• Sobota, 26 września 2020

    imieniny: Justyny, Damiana, Kosmy

Blogi

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...

dr Gabriela Masłowska

poseł na Sejm RP, Członek Komisji Finansów Publicznych

Potrzeba nam nowych Witoldów Korczyńskich!

Wtorek, 12 listopada 2013 (04:10)

Papież Pius X w liście apostolskim z 11 kwietnia 1909 roku ,,patriotyzm jest miłością, która zapewnia w naszym sercu pierwsze miejsce naszemu krajowi i naszym rodakom, taki jest bowiem porządek ustalony przez Opatrzność Bożą. Miłość ta nie wyklucza miłości innych ludzi Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże go z nakazem czwartego przykazania Bożego  (,,Czcij ojca swego i matkę swoją”)

W swych ,,Zapiskach więziennych” Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński wspominał, że w Komańczy proponowano mu wyjazd za granicę celem uzyskania wolności. Prymas Wyszyński odpowiedział: ,,Proszę sobie to zapamiętać, że wolę polskie więzienie, gdy już nie ma dla mnie innego miejsca w Ojczyźnie, niż zagraniczne pałace (…) Miejsce biskupa polskiego jest albo przy Katedrze, albo w więzieniu, ale nie za granicą".

W 2008 roku ksiądz biskup Kazimierz Ryczan, biskup kielecki z bólem zauważył ,,Nazwy Bruksela i Strasburg częściej padają w prasie i telewizji jak Polska, Ojczyzna (…) Modlimy się za Ojczyznę. Ojczyzna to Polska, nie Europa, nie Unia (…) Wolności nie wolno nam sprzedać za cenę dotacji strukturalnych”.

W listopadzie 2010 roku prezydent RP Bronisław Komorowski zgłosił projekt zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mający na celu otwarcie drogi do wepchnięcia drogi Polski do strefy euro. Ów projekt ułatwiałby przekazanie kompetencji Narodowego Banku Polskiego (z siedzibą w Warszawie) w zakresie polityki pieniężnej w ręce Europejskiego Banku Centralnego (z siedzibą we Frankfurcie). Na szczęście udało się na razie ten projekt zablokować. To pokazuje jak ważne jest, aby do sejmu i senatu wybierać jak najwięcej tych ludzi, którzy będą bronić suwerenności Polski.

Czyż nie miał więc racji śp. arcybiskup Kazimierz Majdański (biskup szczecińsko-kamieński w latach w latach, 1979–1992, od 1992 do 2007 arcybiskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej), który jeszcze przed wejściem Polski do UE ostrzegał: ,,Unia Europejska stanowi zagrożenie dla suwerenności Polski" ?. 

5 grudnia 2011 roku biskup Ignacy Dec mówiąc o zadaniach Radia Maryja powiedział do nas ,,Głos Radia Maryja jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem naszej suwerenności i z przesuwaniem ośrodka decyzyjnego z Warszawy do Brukseli”.

Teraz pojawił się projekt tak zwanej unii bankowej. Obecnie nadzór nad bankami w Polsce sprawuje polska Komisja Nadzoru Finansowego (z siedzibą w Warszawie). Unia Europejska chce, aby nadzór nad bankami w Polsce sprawował Europejski Bank Centralny (z siedzibą we Frankfurcie). W czyim interesie ten nadzór byłby sprawowany ? – no przecież nie w interesie Polski tylko w interesie zagranicy. Na to nie możemy pozwolić.

Od 1989 trwa proces wyprzedaży majątku narodowego w ręce obce. Były takie okresy w których ten proces udawało się powstrzymywać. Tak czyniono jednak tylko wówczas gdy władze sprawowali ci, którzy polskiego majątku chcieli bronić. Jeżeli władzę sprawowali natomiast liberałowie polski majątek przechodził w ręce zagraniczne.

Jesteśmy obecnie w sytuacji bardzo dramatycznej, ale bardzo proszę, aby starać się nie poddawać rozpaczy, zniechęceniu, niech w tym trudnych czasem jeden drugiego podtrzymuje na duch, okaże mu solidarność. To przecież Zofia Kossak – Szczucka pisała w ,,Dekalogu Polaka” pisała ,,Nie dopuść, by wątpiono w Polskę”.

Warto przypomnieć, że jednym z podstawowych zadań polskiego ruchu oporu w czasie II Wojny Światowej było ,,podtrzymywać ducha w Narodzie i zwalczać przygnębienie i rozgoryczenie” (biuletyn ,,Polska Żyje” z 10 października 1939 roku).

Przypomina mi się w tym momencie scena rozmowy Anzelma Bohatyrowicza z Witoldem Korczyńskim przedstawiona w filmowej wersji powieści Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem”.

Anzelm Bohatyrowicz z pewnym smutkiem mówił: ,,Każda rzecz przed oczami opływa jak ci oryle z tratwami, jak liść zwiędnięty żółkniami”, ale po chwili z nadzieją dodał ,,I tylko czasami jak na mojego Janka patrzę…a teraz i na Witolda..”

,,to co wtedy ?’ – zapytał Witold Korczyński.

,,to tak myślę, że jak młoda latorość nowy las zwiastuje tak i wy podejmiecie pracę, która przerwana została” – odpowiedział mu Aznelm Bohatyrowicz

A wtedy Witold Korczyński powiedział: ,,Podejmiemy !. Najpierw tam gdzie jest najwięcej zaniedbania, gdzie krzywdy ludzkiej najwięcej. Lud w poniżeniu żyje, nie korzysta z owoców swego trudu, ale zmienimy to panie Anzelmie. Połączymy się w jedno z naszym ludem. Tylko wtedy staniemy się narodem zdolnym do walki”

,,Nie spodziewałem się drugi raz takich słów słyszeć..Podobny do stryja….Chryste jaki podobny…” – odpowiedział Anzelm.

Potrzeba nam jak najwięcej nowych Witoldów Korczyńskich – pełnych  entuzjazmu i wrażliwości społecznej młodych Polaków, pragnących swe otrzymane od Pana Boga talenty jak najlepiej spożytkować dla dobra naszej Ojczyzny.

Oby było ich jak najwięcej wśród studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej !.

,,Nie damy miana Polski zgnieść.

Nie pójdziem żywo w trumnę.

W Ojczyzny imię, na Jej cześć,

Podnosim czoła dumne.

Odzyska ziemię dziadów wnuk.

Tak nam dopomóż Bóg!”

 

(,,Rota” Marii Konopnickiej)


Szanowni Państwo ! Polki i Polacy!
Piątek, 23 grudnia (10:43)
To jest wojna ekonomiczna!
Środa, 9 listopada (04:31)
4 lipca powód do świętowania mają również Polacy, ze zwycięstwa pod Kłuszynem.
Poniedziałek, 4 lipca (01:02)
Jak budować polską wspólnotę?
Środa, 3 czerwca (04:59)
Lepsze małe zmiany niż żadne
Poniedziałek, 11 maja (03:45)
Dziś 411 rocznia Hołdu Ruskiego!
Środa, 29 października (09:50)
Jakie kary nałoży Komisja Nadzoru Finansowego na spółki powiązane z Acronem?
Wtorek, 29 lipca (12:45)
Sprawa przekroczenia 20% udziałów w Grupie Azoty przez rosyjski Acron
Środa, 16 lipca (01:45)
Wstrząsy w Ojczyźnie a nauczanie Prymasa Tysiąclecia.
Wtorek, 24 czerwca (09:54)
Marek Belka i Jacek Rostowski oraz Komisja Trójstronna i Grupa Bilderberg
Poniedziałek, 16 czerwca (06:23)
Jeżeli naród polski straci swój język ojczysty, przestanie istnieć !
Piątek, 13 czerwca (11:16)
Brońmy Profesora Chazana, brońmy swoich praw
Czwartek, 12 czerwca (10:19)
Św. Jan Paweł II uczył nas czym powinna być polityka!
Wtorek, 27 maja (03:05)
Radość w świetle ,,Zapisków Więziennych” Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Poniedziałek, 23 grudnia (09:03)
Uroczystość Wszystkich Świętych to powszechne imieniny
Wtorek, 29 października (10:23)
W jaki sposób możemy okazać solidarność ks. arcybiskupowi Józefowi Michalikowi?
Wtorek, 22 października (11:17)
Po co Niemcy chcą nam pomóc pisać podręcznik do historii?
Wtorek, 8 października (09:44)
UE chce, aby OFE mogły inwestować aż do 30 % aktywów za granicą!
Piątek, 4 października (11:05)
Problem farm wiatrowych nadal nierozwiązany!
Środa, 31 lipca (11:20)
Gloria in excelsis Deo!
Piątek, 5 lipca (01:44)