• Sobota, 26 września 2020

    imieniny: Justyny, Damiana, Kosmy

Blogi

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...

dr Gabriela Masłowska

poseł na Sejm RP, Członek Komisji Finansów Publicznych

Wstrząsy w Ojczyźnie a nauczanie Prymasa Tysiąclecia.

Wtorek, 24 czerwca 2014 (09:54)

 

W obliczu wstrząsów, jakie przeżywa nasza Ojczyzna warto przypominać sobie nauczanie Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

13 marca 1956 roku w Komańczy po śmierci Bolesława Bieruta w ,,Zapiskach Więziennych” prymas Wyszyński zapisał: (…) Bóg położył kres życiu człowieka i głowy Państwa, który miał odwagę pierwszy i jedyny z dotychczasowych władców Polski zorganizować walkę polityczną i państwową z Kościołem. To straszna odwaga! Na tę odwagę zdobył się Bolesław Bierut.

 

I jeszcze jedno! Ostatecznie, Bolesław Bierut umarł obciążony ekskomuniką kościelną. (…) Dla mnie ta okoliczność jest wyjątkowo ciężka, że z mego powodu stanęła jeszcze jedna przeszkoda między sprawiedliwym Sędzią a zmarłym. Jak trudno w takiej sytuacji być pełnym chrześcijaninem!

 

Pogwałcone prawo Kościoła wymaga kary. Cześć należna woli Bożej musi być okazana. To muszę uznać i tego chcieć; muszę chcieć sprawiedliwości Boga, który walczy w obronie swoich pomazańców. A jednak pragnąłbym, by ta ostatnia przeszkoda nie istniała. Tym więcej pragnę, modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który tak bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odprawię Mszę świętą za zmarłego; już teraz "odpuszczam mojemu winowajcy", ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże Miłosierdzie.

 

(…) Tyle razy w ciągu swego więzienia modliłem się za Bolesława Bieruta. Może ta modlitwa nas związała tak, że przyszedł po pomoc. Oglądałem się za nim, we śnie - i nie zapomnę o pomocy modlitwy. Może wszyscy o nim zapomną rychło, może się go wkrótce wyrzekną, jak dziś wyrzekają się Stalina - ale ja tego nie uczynię. Tego wymaga ode mnie moje chrześcijaństwo”.

 

25 grudnia 1970 roku prymas Stefan Wyszyński w archikatedrze warszawskiej wygłosił homilię. Homilia ta wygłoszona została wkrótce po strasznych wydarzeniach na Wybrzeżu.

 

Prymas Wyszyński w owej homilii mówił m.in.: ,,Gdybym mógł, w poczuciu sprawiedliwości i ładu, wziąć na siebie całą odpowiedzialność za to co się ostatnio w Polsce stało, wziąłbym jak najchętniej !. Bo w narodzie musi być ofiara, okupująca winy narodu. I jeśli za ludzkość - ciężary jej win wziął na swoje ramiona Jezus Chrystus, Wieczny Kapłan, to w Polsce tę odpowiedzialność, gdyby zbawczą była, miałby obowiązek wziąć na swoje ramiona - prymas Polski!

 

Jakże bym chciał w tej chwili - gdyby ta ofiara przyjęta była - osłonić wszystkich przed odpowiedzialnością, przed bólem i męką! Bo może nie dość wołałem, nie dość upominałem, nie dość ostrzegałem i prosiłem! Chociaż wiadomo, że głos mój nie zawsze był wysłuchany, nie każde poruszył sumienie i wolę, nie każdą ożywił myśl. Ale tak widocznie być musi.

 

Dlatego my, biskupi i kapłani w naszej wolnej ojczyźnie, o której niezależność i pomyślność walczymy, i dla której pracujemy na powierzonym nam odcinku duchowej odnowy narodu, czujemy się współodpowiedzialni i prosimy rodziny pobitych, aby przyjęły nasze wyznanie i prośbę o przebaczenie...

 

Ale gdy ją zanosimy, przekazujemy również nadzieję, która wstępuje w serca. Polska jest narodem, żyjącym duchem Ewangelii, i chociaż nie zawsze i nie na wszystkich wargach ona spoczywa, to jednak wstrząsa sumieniem. Taki wstrząs sumień przeszedł ostatnio przez cały naród polski - od tych, którzy nim kierują i którzy wzięli odpowiedzialność za jego rozwój w obecnej chwili, do wszystkich, którzy myślą, pracują, trudzą się i cierpią.

 

Jest to nakaz powszechnej spowiedzi narodu polskiego i wszystkich, którzy ten naród stanowią - nakaz spowiedzi, w której nikogo nie oskarżając, sam bije się w piersi: moja bardzo wielka wina. Naród polski w swej wielkiej szlachetności zdolny jest zdobyć się na taką spowiedź i gotowość, aby i granice naszej ojczyzny ujrzały również zbawienie Boże”.

 

28 marca 1981 roku kilka tygodni przed śmiercią Prymas Tysiąclecia apelował: ,,Najbardziej sponiewierany człowiek, najbardziej obwiniony, obciążony przez wszystkie kodeksy karne, jeszcze pozostaje człowiekiem, bo grzechy można z niego odczyścić, a człowieczeństwo zostaje. Przecież Chrystus jest na tej ziemi dla nas ludzi i dla naszego zbawienia.

 

(…) Człowieka nigdy nie można tak ukarać i skazać, aby go doszczętnie unicestwić. Chrześcijanin zawsze znajdzie jeszcze w nim jakiś szczegół, jakieś resztki wartości człowieka. Tylko szatan jest w pełni zły, tylko o nim można powiedzieć, że jest to okrągłe nihil. Ale człowiek - nigdy! Chociaż rządziłby się wszystkimi zasadami nihilizmu, jeszcze pozostaje w nim, jako zaczątek wszelkiej nadziei, oczyszczająca świadomość godności ludzkiej i odpowiedzialności za dźwiganie krzyża”

 

Te wszystkie wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia warto sobie przypominać mając świadomość, że Polskę czekać mogą kolejne wstrząsy. Warto przede wszystkimi żyć wedle nauki płynącej z nauczania Wielkiego Prymasa. Miłość w prawdzie. Prawda w miłości. Tego wymaga od nas nasze chrześcijaństwo.

 

 

 


Szanowni Państwo ! Polki i Polacy!
Piątek, 23 grudnia (10:43)
To jest wojna ekonomiczna!
Środa, 9 listopada (04:31)
4 lipca powód do świętowania mają również Polacy, ze zwycięstwa pod Kłuszynem.
Poniedziałek, 4 lipca (01:02)
Jak budować polską wspólnotę?
Środa, 3 czerwca (04:59)
Lepsze małe zmiany niż żadne
Poniedziałek, 11 maja (03:45)
Dziś 411 rocznia Hołdu Ruskiego!
Środa, 29 października (09:50)
Jakie kary nałoży Komisja Nadzoru Finansowego na spółki powiązane z Acronem?
Wtorek, 29 lipca (12:45)
Sprawa przekroczenia 20% udziałów w Grupie Azoty przez rosyjski Acron
Środa, 16 lipca (01:45)
Marek Belka i Jacek Rostowski oraz Komisja Trójstronna i Grupa Bilderberg
Poniedziałek, 16 czerwca (06:23)
Jeżeli naród polski straci swój język ojczysty, przestanie istnieć !
Piątek, 13 czerwca (11:16)
Brońmy Profesora Chazana, brońmy swoich praw
Czwartek, 12 czerwca (10:19)
Św. Jan Paweł II uczył nas czym powinna być polityka!
Wtorek, 27 maja (03:05)
Radość w świetle ,,Zapisków Więziennych” Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Poniedziałek, 23 grudnia (09:03)
Potrzeba nam nowych Witoldów Korczyńskich!
Wtorek, 12 listopada (04:10)
Uroczystość Wszystkich Świętych to powszechne imieniny
Wtorek, 29 października (10:23)
W jaki sposób możemy okazać solidarność ks. arcybiskupowi Józefowi Michalikowi?
Wtorek, 22 października (11:17)
Po co Niemcy chcą nam pomóc pisać podręcznik do historii?
Wtorek, 8 października (09:44)
UE chce, aby OFE mogły inwestować aż do 30 % aktywów za granicą!
Piątek, 4 października (11:05)
Problem farm wiatrowych nadal nierozwiązany!
Środa, 31 lipca (11:20)
Gloria in excelsis Deo!
Piątek, 5 lipca (01:44)