• Sobota, 6 czerwca 2020

    imieniny: Norberta, Ingridy, Laurentgo

Blogi

Prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwo

O. Dariusz Drążek CSsR

Radio Maryja, TV TRWAM, SIM Radio, wykładowca WSKSiM

Miesiąc temu pytałem Marszałka Sikorskiego

Czwartek, 11 grudnia 2014 (05:04)

Sprawa publicznych pieniędzy i samochodu marszałka wylewa się już z każdej strony. Tymczasem niemal miesiąc temu w trybie informacji publicznej jako dziennikarz i obywatel wysłałem w tej sprawie zapytanie do biura poselskiego R. Sikorskiego kiedy, gdzie i z kim spotykał się poseł Sikorski w określonym czasie w ramach spotkań z wyborcami w związku z wykonywaniem mandatu Oraz jakim środkiem transportu się posługiwał i jaki był koszt transportu. ODPOWIEDZI DO TEJ PORY NIE OTRZYMAŁEM. Biuro posła Sikorskiego milczy. Chciałoby się w tej sytuacji powiedzieć, jaki pan, taki kram.

Zapytanie skierowałem także do Kancelarii Sejmu. Publikuję odpowiedź na moje pismo:

w związku z Pana wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 listopada 2014 r. uprzejmie informujemy, co następuje.
Przepis art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. j. z 2003, Nr 221, poz. 2199, z póź. zm.) stanowi, że posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur, na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Środki te nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż określone w zdaniu pierwszym. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, ryczałt wynosi 12. 150 zł. Z ryczałtu tego pokrywa się też koszt przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu taksówkami albo samochodem własnym lub innym, z którego poseł korzysta na podstawie posiadanego tytułu prawnego, w ramach limitu 3 500 km miesięcznie. Szczegółowo reguluje to § 9 ust. 1 pkt 7 Zarządzenia Nr 8 Marszałka Sejmu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur poselskich (ZMS/2001/008, z póź. zm.). Wydatki ponoszone przez posła z ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego poseł dokumentuje wypełnionym drukiem „Przejazdy posła w miesiącu” (§ 9 ust. 2). 
Natomiast jeśli chodzi o rozliczanie środków finansowych i sprawozdawczość to poseł przedstawia Kancelarii Sejmu sprawozdanie z wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego - do dnia 31 stycznia każdego roku za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego, a także rozliczenie kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego utworzonego przez posła - w terminie 30 dni po zakończeniu wykonywania mandatu poselskiego. Kancelaria Sejmu potwierdza przyjęcie dokumentu sprawozdania i rozliczenia. (§12 ust. 1 Zarządzenia). Ponadto, poseł przedstawia właściwym urzędom skarbowym, statystycznym, oddziałom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innym właściwym organom, informacje, deklaracje rozliczeniowe oraz sprawozdania statystyczne, w terminach ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym (§12 ust. 2), a Kancelaria Sejmu sporządza zestawienie sprawozdań i rozliczeń przedłożonych przez posłów, przedstawia je Prezydium Sejmu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Zestawienia te są jawne (§12 ust. 3) i są dostępne w Systemie Informacyjnym Sejmu pod elektronicznym adresem www.sejm.gov.pl w zakładce „Posłowie”, gdzie udostępniona jest aktualna lista nazwisk posłów Sejmu VII kadencji. Następnie należy wybrać nazwisko posła i wybrać dział „Biura poselskie”. 
Równocześnie podkreślamy, że mając na uwadze powyższe terminy złożenia sprawozdań przez posłów, Kancelaria Sejmu nie dysponuje jeszcze danymi za rok 2014.
Natomiast sprawozdania z wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego z poprzedniej kadencji Sejmu (VI kadencja) są dostępne od 2009 r. w Systemie Informacyjnym Sejmu -> www.sejm.gov.pl -> „Archiwum” -> „VI kadencja 2007-2011”-> „Posłowie” -> „Finanse biura poselskiego”. W pozostałym zakresie (tj. sprawozdania za rok 2007 i 2008) przesyłamy w załączeniu.
Posłowie nie są natomiast zobowiązani prowadzić rejestrów w interesującym Pana zakresie. Tym samym Kancelaria Sejmu nie posiada informacji stanowiących przedmiot wniosku.

Podpisał Jakub Milewski. 

Czy biuro poselskie posła Sikorskiego ujawni harmonogram spotkań i odpowie na zapytania? Publiczne pieniądze wymagają publicznej informacji. 


Pseudopszczółka z krainy os
Środa, 5 listopada (02:39)
Doradca prezydenta Komorowskiego obraził społeczność żydowską?
Poniedziałek, 3 listopada (01:56)
Monika, ach Monika!
Piątek, 31 października (04:26)
SCHIZA W GŁOWIE GŁOWY PAŃSTWA
Środa, 28 maja (02:38)
OBYWATEL? A KTO TO?
Środa, 14 maja (05:22)
Analiza szczególnie skomplikowana
Środa, 30 kwietnia (01:10)
Z wiarą i nadzieją - bez euforii
Sobota, 6 lipca (01:50)
Komorowski - You can dance
Środa, 29 maja (01:55)
"Zimna suka" wśród dzieci
Poniedziałek, 29 kwietnia (01:50)
Czy Jan Dworak potrafi liczyć?
Sobota, 6 kwietnia (08:00)
EUCHARYSTIA - BÓG DAJE SIEBIE
Czwartek, 28 marca (12:01)
Pilne przebudzenie, modlitwa, ewangelizacja
Poniedziałek, 10 grudnia (02:56)
Troszkę inna norma Michała Boniego
Wtorek, 4 grudnia (11:52)
Powrót do początku
Sobota, 1 grudnia (08:18)
Środowisko już rośnie
Poniedziałek, 8 października (12:25)
Władza o bezczelnej twarzy
Piątek, 10 sierpnia (06:22)
Codzienność nie gra, codzienność skrzeczy
Poniedziałek, 6 sierpnia (12:37)
Najlepsze raty!
Poniedziałek, 30 lipca (08:32)
Na Sądzie Bożym bez głosowań
Piątek, 27 lipca (07:13)
Kagańce państwa Partii Miłości
Sobota, 21 lipca (05:55)
Jan "Ratka" Dworak
Wtorek, 17 lipca (09:56)
Ideologiczna układanka
Sobota, 14 lipca (06:11)