenia, wzmocnić monitorowanie wdrażania uzgodnionych reform strukturalnych, wykorzystując w pełni swe uprawnienia, tak by zagwarantować, że państwa członkowskie będą wypełniać zobowiązania, bardziej rygorystycznie egzekwować zasady dotyczące sprawozdawczości państw członkowskich,

a ponadto zalecił, by stosownych przypadkach korzystać z opcji zalecania Radzie, by ta podjęła bardziej zdecydowane działania i nałożyła sankcje.

To bodaj jedyny przykład z ostatnich lat, że Europejski Trybunał Obrachunkowy pisze wprost o potrzebie sankcji, które powinny być nakładane na państwa, które lekceważą unijne zasady gospodarcze i zadłużają się ponad miarę.

Komisja Europejska przyjęła do wykonania większość zaleceń Trybunału, z wyjątkiem tego jednego – właśnie tego dotyczącego sankcji. Tu Trybunał usłyszał twardo – Komisja nie przyjmuje tego zalecenia!

---

Nie jest dziś moją rzeczą wygłaszanie politycznych komentarzy, więc zamiast nich ograniczę się do apelu, zgodnego zresztą z konkluzjami i wnioskami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – niech w Unii Europejskiej zaczną być przestrzegane zasady, ale wszystkie i przy równym traktowaniu wszystkich państw!

 


Pocztowcy Wyklęci. Samotna walka, mord sądowy i bezkarność zbrodniarzy w togach
Czwartek, 1 września (09:21)
28 wyroków dożywocia za zbrodnie na Argentyńczykach w czasach dyktatury. Zbrodni na Polakach nawet symboliczne kary nie dosięgły.
Sobota, 27 sierpnia (06:17)
Ustawa "rolna" pokrzyżowała plany tych, którzy liczyli na kokosy w handlu ziemią. O to cały ten zgiełk
Niedziela, 3 kwietnia (10:57)
Maszynopis znaleziony w KRS-ie; o sądownictwie na miarę aspiracji narodu. Czy spełnią się kiedyś te marzenia?
Sobota, 19 marca (08:14)
Kupi duszę, kupi ziemię i zostawi pośmiewisko... śpiewali przed laty Gintrowski i Kaczmarski, w "Kantyczce z lotu ptaka" Ziemi na szczęście już nie kupi.
Czwartek, 25 lutego (11:08)
Trybunał o Trybunale w marcu, w pełnym składzie! Czyżby odwilż i wiosna, czy nawrót zimy w Trybunale?
Niedziela, 14 lutego (09:39)
Hipokryzja KRS. Dziś macha flagą obrony demokracji i wstępuje na szaniec, a milczała, gdy PO łamała konstytucję i kupczyła Trybunałem.
Środa, 10 lutego (06:15)
Neumann z PO do Małgorzaty Wassermann -czego się boicie! To cynizm, czy strach własny? Którego więcej?
Poniedziałek, 8 lutego (02:49)
Pytanie do "szyderców parówkowych"? Czy z Newtona też będziecie drwili, że prawo grawitacji objaśniał przy pomocy jabłka?
Niedziela, 7 lutego (06:49)
Kluczowa kwestia dla Komisji Berczyńskiego - sprzeczności w zapisie ostatnich sekund lotu u Millera i u Artymowicza
Piątek, 5 lutego (01:57)
Profesor Dziadzio z UJ miażdży bezprawność wrzawy o zaprzysiężenie październikowych wybrańców do TK. To trzeba powiedzieć Komisji Weneckiej.
Środa, 3 lutego (10:02)
Ojciec Tadeusz Rydzyk rozwija uczelnię, choć nie dostał na nią od państwa ni złotówki. Inni dostawali miliardy i trwonili
Niedziela, 31 stycznia (11:01)
Kto jeszcze uważa, że prokuratura powinna być niezależna, niech to przeczyta i się zastanowi
Środa, 27 stycznia (11:20)
Przed debatą w PE - pójść na ostro i powiedzieć: naczyciele demokracji, uczcie się jej sami, czy cierpliwie tłumaczyć - demokracja w Polsce? Dziękujemy, zdrowa.
Niedziela, 17 stycznia (04:15)
Transakcja wiązana... dalismy sie kupić - wyznanie Leszka Millera kończy pytania o zaprzysiężenie sedziów TK, wybranych w antykonstytucyjnym spisku
Sobota, 16 stycznia (05:40)
Co się naprawdę dzieje w Polsce - oświadczenie europosłów Prawa i Sprawiedliwości do mediów w Europie (wersja polska)
Sobota, 16 stycznia (01:01)
Bez paniki! Według Traktatu o UE jakiekolwiek realne sankcje wobec Polski wymagałyby od państw członkowskich jednomyślności, której nie będzie.
Piątek, 15 stycznia (12:06)
Przezes Rzepliński przegrał w Trybunale, ale grozi, że nie cofnie się o milimetr. Nie cofnie się przed czym? Wyprowadzi nowych sędziów z Trybunału siłą?
Wtorek, 12 stycznia (11:43)
Dziękujemy za brukselską debatę o Polsce. Powiemy, że nasz rząd nie mógłby ocenzurować wiadomości o masowych gwałtach. Taka wolność!
Czwartek, 7 stycznia (10:50)
Nie mówmy o równowadze władz w państwie, w którym panuje absolutyzm władzy sądowniczej
Niedziela, 3 stycznia (05:06)
Prezydent mógłby zapytać prezesa TK, na jakiej podstawie powołał nieznany Konstytucji ani ustawie 10-osobowy skład Trybunału?
Sobota, 2 stycznia (02:16)
Jeśli prezes Rzepliński 12 stycznia nie dopuści przemocą nowych sędziów Trybunału, będzie to "gorący uczynek" przestępstwa z art. 224 kodeksu karnego
Piątek, 1 stycznia (02:50)
Rokosz prezesa "panie Zbyszku" Rzeplińskiego, Agnieszki "żeby było tak jak było" Holland i ojca Mateusza
Czwartek, 31 grudnia (09:20)
Obrońcy TK - sprzątnijcie dyskretnie te znicze! Trybunał żyje! Stan jest nadal ciężki, ale rokowania pomyślne
Poniedziałek, 28 grudnia (07:36)
Świątecznie, historycznie, niepolitycznie - o zwierzętach. Świnia wór drze, a kwiczy...
Niedziela, 27 grudnia (11:10)
Kiedy Gwiazda Betlejemska nas prowadzi - życzenia wierszem
Czwartek, 24 grudnia (12:04)
Żeby było proszę państwa tak jak było - wiersz o "obrońcach demokracji"
Wtorek, 22 grudnia (08:34)
Trybunał Konstytucyjny w niczym nie podważył przedwczorajszego wyboru nowych sędziów, bo indywidalne uchwały Sejmu nie podlegają kontroli Trybunału.
Piątek, 4 grudnia (11:26)
Prokuratura paktowała z oskarżonymi o bandytyzm, a stawką w brudnej grze było pomówienie wójta Obajtka
Poniedziałek, 30 listopada (04:30)
W TVN pokazali szczęsliwego Holendra, który kupił ziemię w Polsce. Niech pokażą szczęśliwego Polaka, który w Holandii ziemię kupił
Sobota, 28 listopada (09:55)
TK to żaden sąd, to zdominowana przez PO trzecia izba parlamentu. Wystarczy posłuchać marszałka Rzeplińskiego
Wtorek, 24 listopada (10:45)
Zwolnienie Jana Burego wskazuje, że zarzucana mu korupcja musi byc poważna. Dopiero powyżej miliona nie wsadzają.
Sobota, 21 listopada (10:55)
Aby zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo (Lech Kaczyński, 3 Maja 2009 roku)
Sobota, 24 października (02:37)
5 lat temu w Łodzi, w akcie nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, zamordowany został Marek Rosiak. A siewcy nienawiści wciąż sieją...
Poniedziałek, 19 października (06:05)
Rolnicy z Pyrzyc, więźniowie polityczni III RP, już na wolności. Domiar niesprawiedliwości cofnął sie o krok.
Sobota, 17 października (07:15)
Kiedy Trybunał Konstytucyjny, w obronie niezawisłości, zabroni w sądach udziału adwokatów?
Czwartek, 15 października (12:25)
Litości, Panie Prokuratorze Generalny! Bandyci z pistoletami chodzą wolno,a wy rolników zamykacie? Co ukradli - ciężką pracę?
Wtorek, 13 października (07:52)
Rolnicy z Pyrzyc to więźniowie polityczni III RP. Bierut wraca na wieś, a PSL cynicznie "Nie rzucim ziemi" śpiewa!
Poniedziałek, 12 października (10:38)
Władza rzuca obrońców ziemi na zimny beton w celi i mówi im wprost - ta ziemia nie dla polskich rolników obiecana!
Niedziela, 11 października (07:07)
Szef Stowarzyszenia Sędziów drwi z łez i krzywdy dziecka
Wtorek, 6 października (02:16)
Twierdza "Trybunał Konstytucyjny jest dla odchodzącej władzy fortecą bezcenną. To dlatego w pośpiechu wymieniają załogę i umacniają szańce
Niedziela, 4 października (05:10)
Był taki czas i warto go przypomnieć tym, którzy straszą PiS-em i oganami na mszę praworządności dzisiaj dzwonią
Sobota, 3 października (06:24)
W miejsce "dyplomatołków" przyszli "dyplomistrzowie" i zamiast na salony, na manowce nas wyprowadzili. Klęska polityki zagranicznej PO-PSL
Poniedziałek, 28 września (07:59)
Runął haniebny plan. Kaczyńskiego nie tknęli, Ziobry nie dopadli.
Piątek, 25 września (10:57)
Krajowa Rada Sądownictwa broni złej sprawy, do upadłego, do ostatniej łzy skrzywdzonego dziecka
Czwartek, 24 września (10:10)
Koledzy z Wyszehradu dziwią się, że Polska ich nie poparła? A przecież od 8 lat w UE głosem Polski jest zawsze głos Niemiec
Środa, 23 września (07:28)
Gdzie te polskie długi moralne? Nie przesadzajmy, że świat nam tak bardzo pomagał
Wtorek, 22 września (10:33)
Dlaczego Polska ma więzić uchodźców, którzy chcą do Niemiec?
Środa, 9 września (11:01)
Duda-pomoc pomaga, TvN kłamie
Wtorek, 8 września (12:32)
Tak, tak, ten w lustrze to niestety pan, panie Żakowski... lekarzu lecz się sam ze swojej nienawiści
Poniedziałek, 7 września (07:18)
Uzasadnienie wyroku w sprawie CBA będzie w październiku, na tydzień przed wyborami.
Czwartek, 3 września (11:02)
NIK jak jeździec bez głowy. Rozszerza się nam państwo teoretyczne...
Piątek, 28 sierpnia (10:35)
Polska może nie w ruinie, ale w śmieciach ginie
Piątek, 14 sierpnia (09:24)
Tylko sędziowie mają władzę, z powodu której ludzie płaczą
Czwartek, 13 sierpnia (07:08)
Dziennikarze pod sąd, afera ze śmigłowcami pod dywan!
Środa, 12 sierpnia (07:54)
Żal nad skrzywdzoną rodziną w Nisku. Sedziowską rodziną.
Wtorek, 4 sierpnia (07:37)
Pan Bóg dał dzieciom matkę, sąd zabrał, w imię szczęścia, miłości i zrozumienia
Wtorek, 4 sierpnia (09:39)
Larum z oblężonego sądu
Niedziela, 2 sierpnia (11:17)
Łowcy dzieci? Nie, to nieprawdopodobne, niemożliwe...
Środa, 29 lipca (07:20)
Mimo rozpaczliwych próśb sąd w Nisku nie oddaje dzieci
Poniedziałek, 27 lipca (01:11)
W tym szaleństwie odbierania dzieci jest metoda
Niedziela, 5 lipca (10:35)
Na rany Chrystusa - oddajcie mi dziecko!
Sobota, 27 czerwca (08:37)
Naprawa sprawiedliwości - 10 kroków bez zmiany konstytucji i trzy kroki ze zmianą
Sobota, 13 czerwca (09:09)
Przepędzić "kolegów", ale nie likwidować ELEWARR-u!
Niedziela, 7 czerwca (08:05)
Uwaga na Sikorskiego, żeby Andrzejowi Dudzie prezydentury nie wygasił!
Poniedziałek, 1 czerwca (03:22)
Niczego już nie wymyślą na moc Dudy
Wtorek, 12 maja (12:45)
Duda jak Wołodyjowski
Poniedziałek, 11 maja (10:56)
Dlaczego Duda? Bo Duda to energia i świeżość, a Komorowski to zastój i nocna straż pod żyrandolem
Piątek, 8 maja (06:50)
Duda i Sprawiedliwość (felieton z Radia Maryja)
Czwartek, 7 maja (06:01)
Prezydent Andrzej Duda naprawi wymiar sprawiedliwości
Wtorek, 5 maja (11:02)
Pan Prezydent Komorowski na Wielkim Pogrzebie
Poniedziałek, 4 maja (03:55)
Tylko z prezydentem Dudą nie rzucim ziemi skąd nasz ród.
Poniedziałek, 4 maja (11:18)
Pies czy koza - państwo teoretyczne PO-PSL w praktyce
Niedziela, 3 maja (10:34)
Nowo malowany minister tak zwanej umownie sprawiedliwości
Piątek, 1 maja (01:33)
My, naród... sprawców!
Środa, 29 kwietnia (10:15)
Bandyta bawi się i zabija, uczciwy człowiek gnije w więzieniu
Wtorek, 28 kwietnia (09:36)
Czy w Kutnie był tylko wypadek?
Niedziela, 26 kwietnia (06:08)
"Nieistniejący układ" stawia Ziobrę przed trybunał
Sobota, 25 kwietnia (03:20)
Szefa FBI nazwali głupkiem... a Bronisława Komorowskiego?
Czwartek, 23 kwietnia (06:13)
Polska armia przygotowuje się do wojny w Wietnamie
Środa, 22 kwietnia (06:17)
Stenogramy Artymowicza obalają raport Millera
Niedziela, 19 kwietnia (07:08)
Pokłosie Idy - nie dziwi wypowiedź szefa CIA o polskie odpowiedzialności za Holocaust
Niedziela, 19 kwietnia (11:08)
Strenogramy Artymowicza świadczą, że samolot był niszczony w powietrzu
Sobota, 18 kwietnia (08:23)
Opinia Artymowicza wskazuje na wybuchy...
Piątek, 17 kwietnia (01:16)
Dlaczego nie będzie debaty Komorowski - Duda?
Czwartek, 16 kwietnia (02:45)
Samoobrona sądowa
Środa, 15 kwietnia (10:45)
Łódzkie Eldorado - czyli ubaw po pachy gajowego Rubachy
Poniedziałek, 13 kwietnia (08:36)
Ludobójstwo UPA potępiamy, wolną Ukrainę popieramy!
Poniedziałek, 13 kwietnia (06:33)
Komorowski dostał w twarz od Ukrainy, a Polska od Komorowskiego
Niedziela, 12 kwietnia (10:27)
Czy to na pewno te czarne skrzynki i z tego kokpitu?
Czwartek, 9 kwietnia (10:28)
Już wkrótce! Nowy, sensacyjny odczyt taśm kelnerów u Sowy!
Środa, 8 kwietnia (08:05)
Komorowszczyzna się miota, a Duda punktuje. W II rundzie będzie nokaut!
Środa, 8 kwietnia (06:48)
Brzoza czy rakieta?
Wtorek, 7 kwietnia (11:29)
W Singapurze przynajmniej wiedzą, kto ich mordował...
Poniedziałek, 6 kwietnia (10:03)
Tak się ściga, od 2008 roku, korupcję w Sądzie Najwyższym!
Sobota, 4 kwietnia (03:25)
Gotowi są uwolnić wielu Barabaszy...
Piątek, 3 kwietnia (04:18)
Święty Jan Paweł II - walka z korupcją wymaga odwagi...
Czwartek, 2 kwietnia (05:31)
Trzeba odłączyć sumienie, żeby wydać taki wyrok...
Środa, 1 kwietnia (12:11)
Ten wyrok wpisany jest w plan - sprowokować PiS do awantury
Wtorek, 31 marca (08:33)
Każda ręka, podniesiona na korupcję, zostanie odrąbana!
Poniedziałek, 30 marca (04:59)
Nielegalna załoga, na nieczynne lotnisko, we mgłę...
Niedziela, 29 marca (08:31)
Prokuratura wojskowa, siostra Komisji Millera
Piątek, 27 marca (09:46)
Na taśmach z Airbusa słychać nawet oddech pilota...
Piątek, 27 marca (11:21)
PO wg Komorowskiego to partia hańby i zbrodni
Czwartek, 26 marca (12:06)
Kto przez 8 lat zabraniał im ścigać złodziei - opozycja?
Niedziela, 22 marca (04:19)
Niech pani zabiera dziecko i ucieka!
Sobota, 21 marca (08:44)
Oj, będzie się działo! Duda zaczyna wyprzedzanie!"
Wtorek, 17 marca (07:24)
Widzisz Polsko, jak to jest, tyle serca, taki gest...
Niedziela, 15 marca (12:22)
Parlament Europejski wezwał Rosję do zwrotu wraku
Czwartek, 12 marca (04:55)
Nie bądźmy cielętami, nie dajmy sie nabrać na ten palec!
Środa, 11 marca (08:25)
Smoleńsk to było za mało...
Środa, 11 marca (10:46)
Spisek krzeseł
Wtorek, 10 marca (05:15)
Wybierz zgodę (na korupcję) i bezpieczeństwo (dla złodziei)
Niedziela, 8 marca (12:42)
Słaby, nieporadny... przyzna się i siedzi...
Sobota, 7 marca (01:14)
Program Dudy to pogrom Komorowskiego
Sobota, 28 lutego (04:10)
Smaczni, słabi i w lesie
Piątek, 27 lutego (06:12)
Pod lampę z tą głową, a nie pod żyrandol
Piątek, 27 lutego (08:03)
Komorowski poniesie w procesji smoleński krzyż?
Czwartek, 26 lutego (08:46)
Gdyby Majdan padł, dziś wojna byłaby nie w Doniecku, a we Lwowie
Niedziela, 22 lutego (08:02)
Eksport żywności rośnie, a dochody rolników maleją
Sobota, 21 lutego (12:16)
Armia się zbroi, kupuje drabiny. Będziemy coś oblegać?
Czwartek, 19 lutego (05:26)
Nie ma antyrosyjskiej Polski, jest tylko antypolska Rosja
Niedziela, 15 lutego (08:23)
Wierzymy, że się uda, szczęśliwy miesiąc maj!
Niedziela, 15 lutego (12:23)
Ile czasu nam jeszcze zostało?
Sobota, 14 lutego (10:04)
Traktory odjechały, problemy pozostały...
Piątek, 13 lutego (10:04)
Mieszczanie i szlachta - nie zazdrośćcie chłopom traktorów!
Czwartek, 12 lutego (11:06)
Duda zatrząsł żyrandolami... i to w obu pałacach!
Środa, 11 lutego (12:28)
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest "prezydent Europy"?
Wtorek, 10 lutego (11:01)
Wielki start Andrzeja Dudy! W Pałacu Namiestnikowskim popłoch!
Sobota, 7 lutego (06:58)
Ukraina płonie, Polska blednie, Europa się boi
Czwartek, 5 lutego (06:50)
Wybudujmy pomnik - Heroicznym wśród Sprawiedliwych
Sobota, 31 stycznia (04:00)
Bydła żal, a co dopiero człowieka....
Czwartek, 29 stycznia (10:40)
Handel ludźmi w więzieniach - gdzie jest prokurator?
Środa, 28 stycznia (08:04)
Kto kopiował i zerwał ten drut - elektronik, czy kowal?
Niedziela, 25 stycznia (10:19)
Dr Lasek i 101 teorii katastrofy
Sobota, 24 stycznia (08:16)
Andrzej Duda słusznie nie powiedział - nigdy...
Piątek, 23 stycznia (07:49)
Kto przerwie "świńskie zabawy" w Europie?
Czwartek, 22 stycznia (06:56)
Ujawnione nagrania, "spalone" dowody
Czwartek, 22 stycznia (09:59)
Sprzedać lasy, zapłacić za kamienice? Proszę bardzo! Ale niemieckie lasy!
Środa, 21 stycznia (10:30)
Na jakiej podstawie Komisja Millera wykluczyła wybuch?
Poniedziałek, 19 stycznia (09:12)
Metoda "na wnuczka"
Piątek, 16 stycznia (11:45)
Zatańczyć z Orkiestrą jeszcze raz, ostatni raz...'
Niedziela, 11 stycznia (09:04)
Śledztwo smoleńskie niczego jeszcze nie ustaliło
Sobota, 10 stycznia (05:20)
Udusi nas w końcu to państwo prawa!
Sobota, 10 stycznia (04:22)
Śledztwo smoleńskie nie na kursie i nie na ścieżce
Sobota, 3 stycznia (02:39)
Jeśli nie fałszerstwa, to co poniosło PSL?
Piątek, 2 stycznia (01:29)
Za rok orędzie noworoczne wygłosi prezydent Andrzej Duda
Czwartek, 1 stycznia (04:19)
Polska oddala się od demokracji
Niedziela, 28 grudnia (12:11)
Śledztwo smoleńskie znowu przedłuzone
Sobota, 27 grudnia (09:42)
Czy te oczy kamienne mogą kłamać?
Piątek, 26 grudnia (12:34)
Nie idę na "Idę"
Środa, 24 grudnia (01:36)
Prezydent ze sponiewieranym majestatem
Czwartek, 18 grudnia (04:01)
Kto wycofa hierarchów sądowych z marszu przeciwko opozycji?
Środa, 17 grudnia (10:12)
Dlaczego kapelusz magika nie może być przezroczysty?
Wtorek, 16 grudnia (09:28)
Komisja polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną?
Poniedziałek, 15 grudnia (08:26)
Kaczyński rozpalił Polskę
Niedziela, 14 grudnia (07:38)
Afera korupcyjna w Sądzie Najwyższym trafi pod dywan...
Sobota, 13 grudnia (12:17)
I znów kuriozalne ściemnianie Laska
Środa, 10 grudnia (06:04)
Samolot spadł... i nastąpiła cisza...
Wtorek, 9 grudnia (09:05)
Co zrobił i za ile Zespół Laska? List otwarty
Poniedziałek, 8 grudnia (02:04)
Szaleństwo! Schizofrenia! Paranoja!
Czwartek, 4 grudnia (02:42)
Wolność religijna, ale gdzie - w rzeźni?
Środa, 3 grudnia (09:59)
10 przepisów na uczciwe wybory
Piątek, 28 listopada (12:26)
Kto się boi przezroczystej urny z wajchą?
Czwartek, 27 listopada (02:33)
Odmęty i oszołomy, czyli PKW jak Komisja Millera
Wtorek, 25 listopada (09:41)
Akcja "Jaja" - policja karze za brak nadzoru nad kurą
Środa, 12 listopada (01:06)
Ojciec Rydzyk ma rację, Hitler też ustanawiał prawo...
Niedziela, 2 listopada (10:26)
Pancerny płot, co się tupolewowi nie kłaniał...
Niedziela, 2 listopada (10:26)
Drwiną Pan tego nie załatwi, Panie Lasek
Środa, 29 października (01:50)
Co powinien zrobić Tusk, gdyby się wtedy nie przeraził?
Wtorek, 21 października (11:18)
Polska wieś jest jak miłość
Poniedziałek, 20 października (04:45)
Co PSL ukrywa w zgniłych ogórkach i pomidorach?
Poniedziałek, 13 października (12:40)
Kaczyński do Tuska - sprawdzam! Niech Pan pomoże rolnikom!
Sobota, 11 października (10:25)
Niech premier ujawni dowody na winę brzozy!
Piątek, 10 października (06:10)
Czy Niemcy zechcą umierać za Gdańsk?
Poniedziałek, 6 października (04:13)
Żal, że pani premier nie zdjęła z siebie klątwy kłamstwa
Czwartek, 2 października (10:05)
To nie lapsus Ewy Kopacz, tylko doktryna obronna rządu PO-PSL
Niedziela, 21 września (12:32)
Pomarańcze i sprawiedliwość
Niedziela, 14 września (06:39)
PSL w rządzie = klęska
Czwartek, 11 września (03:01)
Czwartek pośrodku szabasu
Czwartek, 11 września (07:01)
Automat prawniczy skazał dyrektora Olkowicza
Wtorek, 9 września (10:44)
PiS wygrywa wszędzie, PO nigdzie
Wtorek, 9 września (12:33)
Przestroga Lecha Kaczyńskiego o dwa kroki dalej...
Poniedziałek, 8 września (08:06)
Rosja nas nie napadnie, tylko przyjdzie z bratnią pomocą
Niedziela, 7 września (08:44)
W czyich jesteśmy rękach?
Niedziela, 7 września (06:51)
Co rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien zrobić ze Smoleńskiem
Sobota, 6 września (07:03)
Kto jeszcze w rządzie żyw, ten - hop, siup - i ucieka
Piątek, 5 września (05:19)
Koszmarny błąd, przerażająca bezduszność
Piątek, 5 września (09:05)
Rząd PO-PSL ucieka, Prawo i Sprawiedliwość walczy o polskich rolnikó!
Czwartek, 4 września (06:53)
Obraz kliniczny kompleksu prowincjonalnego, w stadium zaawansowanym
Środa, 3 września (12:14)
Sto lat u Lisa to za mało!
Wtorek, 2 września (10:25)
Premier dużego państwa porzuca urząd - tego jeszcze nie było!
Poniedziałek, 1 września (11:01)
Tusk chce do Brukseli, a zwłaszcza musi
Sobota, 30 sierpnia (06:57)
Czy PSL obroni miłującą pokój Rosję przed agresją PiS-u?
Piątek, 29 sierpnia (09:31)
Plany, plany, plany, słowa, słowa, słowa...
Środa, 27 sierpnia (10:57)
Z głębi piekieł dobiega do nas chichot Ribbentropa i Mołotowa
Sobota, 23 sierpnia (04:07)
Polski obłęd i niemiecko-rosyjska racjonalność
Środa, 20 sierpnia (02:58)
Dyplomatołecja polska 2014
Poniedziałek, 18 sierpnia (07:09)
Spokojnie! Ławrow poradzi sobie i bez Sikorskiego
Poniedziałek, 18 sierpnia (07:45)
Lewica zrywa kajdany i wyrywa murom zęby krat
Niedziela, 17 sierpnia (01:56)
W prezydencie Komorowskim obudził się polityczny wizjoner
Sobota, 16 sierpnia (08:35)
Polska szkoła wykluczania zabójstw i zamachów
Czwartek, 14 sierpnia (08:48)
Sawicki obity, niczym jabłko przemysłowe 8 groszy za kilogram
Środa, 13 sierpnia (07:07)
Holandia pokazała, że chcieć to móc
Niedziela, 10 sierpnia (03:12)
Udało się uwolnić Krystiana Brolla - jeden kamień lżej...
Sobota, 9 sierpnia (01:06)
Unieważnić raport Millera i badać Smoleńsk od nowa!
Piątek, 8 sierpnia (07:06)
Czekoladowy orzeł, gromkie ho,ho,ho, czy lewatywa?
Piątek, 8 sierpnia (11:06)
Czy Komisja Millera badała "pancerną" brzozę? Chyba nie...
Środa, 6 sierpnia (10:56)
O co chodzi, Panie Piechociński, z tym Majdanem?
Środa, 6 sierpnia (01:44)
Zaraza od wschodu nadciąga na Europę
Wtorek, 5 sierpnia (08:09)
Mówisz władza - a w domyśle sitwa
Niedziela, 3 sierpnia (10:21)
Największy arogant w rządzie Tuska
Sobota, 2 sierpnia (04:33)
Dzięki ci Warszawo, że się biłaś!
Piątek, 1 sierpnia (08:17)
Pancernobrzozowcy maja problem z tym Biniendą
Poniedziałek, 28 lipca (10:01)
Spełnia się wizja Sienkiewicza - PiS zbliża się do 43 procent
Poniedziałek, 28 lipca (01:52)
Krajobraz z wiatrakami i korupcją w tle
Niedziela, 27 lipca (01:39)
Kreml powinien wypożyczyć Millera i Laska...
Piątek, 25 lipca (10:47)
Naprawdę kilka lat temu nikt tego nie przewidywał?
Czwartek, 24 lipca (08:53)
Nie nazywajmy separatystami karnej, rosyjskiej armii...
Poniedziałek, 21 lipca (12:15)
Rosyjski kopniak w tyłek świata
Niedziela, 20 lipca (02:03)
Niech spadną z oczu łuski złudzenia... i kto to mówi?
Sobota, 19 lipca (07:46)
Będzie międzynarodowe śledztwo, czy wystarczy MAK
Piątek, 18 lipca (03:48)
Policja też istnieje tylko teoretycznie
Środa, 16 lipca (09:45)
Nieznane są przyczyny katastrofy pod Częstochową
Niedziela, 6 lipca (10:36)
Łodź - zwykłe zabójstwo, Smoleńsk - zwyczajna katastrofa...
Sobota, 5 lipca (12:41)
Prywatna wyżerka i picie za publiczne pieniądze to korupcja!
Sobota, 28 czerwca (12:10)
Co przemilczał prokurator Seremet?
Czwartek, 19 czerwca (05:43)
Walizka... tak, to dla premiera odpowiedni znak
Czwartek, 19 czerwca (09:43)
Mariusz Kamiński, który skrzywdził człowieka prostego...
Czwartek, 12 czerwca (06:19)
I chcieliby dorwać Kamińskiego i się boją...
Środa, 11 czerwca (12:54)
Trudno znaleźć 10 szczegółów, różniących III RP od PRL-u
Poniedziałek, 9 czerwca (01:01)
Ani sie obejrzymy, jak nam PSL Polskę zawiatraczy
Sobota, 7 czerwca (08:49)
Jak prawda z kłamstwem przegrała, na szczęście tylko w sądzie
Poniedziałek, 2 czerwca (07:52)
Moja wygrana z PSL 130 : 29
Poniedziałek, 26 maja (08:21)
Prawo i Sprawiedliwość zwycięża! Dziękuję, Ziemio Łódzka!
Poniedziałek, 26 maja (06:49)
Wie, że trudno ci się przyznać, przyjacielu...
Czwartek, 22 maja (02:22)
Ludziom nie chce się śpiewać radośnie "Hey Jude"
Poniedziałek, 19 maja (07:13)
Pan premier Jonasz Tusk... a może by go tak za burtę?
Piątek, 16 maja (02:43)
Prokuratura poważnie bada wersję szyucznej mgły
Czwartek, 15 maja (01:16)
Czy katastrofa pod Rawą nastąpiła z powodu sztucznej mgły?
Środa, 14 maja (08:42)
Psychiatria polityczna senatora Libickiego
Wtorek, 13 maja (03:02)
Senatorowie pytają o tajemniczy element w brzozie
Sobota, 10 maja (12:23)
Podziwiam panią prokurator Renatę Mazur
Piątek, 9 maja (12:14)
Trybunał Filozoficzny
Czwartek, 8 maja (11:41)
Witaj majowa jutrzenko, w dymie ukraińskiej pożogi
Sobota, 3 maja (01:49)
Zaufanie, panie premierze Tusk? To po co jest NIK?
Sobota, 3 maja (08:04)
Pozytywny bilans wstąpienia UE do Polski. Pozytywny dla UE...
Czwartek, 1 maja (11:38)
Pijanym kierowcom zabierać samochody, nie tylko prawa jazdy
Wtorek, 29 kwietnia (05:53)
Bez miłosierdzia nie ma sprawiedliwości
Sobota, 26 kwietnia (08:55)
Proces Nowaka to ustawaka
Piątek, 25 kwietnia (08:03)
Pani wicepremier ma dreszcze
Wtorek, 22 kwietnia (03:56)
Piłaci umywają ręce
Sobota, 19 kwietnia (08:24)
Tusk, nawet gdy mówi prawdę, też kłamie!
Niedziela, 13 kwietnia (12:24)
Dość tych kłamstw pod wąsem, mości Kalinowski
Sobota, 12 kwietnia (11:28)
LOT i państwo Donka Usypiacza
Piątek, 11 kwietnia (08:50)
Za ile można kupić ministra Sienkiewicza?
Środa, 9 kwietnia (01:47)
5 odsłon kompromitacji Komisji Millera
Wtorek, 8 kwietnia (05:46)
Katastrofa posmoleńska - 5 odsłon kompromitacji prokuratury
Poniedziałek, 7 kwietnia (03:21)
Świat według kiepskich polityków z PSL
Poniedziałek, 7 kwietnia (09:46)
Wstrząsające wyznanie Laska
Sobota, 5 kwietnia (12:50)
Dość pobłażania dla okrutnych zabójców!
Piątek, 4 kwietnia (08:00)
Odpowiedź Seremetra - nic jeszcze nie jest wyjaśnione...
Wtorek, 1 kwietnia (10:10)
Już nie tylko seryjny samobójca, ale i masowy
Poniedziałek, 31 marca (09:30)
W imię sprawiedliwości czy korporacyjnej zemsty
Niedziela, 30 marca (03:16)
Bankructwo zgiętej polityki
Sobota, 29 marca (08:33)
Obywatele i funkcjonariusze to dwa różne stany
Czwartek, 27 marca (11:53)
Rok Polsko - Rosyjski aktualny, w miarę rozwoju wydarzeń...
Wtorek, 25 marca (10:45)
Korupcja złapana za rękę, ale chwyt był niewłaściwy...
Wtorek, 25 marca (08:03)
Dobra rada matek - niech premier pieniądze znajdzie!
Niedziela, 23 marca (07:22)
Fałszywe pijaństwo generała - to był całkiem trzeźwy plan
Sobota, 22 marca (07:30)
Sędzia Milewski pomszczony - autor prowokacji siedzi!
Środa, 19 marca (05:56)
A taki miły był ten Putin, taki serdeczny po katastrofie...
Wtorek, 18 marca (11:07)
Nie świnie stanowią problem, tylko beznadziejna władza
Sobota, 15 marca (12:56)
Oto jak państwo zdało egzamin, a zwłaszcza prokuratura
Wtorek, 11 marca (08:44)
Oszołomy w Malezji podejrzewają zamach
Niedziela, 9 marca (07:47)
Gdzie Kosowo, gdzie Krym, a gdzie Polska? Niedaleko...
Piątek, 7 marca (01:38)
Historia sie powtarza - i to nie jako farsa
Środa, 5 marca (09:27)
Racja stanu według PSL - ciszej nad tą Ukrainą
Środa, 5 marca (06:11)
Pogawarjat, pogawarjat... i ustanut
Poniedziałek, 3 marca (12:50)
Prezydent Lech Kaczyński byłby dziś w Kijowie
Sobota, 1 marca (08:10)
Agresja? Ależ skąd! To tylko obrona porozumienia...
Sobota, 1 marca (08:02)
Wzięli prysznic i tyż nic
Środa, 26 lutego (01:21)
Zamiast Nobla Guinness - za najkrócej trwające porozumienie
Niedziela, 23 lutego (06:24)
GW znowu na tropie polskiego antysemityzmu
Sobota, 22 lutego (07:32)
Dlaczego nie będzie debaty Tusk - Kaczyński
Poniedziałek, 17 lutego (11:16)
Jak bezprogramowy Tusk przykrył program PiS-u
Niedziela, 16 lutego (07:34)
Program PiS - jak naprawić sądy
Sobota, 15 lutego (11:13)
Kongres Programowy PiS - jest wizja, jest alternatywa!
Sobota, 15 lutego (08:11)
Wafelkowa moc państwa. Nie ma litości dla litości.
Piątek, 7 lutego (01:57)
Tajemnicza zbrodnia na wiadukcie
Środa, 5 lutego (09:02)
Macierewicz i szczękościsk Seremeta
Wtorek, 4 lutego (05:44)
Paprykarz zrozumiał kto w Polsce rządzi
Sobota, 1 lutego (10:07)
Przepraszam Polskie Linie Lotnicze LOT
Piątek, 31 stycznia (10:09)
Na pochyłego człowieka nawet Temida skacze
Czwartek, 30 stycznia (11:52)
Logika sekty pancernobrzozowców
Środa, 29 stycznia (12:20)
Gdzie się ubłociły koła tupolewa?
Poniedziałek, 27 stycznia (03:04)
Na kursie i na ścieżce... dlaczego naprowadzali fałszywie?
Sobota, 25 stycznia (11:31)
Wspólna polityka rodzinna - idea PiS dla Europy
Czwartek, 23 stycznia (12:36)
Sędzia nie saper, może się mylić wielokrotnie
Środa, 22 stycznia (11:42)
Oswiecenie prezydenta - prokuratura zła, bo Macierewicza nie ściga!
Środa, 22 stycznia (12:24)
Tajemnicza naprawa w przeddzień katastrofy
Wtorek, 21 stycznia (11:51)
Dziecko nie wytrzymało przemocy państwa
Poniedziałek, 20 stycznia (06:49)
Rząd "uwędził" polskich wędliniarzy...
Czwartek, 16 stycznia (10:22)
Nie zabierajcie Łukaszowi nadziei!
Środa, 15 stycznia (09:15)
Mocna odpowiedź Kaczyńskiego na obłudny apel PSL
Niedziela, 12 stycznia (09:42)
Im dalej w smoleński las, tym więcej dławiącej niepewności
Piątek, 10 stycznia (09:02)
Jak walnęło, to się urwało, jak się urwało, to spadło...
Poniedziałek, 6 stycznia (08:32)
Profesor Kowaleczko pogrążył raport Millera ostatecznie
Niedziela, 5 stycznia (11:31)
Wiatr przywiał Laskowi pierwszą ekspertyzę
Sobota, 4 stycznia (04:13)
Pijanych kierowców można pokonać tylko strachem
Czwartek, 2 stycznia (09:00)
Piosenka o bladze smoleńskiej
Środa, 1 stycznia (04:37)
Udany rok dla władzy, ciut mniej dla społeczeństwa
Wtorek, 31 grudnia (05:46)
Jeden ksiądz na półtora tysięcy skazanych - gdzie ta pedofilia w kościele?
Wtorek, 31 grudnia (09:21)
O brzozę i nie tylko - 10 pytań do PG Seremeta
Poniedziałek, 30 grudnia (02:20)
Życzę prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna!
Wtorek, 24 grudnia (09:14)
Dziś lepiej widać, dlaczego prezydentura Lecha Kaczyńskiego była wielka
Poniedziałek, 23 grudnia (05:03)
Premier chce kończyć śledztwo, które się w zasadzie nie zaczęło
Poniedziałek, 23 grudnia (09:03)
Gdyby katastrofę w Lockerbie badała komisja Millera...
Niedziela, 22 grudnia (05:03)
Solidarni z zabójcą 2013 - czyli Białystok, mamy problem!
Sobota, 21 grudnia (05:38)
Prokuratura nie wyklucza zamachu - czy "Lemingrad" to rozumie?
Sobota, 21 grudnia (09:38)
14 milionów z wolnej ręki - tak się "kosi kapustę" w III RP!
Piątek, 20 grudnia (06:07)
Mój kontrwywiad dla GW, w sprawie Smoleńska oczywiście
Środa, 18 grudnia (03:01)
Smoleńsk od Kijowa niedaleko, ukraińska władza "aluzju poniała"
Niedziela, 15 grudnia (08:10)
Pamięć Wołynia i Kaczyński na Majdanie
Niedziela, 8 grudnia (03:17)
Wymiar niesprawiedliwości uwolnił swoją ofiarę
Sobota, 7 grudnia (10:41)
Gdyby Radia Maryja nie było...
Niedziela, 1 grudnia (08:55)
Ukrainę straciliśmy w Smoleńsku
Sobota, 30 listopada (10:25)
Kolejna odsłona dziadostwa smoleńskiego, bo nie śledztwa
Piątek, 29 listopada (03:55)
Trwa proces posła Tomczaka za obronę wizerunku Jana Pawła II
Piątek, 29 listopada (07:55)
Może i niewinnie skazany, ale niech siedzi...
Niedziela, 24 listopada (05:13)
Może to i geniusz, ale minister zielony
Piątek, 22 listopada (01:15)
Niebezpieczna skleroza Tuska
Środa, 20 listopada (09:29)
Polityka biedy i dyskryminacji
Środa, 20 listopada (10:08)
Coraz mniej rozumiem sądy, chwilami wcale...
Sobota, 16 listopada (07:51)
Ruska Buda przeprasza za polską budkę
Piątek, 15 listopada (10:04)
Krzyż do kruchty, tęcza przed kościołem!
Piątek, 15 listopada (12:22)
Korupcja uniewinniona, antykorupcja pod sąd
Czwartek, 14 listopada (10:52)
Wojna w Warszawie, PiS w Krakowie
Wtorek, 12 listopada (12:10)
Wybić się na wewnętrzną niepodległość!
Poniedziałek, 11 listopada (08:29)
232 siedzenia wytarte milionem podpisów
Sobota, 9 listopada (07:45)
Nie wierzę w zamach, lecz z 14 powodów zamach podejrzewam
Niedziela, 3 listopada (01:17)
Czy NIK skontroluje raport Millera?
Czwartek, 31 października (09:11)
Antybrzozowy spisek profesorów?
Niedziela, 27 października (09:29)
Raport Millera padł jak ścięta brzoza
Sobota, 26 października (06:23)
W poszukiwaniu zaginionych ekspertów Laska
Czwartek, 24 października (07:28)
Bezczelna odpowiedź Laska
Środa, 23 października (12:56)
27 lat temu rozbił sie prezydencki Tu-154
Niedziela, 20 października (10:04)
Trzy lata od zbrodni z nienawiści do PiS
Sobota, 19 października (06:57)
Czy dziś zaczyna się polskie utro (Outreau)?
Czwartek, 17 października (06:38)
Pyrrusowe zwycięstwo, osiagnięte szantażem
Poniedziałek, 14 października (07:51)
Śledztwo smoleńskie, śledztwo dominikańskie
Piątek, 11 października (09:15)
Rekord Jurgiela, ale 6 godzin to i tak za mało...
Piątek, 11 października (12:14)
Trzy i pół roku od katastrofy - ile lat do prawdy?
Czwartek, 10 października (05:14)
Państwo ma monopol na przemoc... - na wyzwiska też?
Wtorek, 8 października (01:44)
Raport Millera rozsypał się na brzozie w drobny mak...
Czwartek, 3 października (10:56)
Jedna wielka brzozowa lipa
Wtorek, 1 października (08:19)
Siedem bardzo chudych lat
Poniedziałek, 30 września (05:14)
Przewrót na plecy przez lewe skrzydło
Środa, 25 września (03:44)
Katastrofiści Laska badają na odległość
Poniedziałek, 23 września (10:51)
Skaż mnie sądzie - ja też nie przeprosiłem za Jedwabne
Sobota, 21 września (07:59)
Zamknąć kościoły - GW na tropie polskiego antysemityzmu
Piątek, 20 września (09:18)
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie coś o ekspertach Laska?
Czwartek, 19 września (12:58)
Matka Polska nie chciała przyjąć swojego syna
Wtorek, 17 września (08:18)
Kwiatkowski wysyła NIK do słynnego Elewarru. Brawo!
Poniedziałek, 16 września (12:19)
Łatwiej góry poruszyć, niż wymiar niesprawiedliwości
Niedziela, 15 września (09:01)
Platforma na tureckim kazaniu
Niedziela, 15 września (12:42)
Stanął pod Sejmem pomnik premiera
Sobota, 14 września (09:13)
Słychać było trzask kości łamanego prawa
Piątek, 13 września (01:24)
Podkarpaciu się kłaniamy, w całej Polsce też wygramy!
Poniedziałek, 9 września (03:35)
Erotyczne pobicie, nieumyślne uduszenie
Sobota, 7 września (09:21)
Podkarpacie, Podkarpacie - cała Polska patrzy na cię!
Piątek, 6 września (08:23)
Podkarpacki siew ogólnopolskiego zwycięstwa
Środa, 4 września (04:08)
Władza, dożynki i zaproszenie do Brukseli - sprostowanie
Środa, 4 września (12:08)
Władza, dożynki i zaproszenie do Brukseli
Wtorek, 3 września (02:53)
Europejski dyżurny do przyjmowania kopów w tyłek
Środa, 28 sierpnia (04:43)
Prezesie Kwiatkowski - przede wszystki głośno szczekać!
Wtorek, 27 sierpnia (12:04)
Ja wam mówię - jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze...
Poniedziałek, 26 sierpnia (10:09)
Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Lipy - nie wstyd wam?
Sobota, 24 sierpnia (07:11)
Uwaga rodzice - zaczyna się sezon polowań na dzieci!
Piątek, 23 sierpnia (07:35)
Oto walka z bandytyzmem - podpalili człowieka i nie siedzą
Czwartek, 22 sierpnia (03:34)
Wprost pcha się premier Tusk pod Trybunał Stanu
Czwartek, 22 sierpnia (07:03)
Faszyzm w Alejach Ujazdowskich
Środa, 21 sierpnia (12:30)
Jechałem chińskim pendolino - trzy razy szybciej, niż Nowak
Wtorek, 20 sierpnia (12:30)
Kukułka po pekińsku
Poniedziałek, 19 sierpnia (05:59)
Cała naprzód - PiS ma już czterdzieści z hakiem!
Poniedziałek, 19 sierpnia (01:01)
Cierpienia młodego Stuhra i starego Lisa
Środa, 14 sierpnia (04:23)
Co tam ojciec Bashobora! ZUS - ten to dopiero uzdrawia!
Środa, 14 sierpnia (06:31)
Obława, obława, na ostatniego pisiora obława...
Poniedziałek, 12 sierpnia (11:30)
Święte krowy na zebrach
Niedziela, 11 sierpnia (09:57)
Strach pomyśleć, ile jeszcze zdążą nabroić
Sobota, 10 sierpnia (10:50)
Pendolino wraca, superszybkie jak parowóz
Piątek, 9 sierpnia (04:38)
Róbta co chceta, tylko nie bijta Miecugowa
Wtorek, 6 sierpnia (08:14)
Wystarczy być, wystarczy, że nikt nie ukradł żyrandola
Wtorek, 6 sierpnia (08:19)
Szczyt szczytów 11 listopada - w tym szaleństwie jest metoda
Poniedziałek, 5 sierpnia (09:37)
PSL żeruje i oskarża
Niedziela, 4 sierpnia (04:22)
Prokurator Generalny - tytuł noszony jak frak
Piątek, 2 sierpnia (05:41)
Gloria victoribus! Zwycięzcom chwała!
Czwartek, 1 sierpnia (07:22)
Miotają tym Hitlerem bez opamiętania, obrażając pamięć ofiar
Środa, 31 lipca (07:20)
Jak Pan Premier zażartuje, to naprawdę boki zrywać
Wtorek, 30 lipca (10:00)
Życzę Kwiatkowskiemu, żeby zawiódł Tuska
Piątek, 26 lipca (09:22)
Lasek potwierdza - badanie katastrofy to była wielka lipa
Poniedziałek, 22 lipca (10:24)
Prokuratura wojskowa kpi, czy o drogę pyta?
Sobota, 20 lipca (10:44)
Tusk szantażuje Warszawę - kto głosuje, ten wróg Platformy
Piątek, 19 lipca (11:53)
W "Wyborczej" już bije dzwon na trwogę
Czwartek, 18 lipca (11:30)
Koledzy Skarbu Państwa zacierają rączki
Czwartek, 18 lipca (11:52)
Krajobraz polityczny po uboju - PiS 40, PSL 2
Środa, 17 lipca (05:47)
Poprawnym Polakom deptanie polskich symboli nie przeszkadza
Środa, 17 lipca (07:48)
Państwo Tuska na najwyższym poziomie kłamstwa
Wtorek, 16 lipca (09:23)
Pyskata sędzia ze Szczecina jednak ma problem
Niedziela, 14 lipca (07:21)
Rzeźnicy z PSL - nie obrażajcie godności polskiej wsi!
Sobota, 13 lipca (11:07)
Państwo o znamionach polskości
Sobota, 13 lipca (07:07)
Pamięciobójstwo wołyńskie
Środa, 10 lipca (02:45)
Babcia wybrała Wilka, bo czerwony kapturek kręci...
Poniedziałek, 8 lipca (06:59)
Biała flaga nad Krajową Radą
Sobota, 6 lipca (09:05)
14 prostych pytań - dlaczego pan nie odpowiada, panie Lasek?
Piątek, 5 lipca (11:40)
Polska prosi - niech im Elbląg złoi skórę
Czwartek, 4 lipca (11:10)
Pętlę pakietu klimatycznego zacisnął na szyi polskiej gospodarki Donald Tusk
Środa, 3 lipca (09:49)
Prokurator Generalny stanął tam, gdzie stało ZOMO
Środa, 3 lipca (12:15)
Strach wyjść na ulicę, by nie zostać aresztowanym
Czwartek, 27 czerwca (11:34)
Wspólna polityka hipokryzji i dyskryminacji
Środa, 26 czerwca (05:44)
Noc świętojańska PiS w ogrodach miłości do PO
Poniedziałek, 24 czerwca (09:12)
PiS na sprawy państwowe, PO na rozpuste i prywatę
Niedziela, 23 czerwca (05:16)
Historia Europy XX wieku, wydana w Berlinie w 2039 roku
Środa, 19 czerwca (12:36)
To nie mgła, to nie brzoza...
Wtorek, 18 czerwca (10:31)
Chamstwo w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Niedziela, 16 czerwca (10:04)
Po odwołaniu HGW czas na eksmisję Tuska. Przed zimą...
Sobota, 15 czerwca (11:09)
Wrócił dziki, XIX-wieczny kapitalizm
Piątek, 14 czerwca (08:16)