• Niedziela, 14 kwietnia 2024

    imieniny: Justyny, Waleriana

Ochronić życie

Sobota, 2 marca 2024 (14:50)

Przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki
po raz kolejny zaapelował o ochronę życia od poczęcia
do naturalnej śmierci, a także o kompleksowe wsparcie rodziców.

Apel został opublikowany w związku ze złożonymi w Sejmie projektami przepisów, które mają zalegalizować zabijanie nienarodzonych.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w sobotę zwrócił się z apelem „do wszystkich ludzi dobrej woli”
– tak wierzących, jak i niewierzących – „o głęboką refleksję i ochronę wartości, jaką jest życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”.

„Z niepokojem dostrzegam, że niektóre środowiska
– postulując tzw. prawa kobiet do swobody przeprowadzania aborcji – nie uwzględniają prawa
do życia człowieka w jego pierwszej, prenatalnej fazie życia” – napisał ks. abp Stanisław Gądecki.

Ksiądz arcybiskup wskazał, że „niepodważalnym faktem jest, że życie człowieka zaczyna się od jego poczęcia, czyli połączenia się komórek rodzicielskich”. „W chwili poczęcia powstaje nowa, unikalna osoba, która rozwija się dynamicznie, korzystając ze schronienia w łonie matki.
Nie jest to kwestia przekonań religijnych, ale niepodważalny fakt, potwierdzany przez aktualny stan nauk biologicznych. Życie człowieka od poczęcia zawsze powinno być szanowane i chronione” – podkreślił przewodniczący episkopatu.

Dodał, że „po upadku systemu komunistycznego podjęto szereg zmian prawnych w kierunku zwiększenia ochrony prawa do życia dzieci nienarodzonych”.

„Kierunkiem ewentualnych zmian, powinna być bez wątpienia jeszcze większa jego ochrona. Należy równocześnie pamiętać o zwiększaniu pomocy kobietom brzemiennym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej” – zwrócił uwagę ks. abp Stanisław Gądecki.

DodŁ, że takie postępowanie będzie zgodne z wartościami ogólnoludzkimi i chrześcijańskimi, które leżą
u fundamentów naszego ustroju. Przywołał art. 38 konstytucji, który „zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Hierarcha zaznaczył, że potwierdził
to Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia
28 maja 1997 roku.

„Apeluję więc o budowanie społeczeństwa solidarnego, które nie wyklucza z naszej społeczności najmłodszych, niewinnych dzieci, żyjących pod sercem matki. Apeluję
o uszanowanie ich podstawowego prawa do życia oraz
o profesjonalne i kompleksowe wspieranie ich rodziców”
– napisał przewodniczący KEP.

JG, PAP