• Piątek, 3 kwietnia 2020

    imieniny: Pankracego, Ryszarda

Tragiczna sytuacja polskich rodzin

Środa, 30 maja 2012 (19:52)

 Aż 75 proc. rodzin, w których na utrzymaniu jest czworo lub więcej dzieci, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb, a działania polskiego rządu nie poprawiają tej sytuacji – alarmuje NSZZ „Solidarność”.

Świadczenia rodzinne w Polsce należą do najniższych w Europie i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie miałoby się to zmienić. Jutro odbędzie się Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych.

Komisja rozpoczyna negocjacje w sprawie rządowych propozycji waloryzacji progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej oraz samych wysokości świadczeń. - Zamrożenie przez ostatnie osiem lat progów dochodowych spowodowało, że zasiłków rodzinnych zostało pozbawionych aż 2,8 mln dzieci. Niestety zaproponowana przez rząd waloryzacja jest tak niewielka, że dostęp do nich zyska dużo mniej dzieci, niż go straciło – mówi Zbigniew Kruszyński z Biura Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Jak przypomina związek, według rządowej propozycji kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wzrośnie od listopada tego roku do 539 zł (obecnie 504 zł) i 623 zł (583 zł) w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. „Drugi etap podwyżki nastąpiłby w 2014 r. Podwyższone mają być również same zasiłki. Świadczenie na dziecko do 5. roku życia z 68 do 77 zł; na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia z 91 do 106 zł; na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia z 98 do 115 zł” – zauważają eksperci NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy podkreślają, że z danych zawartych w analizie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), która została dołączona do materiałów przesłanych przed jutrzejszym posiedzeniem, wynika, że około 40 proc. dzieci (tj. ok. 4,3 mln) wychowuje się rodzinach, które nie osiągają dochodów pozwalających na zaspokojenie potrzeb na poziomie koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, który zapewnia prawidłową realizację funkcji rodziny. Jak wskazuje „Solidarność”, w najtrudniejszej sytuacji są rodziny, w których na utrzymaniu jest czworo lub więcej dzieci. Z badań MPiPS, które przytacza „Solidarność”, wynika, że prawie 75 proc. takich rodzin nie jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb, 24 proc. żyje na granicy minimum egzystencji, tzn. że jest w stanie zaspokoić tylko te potrzeby, które nie mogą być odłożone w czasie, a ich niezaspokojenie prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia. - Zgadzamy się z przedstawioną w materiałach rządowych opinią, że proponowana waloryzacja jest niewystarczająca w stosunku do rosnących kosztów funkcjonowania rodziny. W obecnej formie świadczenia rodzinne nie stanowią znaczącego elementu polityki rodzinnej państwa – mówi Kruszyński. Jednocześnie związkowcy przytaczają dane Eurostatu, które zostały opublikowane w 2012 roku, a opisują sytuację z 2009 roku. Polska zajmuje ostatnie miejsce wśród państw Unii Europejskiej pod względem wydatków na politykę rodzinną w stosunku do PKB.

Iza Kozłowska