• Sobota, 26 września 2020

    imieniny: Justyny, Damiana, Kosmy

Blogi

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...

dr Gabriela Masłowska

poseł na Sejm RP, Członek Komisji Finansów Publicznych

Jeżeli naród polski straci swój język ojczysty, przestanie istnieć !

Piątek, 13 czerwca 2014 (11:16)

26 listopada 2009 roku opublikowany został list pasterski Episkopatu Polski ,,Bezcenne dobro języka ojczystego”.

 W liście tym czytamy, że w języku wyraża się zbiorowa pamięć narodu, jego tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu.

 W prezentowanym w dniu 11.06.2014r. na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu  sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2013 roku zamieszczono rozdział zatytułowany ,,Kontrola nadawców”. Jeden z punktów dotyczy udziału utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w łącznym czasie nadawania utworów słowno-muzycznych w programach radiowych. To bardzo ważny punkt.

 Uważam, że treść tego punktu powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy kto zapozna się z tą treścią miał przekonanie, że ten, kto treść tego punktu sformułował wyraża wielki szacunek a nawet (nie bójmy się tego sformułowania) olbrzymią wdzięczność dla tych nadawców radiowych, którzy starają się, aby w nadawanych przez nich audycjach radiowych udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim był jak największy.

 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na tabelę na str. 41. Zaprezentowano tam ,,realizację kwot ustawowych dotyczących nadawania utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim dla grup programów radiowych w 2013 r.”.

 Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób uszeregowano w tej tabeli poszczególne grupy programów.

 Uważam, że należałoby je uszeregować w taki sposób, aby na górze tabeli znaleźli się ci nadawcy, w przypadku których udział  utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim jest najwyższy a na dole tabeli ci nadawcy, w przypadku, których udział ten jest najniższy.

 Tymczasem przyjęto inną kolejność. Bardzo szkoda. Kolejność sprawia bowiem wrażenie pewnej przypadkowości.

 Z kolei w sprawozdaniu z 2012 roku na str. 42 możemy przeczytać ,,wszyscy nadawcy ogólnokrajowych, koncesjonowanych programów radiowych realizowali obowiązek przeznaczenia 33% miesięcznego czasu nadawania na utwory słowno-muzyczne, wykonywane w języku polskim. W programach RMF FM udział tych utworów wahał się od 33% do 41% w poszczególnych miesiącach, w Radiu Zet od 35% do 39%, a w Radiu Maryja od 82% do 97% (koniec cytatu)”.

 Proszę zwrócić uwagę, że pomimo tego, że Radio Maryja wypadło w tym porównaniu zdecydowanie najlepiej zostało  wymienione dopiero na końcu.

 Tego typu sposób opisywania rzeczywiści może u czytelników sprawozdania wywoływać wrażenie, że jego autor lekceważy potrzebę dbałości o promocję języka polskiego, gdyż tych, którzy język polski najsilniej promują wymienia nie na początku a na końcu.

 Być może nie takie były intencje autora sprawozdania, ale czytając ten tekst sprawozdania Krajowej Rady z 2013 roku można odnieść niepokojące wrażenie.

 Pomimo tej uwagi krytycznej mimo wszystko doceniam to, że w sprawozdaniu z 2012 r. poziom udziału utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim w przypadku Radia Maryja został wymieniony.

 Niestety w sprawozdaniu z 2013 roku poziomu tego udziału w odniesieniu do Radia Maryja już nie zaprezentowano.

 Uważam to za bardzo poważny błąd w sytuacji, gdy istnieje tak silna potrzeba promowania utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim i publicznego doceniania tych wszystkich instytucji, w tym Radia Maryja, które czynią w tej mierze bardzo dużo dobrego. Uważam, że na te sprawy o których tutaj wspominam trzeba zwrócić uwagę przy tworzeniu kolejnych sprawozdań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 Zagadnienie to jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy pojawiają się coraz silniejsze objawy wypierania języka polskiego przez język angielski. Znajomość języków obcych (w tym języka angielskiego) jest oczywiście cenną umiejętnością. Pamiętajmy jednak, że naszą Ojczyzną nie są Stany Zjednoczone. Naszą Ojczyzną jest Polska !.

 

List pasterski Episkopatu Polski ,,Bezcenne dobro języka ojczystego”

 http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4475.1,Bezcenne_dobro_jezyka_ojczystego.html

 

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2013 roku

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/sprawozdanie.pdf

 

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2012 roku

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2013/sprawozdanie_krrit_2013.pdf

 

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi tekstami, w których wskazuje się na nadmierną, nachalną wręcz inwazję języka angielskiego kosztem języka polskiego.

 

http://nowatrawa.blogspot.com/2011/11/bulwersacja-na-temat-angielszczyzny.html

 

http://engleash.net/hello-no-co-wy-tak-sie-przeciez-mowi

 

http://magda.redblog.gp24.pl/2008/03/04/o-my-god-zalewa-nas-angielszczyzna/

 

http://www.sofia.sfks.org.pl/38_Sofia_nr6_Krol.pdf

 


Szanowni Państwo ! Polki i Polacy!
Piątek, 23 grudnia (10:43)
To jest wojna ekonomiczna!
Środa, 9 listopada (04:31)
4 lipca powód do świętowania mają również Polacy, ze zwycięstwa pod Kłuszynem.
Poniedziałek, 4 lipca (01:02)
Jak budować polską wspólnotę?
Środa, 3 czerwca (04:59)
Lepsze małe zmiany niż żadne
Poniedziałek, 11 maja (03:45)
Dziś 411 rocznia Hołdu Ruskiego!
Środa, 29 października (09:50)
Jakie kary nałoży Komisja Nadzoru Finansowego na spółki powiązane z Acronem?
Wtorek, 29 lipca (12:45)
Sprawa przekroczenia 20% udziałów w Grupie Azoty przez rosyjski Acron
Środa, 16 lipca (01:45)
Wstrząsy w Ojczyźnie a nauczanie Prymasa Tysiąclecia.
Wtorek, 24 czerwca (09:54)
Marek Belka i Jacek Rostowski oraz Komisja Trójstronna i Grupa Bilderberg
Poniedziałek, 16 czerwca (06:23)
Brońmy Profesora Chazana, brońmy swoich praw
Czwartek, 12 czerwca (10:19)
Św. Jan Paweł II uczył nas czym powinna być polityka!
Wtorek, 27 maja (03:05)
Radość w świetle ,,Zapisków Więziennych” Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Poniedziałek, 23 grudnia (09:03)
Potrzeba nam nowych Witoldów Korczyńskich!
Wtorek, 12 listopada (04:10)
Uroczystość Wszystkich Świętych to powszechne imieniny
Wtorek, 29 października (10:23)
W jaki sposób możemy okazać solidarność ks. arcybiskupowi Józefowi Michalikowi?
Wtorek, 22 października (11:17)
Po co Niemcy chcą nam pomóc pisać podręcznik do historii?
Wtorek, 8 października (09:44)
UE chce, aby OFE mogły inwestować aż do 30 % aktywów za granicą!
Piątek, 4 października (11:05)
Problem farm wiatrowych nadal nierozwiązany!
Środa, 31 lipca (11:20)
Gloria in excelsis Deo!
Piątek, 5 lipca (01:44)