• Piątek, 3 kwietnia 2020

    imieniny: Pankracego, Ryszarda

Krótka historia Światowych Spotkań Rodzin

Wtorek, 29 maja 2012 (20:46)

Mediolan przygotowuje się na przyjazd rodzin z całego świata. Od jutra do 3 czerwca potrwa tam VII Światowe Spotkanie Rodzin (ŚSR), w których uczesniczyć będzie także Papież Benedykt XVI.

Rozpoczynające się 30 maja w Mediolanie VII Światowe Spotkanie Rodzin jest dobrą okazją do przypomnienia tej kolejnej udanej - po Dniach Młodzieży, Chorego i Życia Konsekrowanego - inicjatywy duszpasterskiej bł. Jana Pawła II, którą kontynuuje Benedykt XVI.

Jan Paweł II - jak przypomina Katolicka Agencja Informacyjna (KAI) - wielokrotnie i przy różnych okazjach okazywał zainteresowanie sprawami małżeństw i rodzin. Jeszcze zanim został biskupem, poświęcał wiele uwagi tym zagadnieniom, o czym świadczy jego twórczość pisarska, jak choćby młodzieńczy poemat "Przed sklepem jubilera", będący opowieścią o dwojgu narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Potem powstało inne jego oryginalne dzieło teologiczno-filozoficzne "Miłość i odpowiedzialność". Potem - jak przypomina Agencja - jako Papież dał wyraz tym zainteresowaniom, ogłaszając wiele dokumentów na temat rodziny, m.in. adhortację apostolską "Familiaris consortio" (1981) i List do Rodzin (1994). W Watykanie powstała też Karta Praw Rodziny (1983). Świadectwem troski Papieża Polaka i jego następcy o podstawową komórkę społeczną stały się też Światowe Spotkania Rodzin, organizowane co trzy lata.

Rzym 1994
Pierwsze z nich odbyło się w dniach 8-9 października 1994 r. w Rzymie. W Kościele katolickim trwał wówczas Rok Rodziny będący katolickim wkładem do ogłoszonego w tym samym czasie przez ONZ Międzynarodowego Roku Rodziny. Zapowiadając "własny" Rok Rodziny, Ojciec Święty pragnął uwrażliwić cały Kościół, a także społeczność międzynarodową, szczególnie na duchowy wymiar rodziny. Już na początku roku ukazał się List do Rodzin, w którym Papież m.in. zapowiedział, że jesienią spotka się w Wiecznym Mieście z rodzinami z całego świata.
Do Rzymu przybyło ponad 200 tys. osób ze 130 krajów. Wcześniej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbyło się sympozjum międzynarodowe na temat "Rodzina sercem cywilizacji miłości". Wzięło w nim udział ok. 800 osób: biskupów, duszpasterzy, ruchów kościelnych, małżeństw i ekspertów z 87 krajów. Obradowano w 13 grupach językowych wokół zagadnień dotyczących rodziny jako podstawowej komórki społecznej i "Kościoła domowego".

Rio de Janeiro 1997
II Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym odbyło się w dniach Rio de Janeiro 2-6 października 1997 r. pod hasłem: "Rodzina - dar i zadanie, nadzieja ludzkości". Poprzedził je kongres teologiczno-duszpasterski, który zgromadził 4 tys. osób.
4 października ponad 150 tys. przedstawicieli rodzin z całego świata spotkało się z Papieżem na olbrzymim stadionie Maracana. Jan Paweł II podkreślił, że rodzina jest darem i zadaniem dla człowieka i społeczeństwa. Wezwał też zebranych do budowania cywilizacji miłości i opartego na niej nowego społeczeństwa oraz aby "bronili swych rodzin jako cennego i niezastąpionego daru". Zaapelował o zapewnienie rodzinom "ochrony ze strony sprawiedliwych praw, które pomogłyby pokonać nędzę i klęskę bezrobocia".

Rzym 2000
III Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym powróciło do Rzymu. Odbyło się 14-15 października 2000 r. jako jeden z jubileuszy stanowych w ramach Roku Świętego. Tradycyjnie odbył się (11-13 października w Auli Pawła VI) międzynarodowy kongres teologiczno-duszpasterski pod hasłem: "Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa" z udziałem ok. 6 tys. osób. 12 października wieczorem uczestniczyli oni w Drodze Krzyżowej na placu św. Piotra i nazajutrz we Mszy św. w bazylice watykańskiej.
14 października w licznych świątyniach Wiecznego Miasta odprawiano Msze św. w różnych językach dla uczestników spotkania, po czym po południu na placu św. Piotra ponad ćwierć miliona osób z całego świata spotkało się z Papieżem. Pięć rodzin z pięciu kontynentów podziękowało mu za zaproszenie, po czym różne osoby składały świadectwa. Na zakończenie przemówił Ojciec Święty, skupiając uwagę na głównym temacie spotkania, czyli dzieciach. Podkreślił, że niestety nie wszędzie są one wiosną rodziny i społeczeństwa, a w wielu krajach żyją one w bardzo trudnych warunkach.

Manila 2003
IV Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się 22-26 stycznia 2003 r. w stolicy Filipin - Manili. Jego hasłem były słowa: "Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia". Po raz pierwszy w historii Światowych Spotkań Rodzin nie mógł wziąć w nich bezpośredniego udziału Jan Paweł II. Jednak dzięki satelitarnym łączom Papież wysłuchał świadectw rodzin z całego świata i wygłosił do nich specjalne orędzie. Z Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie Papież gorąco zaapelował: "Drogie rodziny chrześcijańskie! Głoście światu z radością ten wspaniały skarb, który niesiecie jako kościoły domowe! Małżonkowie chrześcijańscy! W waszej wspólnocie życia i miłości, w waszym wzajemnym oddaniu i wielkodusznym przyjmowaniu dzieci, bądźcie w Chrystusie światłem świata!". Spotkanie w Manili zgromadziło kilka tysięcy rodzin z całego świata i kilkaset tysięcy Filipińczyków. Po raz pierwszy w swej historii odbyło się ono na kontynencie azjatyckim.

Walencja 2006
V Światowe Spotkanie Rodzin odbyło w dniach 1-9 lipca 2006 r. w Walencji pod hasłem: "Przekaz wiary w rodzinie". Tradycyjnie w ramach spotkania odbył się kongres teologiczno-duszpasterski, były świadectwa, wystawy i... wesołe miasteczko dla dzieci. Jego zwieńczeniem było wieczorne czuwanie modlitewne i Msza św. rodzin z całego świata pod przewodnictwem Benedykta XVI.
"Rodzina jest uprzywilejowanym środowiskiem, w którym każda osoba uczy się dawać i otrzymywać miłość" - powiedział Papież do wiernych zgromadzonych na wieczornym czuwaniu.

Przed przyjazdem Benedykta XVI do Walencji w imprezach odbywających się w ramach spotkania wzięło udział ponad 9 tys. Nieco ponad 4 tys. uczestniczyło w kongresie teologiczno-duszpasterskim, a po ok. 500 - w odbywających się równolegle kongresach dzieci i osób starszych.


Meksyk 2009
VI Światowe Spotkanie Rodzin odbyło w dniach 14-18 stycznia 2009 r. w Mieście Meksyk. Jego hasłem były słowa: „Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich” Wzięło w nim udział 10 tys. osób z 98 krajów, w tym 19 kardynałów i 200 biskupów. Benedykta XVI w stolicy Meksyku reprezentował legat papieski ks. kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe przewodniczył modlitwie różańcowej i Mszy św. na zakończenie spotkania. Do jego uczestników dwukrotnie przesłanie skierował Ojciec Święty. W ramach spotkania odbyło się Sympozjum Teologiczno-Duszpasterskie, którego prace przebiegały w trzech kierunkach: „Stosunki i wartości rodzinne”, „Rodzina a seksualność” oraz „Wychowawcze powołanie rodziny”.

W łączności ze ŚSR i Benedyktem XVI w Polsce 3 czerwca odbędą sie w 45 miastach marsze dla Życia i Rodziny.

Izabela Kozłowska