• Piątek, 3 kwietnia 2020

    imieniny: Pankracego, Ryszarda

Rodzina - przyszłością społeczeństwa

Poniedziałek, 28 maja 2012 (11:35)

Wspieranie rodziny leży w interesie państwa – przypomniano o tym na  Światowym Kongresie Rodziny w Madrycie. Odbył się on pod hasłem: „Małżeństwo i rodzina przyszłością społeczeństwa”. W spotkaniu wziął udział ks. kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Jak poinformowało Radio Watykańskie, w kongresie uczestniczyło ok. 2 tys. osób z 80 krajów świata reprezentujących 500 organizacji prorodzinnych. Oprócz chrześcijan byli także wyznawcy innych religii. Podczas obrad uczestnicy zapoznali się z aktualną sytuacją rodziny w różnych częściach świata. Dyskutowano m.in. nad polityką prorodzinną, ustawami wymierzonymi w rodzinę, „zimą demograficzną”, jaka panuje w niektórych krajach, miejscem i rolą kobiety w społeczeństwie oraz odpowiedzialnym wychowaniem dzieci i młodzieży. Wśród prelegentów byli też Polacy: Ewa i Lech Kowalewscy mówili o antykoncepcji i naturalnym planowania rodziny, natomiast ks. Jarosław Szymczak z Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW wygłosił referat o problemie bezpłodności.

Ostatni dzień kongresu został poświęcony wolności wychowania i wolności religijnej. Szczególnie ta ostatnia jest zagrożona w wielu krajach świata. Organizatorzy przygotowali bogaty program kulturalny. Między innymi można było zobaczyć film „Cristiada”. Na zakończenie obrad zostanie opublikowana specjalna Deklaracja Madrycka na rzecz rodziny.

Jak informuje polski serwis pro-life Human Life International – Polska VI Światowy Kongres Rodzin (WCF) odbył się w Pałacu Kongresowym w Madrycie. To największe międzynarodowe spotkanie rodzin oraz liderów organizacji prorodzinnych, w którym wzięło udział ok. 100 znanych wykładowców, specjalistów w zakresie problematyki rodziny z całego świata. Hasło kongresu  „Małżeństwo i rodzina: przyszłość społeczeństwa” ma przypomnieć światowej opinii publicznej, że nie ma innego wyznacznika sukcesu naszej cywilizacji niż dobra kondycja tradycyjnie rozumianego małżeństwa i rodziny. Organizatorzy Kongresu Rodzin podkreślali główne cele spotkania, czyli promocje rodziny jako naturalnej i podstawowej komórki życia społecznego, propagowanie niezbywalnych praw rodziny nierozłącznie związanych z prawami człowieka, przypomnienie misji rodziny jako wspólnoty miłości i solidarności, która najpełniej przekazuje wartości kulturowe, etyczne, społeczne, duchowe i religijne. Światowy kongres ma stworzyć forum działań na rzecz rodziny reprezentowanego przez polityków, liderów oraz członków różnych grup wyznaniowych i organizacji działających na rzecz rodziny, stać się miejscem dzielenia się doświadczeniami i osiągnięciami dla umocnienia postaw prorodzinnych, indywidualnych i wspólnotowych. Inne zadania i cele kongresu to także: globalizacja idei prorodzinnych i środków ich przekazywania, wspólne świętowanie - jedność w różnorodności, kształtowanie kultury życia małżeńskiego poprzez właściwą troskę o wzajemne dobro współmałżonków i dzieci.

MM

MM