• Piątek, 1 marca 2024

    imieniny: Albina, Antoniny, Radosława

Dziś w „Naszym Dzienniku”

Prawda głoszona z miłością

Sobota, 28 stycznia 2023 (08:33)

ROZMOWA / z ks. bp. Edwardem Frankowskim, sandomierskim biskupem pomocniczym seniorem.

„Nasz Dziennik” od 25 lat trafia do rąk polskich Czytelników. Jak Ksiądz Biskup postrzega te lata naszej pracy dla Polski i dla Kościoła?

– Srebrny jubileusz istnienia „Naszego Dziennika” to okazja do wielkiego dziękczynienia przed Bogiem. Czytam „Nasz Dziennik” od pierwszego numeru i z wielką radością w sercu mogę dziś najserdeczniej pogratulować jego twórcom i założycielom, na czele z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem CSsR. Wielkie słowa podziwu i wdzięczności kieruję do redaktor naczelnej Ewy Nowina Konopki i wszystkich jej współpracowników, redaktorów i dziennikarzy, twórców tych jakże pięknych i potrzebnych artykułów, wywiadów, reportaży i felietonów.

Ta załoga przetrwała 25 lat. Przy Bożej i ludzkiej pomocy pod opieką Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji przetrzymała najboleśniejsze ataki, mające zniszczyć to wielkie dzieło. Nie skusiły jej żadne propozycje wejścia na poprawne politycznie salony i nie uległa pokusie zdobycia większych pieniędzy wszechwładnych libertyńskich mediów. To tytuł, któremu możemy zaufać, bo dla tej redakcji najszczytniejszą nagrodą i powodem radosnej służby prawdzie i miłości jest samo oddanie Bogu i ludziom, Kościołowi i Ojczyźnie.

Zachowaliście się jak trzeba – tak jak Niezłomni Żołnierze w obronie Ojczyzny. Dlatego Bóg wam błogosławi, daje moc i wytrwałość oraz pomnaża owoce waszej pięknej i wytężonej, odpowiedzialnej i twórczej pracy literackiej.

Do naszych Czytelników pragniemy docierać z prawdziwym obrazem rzeczywistości, na którą patrzymy w perspektywie katolickich wartości.

– „Nasz Dziennik” codziennie swoim podtytułem motywuje czytelników słowami „Veritatis splendor” – czyli „Blask prawdy”. To dla was najwspanialsza nobilitacja i misja do wypełnienia: z dumą i radością rozjaśniać mroki współczesności blaskiem prawdy.

Pięknie się złożyło, że 25-lecie „Naszego Dziennika” zbiega się z trzydziestoleciem powstania encykliki św. Jana Pawła II „Veritatis splendor”. W tej nauce z 6 sierpnia 1993 roku autor podkreśla, że człowiek ma wewnętrzny obowiązek poszukiwania prawdy i kształtowania życia według jej wymagań. Kościół – świadomy, że wierność prawdzie wymaga niekiedy heroizmu – nie narzuca człowiekowi prawdy, lecz ją proponuje. Zawsze jest posłuszny prawdzie tak jak Jezus Chrystus, który wymaga radykalizmu ewangelicznego i ewangelicznej doskonałości: „poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli”.


 

Drogi Czytelniku! Więcej można przeczytać w papierowym wydaniu „Naszego Dziennika” dostępnym w punktach sprzedaży prasy lub w wersji elektronicznej   TUTAJ.

 

APW, KG, „Nasz Dziennik”