• Sobota, 13 kwietnia 2024

    imieniny: Marcina, Przemysława

Ważny jest stosunek władz lokalnych do trzeźwości

Czwartek, 29 lutego 2024 (22:02)

Jeśli nasze „małe ojczyzny” dotknięte są pijaństwem, alkoholizmem, narkomanią i innymi poważnymi nałogami, wtedy cierpią na tym nie tylko mieszkańcy danej miejscowości czy regionu, ale cała nasza Ojczyzna – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Konferencji Episkopatu Polski, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

Ksiądz bp Tadeusz Bronakowski przypomniał, że w 2002 r. św. Jan Paweł II zatwierdził ważną notę doktrynalną. Jej autorem był ks. kard. Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, późniejszy Papież Benedykt XVI. Naucza ona o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym.

– Chodzi o to, aby nie błądzić w naszych politycznych wyborach, decyzjach i różnych działaniach. Nota doktrynalna zwraca uwagę na to, że właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu oddać głosu na program polityczny lub na konkretną ustawę, jeśli one podważają podstawowe zasady wiary i moralności (por. pkt II, 4). Nasza wiara nakłada na nas bezwzględny obowiązek głoszenia Chrystusowej prawdy. Nie możemy przerzucać na innych odpowiedzialności za głoszenie ewangelicznej  prawdy o człowieku, o jego godności i powołaniu. To jest obowiązek każdego z nas. Musimy mieć mocną świadomość, że zasady moralne „nie mogą być uchylone, że nie dopuszczają wyjątków ani żadnych kompromisów”. W tej sytuacji zadanie obrony podstawowych wartości jest dla katolików szczególnie ważne i odpowiedzialne – mówił.

Dokument podpisany przez św. Papieża podaje przykłady „fundamentalnych i niezbywalnych nakazów etycznych”.

– Chodzi m.in. o obronę życia nienarodzonych i zakaz eutanazji, o obowiązek poszanowania i ochrony praw ludzkiego embrionu, o ochronę i uświadamianie społeczeństwu wartości rodziny, która jest oparta na monogamicznym małżeństwie mężczyzny i kobiety. Prawo musi także gwarantować rodzicom swobodę w wychowywaniu swoich dzieci i chronić nieletnich. Powinno także pomagać odzyskać wolność wszystkim, którzy ulegli współczesnym formom zniewolenia, w tym różnym nałogom – zauważył ksiądz biskup.

Na początku kwietnia odbędą się wybory samorządowe.

– Od tego, jacy ludzie znajdą się we władzach samorządowych, zależy m.in., jak będą wykorzystywane pieniądze publiczne, jaka będzie polityka społeczna, jaki będzie stan nauczania i wychowania w naszych szkołach oraz placówkach oświatowych. Zależeć też będzie, czy nasze ulice, różne miejsca publiczne będą bezpieczne; czy prowadzona polityka nie będzie sprzyjać demoralizacji młodego pokolenia – zwrócił uwagę ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Niezwykle ważną sprawą jest stosunek władz lokalnych do trzeźwości. Jeśli nasze „małe ojczyzny” dotknięte są pijaństwem, alkoholizmem, narkomanią i innymi poważnymi nałogami, wtedy cierpią na tym nie tylko mieszkańcy danej miejscowości czy regionu, ale cała nasza Ojczyzna – mówił przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych KEP.

– Wolność wewnętrzna poszczególnych osób i małych grup społecznych decyduje o wolności całego narodu i ma wpływ na niepodległość państwa. Prawda ta mocno wybrzmiała w czasie sympozjum „Trzeźwość polską racją stanu”, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Za to piękne wydarzenie z serca dziękuję władzom uczelni, a mediom toruńskim – za jego relacjonowanie – powiedział ks. bp Tadeusz Bronakowski.

APW, radiomaryja.pl