• Sobota, 26 września 2020

    imieniny: Justyny, Damiana, Kosmy

Blogi

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...

dr Gabriela Masłowska

poseł na Sejm RP, Członek Komisji Finansów Publicznych

Św. Jan Paweł II uczył nas czym powinna być polityka!

Wtorek, 27 maja 2014 (03:05)

24 kwietnia sejm RP przyjął projekt uchwały ,,w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji”. W treści uchwały czytamy m.in że sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków ,,zachętą do głębszego poznania Jego intelektualnej i duchowej spuścizny oraz do podejmowania i kontynuowania Jego dzieła”.

25 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W przyszłym roku czekają nas wybory do sejmu RP, senatu RP oraz na funkcję prezydenta RP. W tym kontekście rodzi się pytanie: czym wedle nauki św. Jana Pawła II powinna być polityka ?. Otóż powinna być ona roztropną troską o dobro wspólne. W przypadku polityków polskich powinna być ona roztropną troską o dobro Polski. Chcę wyrazić swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy przypominają nam czym właśnie polityka być powinna. W tym kontekście trzeba przypomnieć np., że 20 stycznia 2007 roku odbyło się sympozjum naukowe ,,Oblicza polityki” organizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Św. Jan Paweł II troszcząc się o to, aby polityka była roztropną troską o dobro wspólne (a przez to drogą do świętości) 31 października 2000 r. wydał ,,List Apostolski motu proprio o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem rządzących i polityków”. Dlaczego lektura tego listu może być tak bardzo pożyteczna ? Otóż może być ona bardzo pomocna, dla każdego człowieka podejmującego różne zadania w zakresie polityki. Czytując ten dokument można dokonać rachunku sumienia, oczywiście (co trzeba bardzo wyraźnie podkreślić) rachunku swojego sumienia.

W przytoczonym tu liście apostolskim św. Jan Paweł II opisuje m.in. cechy osobowe św. Tomasza Morusa. W liście apostolskim czytamy, że św. Tomasz Morus był ,,powszechnie ceniony za nieskazitelną postawę moralną, błyskotliwą inteligencję, otwarte i pogodne usposobienie oraz niezwykłą erudycję (…) wierny swoim zasadom, troszczył się o sprawiedliwość i próbował ograniczyć szkodliwe wpływy tych, którzy dbali jedynie o własne interesy kosztem słabszych (…) wycofał się z życia publicznego, godząc się z ubóstwem, jakie przyszło mu znosić wraz z całą rodziną, opuszczony przez wielu fałszywych przyjaciół, którzy w chwili próby odwrócili się od niego”.

Czytamy dalej: ,,gdy król przekonał się, że Tomasz, wierny swemu sumieniu, kategorycznie odrzuca wszelkie kompromisy, w 1534 r. polecił go wtrącić do londyńskiego więzienia Tower, gdzie poddawano go różnorakim naciskom psychologicznym. Tomasz Morus nie uległ presji i odmówił złożenia przysięgi, jakiej od niego żądano, gdyż oznaczałoby to akceptację systemu politycznego i kościelnego, który przygotowywał teren dla despotyzmu wolnego od wszelkiej kontroli. W trakcie procesu, jaki mu wytoczono, wygłosił płomienną mowę w obronie swych przekonań na temat nierozerwalności małżeństwa, poszanowania tradycji prawnej inspirowanej wartościami chrześcijańskimi, wolności Kościoła wobec państwa. Skazany przez sąd, został ścięty”.

Św. Jan Paweł II w dalszej części wspomnianego listu apostolskiego wskazuje: ,,głęboki dystans wobec zaszczytów i bogactw, pokora wsparta pogodnym i żartobliwym usposobieniem, trzeźwe spojrzenie na ludzką naturę i na ulotność sukcesów oraz trafność sądu zakorzenionego w wierze dały mu wewnętrzną moc i ufność, która wspierała go w przeciwnościach i w obliczu śmierci. Jego świętość zajaśniała pełnym blaskiem w chwili męczeństwa, ale została przygotowana przez całe życie poświęcone pracy w służbie Boga i bliźniego”.

Po lekturze tego tekstu aż chce się powiedzieć – jakże odpowiedzialną i zaszczytną dziedziną ludzkiej działalności jest polityka !, oczywiście polityka rozumiana tak, jak rozumiał ją św. Jan Paweł II.

Jan Paweł II

List Apostolski «motu proprio»

o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem rządzących i polityków

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/tomasz_morus_31102000.html

Uchwała

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/2321_u.htm

Św. Tomasz Morus - męczennik sumienia

http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,63,sw-tomasz-morus-meczennik-sumienia.html

,,Nasz Dziennik”

,,Być jak Tomasz Morus”

 Z małżeństwem katolickich aktywistów wiedeńskich, dr Gudrun Kugler, prawnikiem, oraz dr. Martinem Kuglerem, historykiem – inicjatorami akcji zbierania podpisów pod petycją przeciwko wprowadzeniu eutanazji dla dzieci w Belgii, rozmawia Tomasz M. Korczyński

http://www.naszdziennik.pl/mysl/70320.html

"Oblicza polityki. Rozprawy i szkice" - najnowsza publikacja wyd. WSKSiM W czasach liberalizmu, kiedy "polityka" jest ukazywana i realizowana najczęściej jako walka o zdobycie, podział i utrzymanie władzy, w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ukazuje się niezwykle wartościowa publikacja, której celem jest przywrócenie właściwego sensu pojęciu "polityka". Jak podkreśla redaktor książki ks. dr Andrzej Ulaczyk, były rektor WSKSiM: "W trosce o dobro Rzeczypospolitej trzeba przywracać temu słowu pełny sens, aby mogło odnosić się do poszanowania godności człowieka, praw obywatelskich, uczciwego życia publicznego, państwowego, roztropnej troski o dobro wspólne".

http://www.wsksim.edu.pl/index.php?pg=wydawnictwo&id=11

Spis sympozjów naukowych WSKSiM

http://www.wsksim.edu.pl/index.php?pg=snd&typ=2

 


Szanowni Państwo ! Polki i Polacy!
Piątek, 23 grudnia (10:43)
To jest wojna ekonomiczna!
Środa, 9 listopada (04:31)
4 lipca powód do świętowania mają również Polacy, ze zwycięstwa pod Kłuszynem.
Poniedziałek, 4 lipca (01:02)
Jak budować polską wspólnotę?
Środa, 3 czerwca (04:59)
Lepsze małe zmiany niż żadne
Poniedziałek, 11 maja (03:45)
Dziś 411 rocznia Hołdu Ruskiego!
Środa, 29 października (09:50)
Jakie kary nałoży Komisja Nadzoru Finansowego na spółki powiązane z Acronem?
Wtorek, 29 lipca (12:45)
Sprawa przekroczenia 20% udziałów w Grupie Azoty przez rosyjski Acron
Środa, 16 lipca (01:45)
Wstrząsy w Ojczyźnie a nauczanie Prymasa Tysiąclecia.
Wtorek, 24 czerwca (09:54)
Marek Belka i Jacek Rostowski oraz Komisja Trójstronna i Grupa Bilderberg
Poniedziałek, 16 czerwca (06:23)
Jeżeli naród polski straci swój język ojczysty, przestanie istnieć !
Piątek, 13 czerwca (11:16)
Brońmy Profesora Chazana, brońmy swoich praw
Czwartek, 12 czerwca (10:19)
Radość w świetle ,,Zapisków Więziennych” Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Poniedziałek, 23 grudnia (09:03)
Potrzeba nam nowych Witoldów Korczyńskich!
Wtorek, 12 listopada (04:10)
Uroczystość Wszystkich Świętych to powszechne imieniny
Wtorek, 29 października (10:23)
W jaki sposób możemy okazać solidarność ks. arcybiskupowi Józefowi Michalikowi?
Wtorek, 22 października (11:17)
Po co Niemcy chcą nam pomóc pisać podręcznik do historii?
Wtorek, 8 października (09:44)
UE chce, aby OFE mogły inwestować aż do 30 % aktywów za granicą!
Piątek, 4 października (11:05)
Problem farm wiatrowych nadal nierozwiązany!
Środa, 31 lipca (11:20)
Gloria in excelsis Deo!
Piątek, 5 lipca (01:44)