• Piątek, 13 grudnia 2019

    imieniny: Łucji, Otylii

Ostatni dzień abolicji

Poniedziałek, 2 lipca 2012 (19:05)

Dziś  kończy się trwająca od początku stycznia br. roku abolicja. Do końca dnia cudzoziemcy przebywający nielegalnie na terenie Polski mogli złożyć wniosek o legalizację swojego pobytu w trybie abolicji - informuje resort spraw wewnętrznych.

 

Od stycznia wpłynęło już blisko 8,5 tys. wniosków, a ponad 2,3 tys. osób zalegalizowało swój pobyt - czytamy na stronie internetowej ministerstwa. Osoby, które nie będą mogły osobiście złożyć wniosku w urzędzie, mogą uczynić to drogą pocztową. Pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego. Legalizacja pobytu w trybie abolicji pozwoli cudzoziemcom podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez dodatkowego zezwolenia, które będzie wymagane tylko w przypadku umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło). Po upływie ważności decyzji abolicyjnej (2 lata) w celu przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemcy będą mogli skorzystać ze zwykłego trybu jego legalizacji.

Dotąd najwięcej wniosków w skali kraju cudzoziemcy złożyli do wojewody mazowieckiego (6575), a następnie do wojewodów: łódzkiego (347), lubelskiego (213), śląskiego (209), dolnośląskiego (199), wielkopolskiego (184). Pod względem narodowości najwięcej wniosków złożyli obywatele Wietnamu (1986), Ukrainy (1877), Pakistanu (1282), Armenii (649).

Pobyt w Polsce zalegalizowali w większości obywatele m.in. Ukrainy (944), Wietnamu (611), Armenii (338).

Zdecydowaną większość (ponad 97 proc.) wnioskujących stanowią osoby, których pobyt w naszym kraju jest nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku oraz przebywały w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku.

 

 

AN