• Niedziela, 29 stycznia 2023

    imieniny: Franciszka, Zdzisława

Dziś w „Naszym Dzienniku”

Poświęcił wszystko Polsce

Wtorek, 6 grudnia 2022 (00:05)

W Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe Mieczysława Jałowieckiego, delegata rządu polskiego
w Gdańsku, który kupił dla Polski Westerplatte.

Prochy Mieczysława Jałowieckiego i jego żony Zofii Anieli
z Romockich Jałowieckiej zostały przeniesione z jednego
z londyńskich cmentarzy i spoczęły na gdańskim cmentarzu Srebrzysko.

W bazylice św. Brygidy w Gdańsku została odprawiona Msza Święta. – Postać Mieczysława Jałowieckiego uczy
nas wszystkich patriotyzmu, oddania służbie Ojczyźnie,
ale i bezkompromisowości, wytrwałości w dążeniu
do założonych celów, nawet wtedy, gdy sytuacja z pozoru wydaje się beznadziejna – powiedział podczas homilii proboszcz ks. Ludwik Kowalski. Przypominając jego sylwetkę, zaznaczył, że rewolucja bolszewicka pozbawiła jego rodzinę majątku na Wschodzie. – Mimo tego nasz bohater nie poddał się i podjął walkę najpierw o ukochaną Wileńszczyznę, później o Polskę, ryzykując życie
i narażając się zarówno ludności niemieckiej, jak i swoim rodakom – podkreślił ks. Ludwik Kowalski. Zaznaczył przy tym, że Jałowiecki należał do osób, które uznawały Polskę, jej niepodległość, za najpiękniejszą sprawę, której należy wszystko poświęcić.

Kapłan dodał, że Mieczysław Jałowiecki stał się jednym
z owych „cichych bohaterów”, który uznał, że nie ma sprawy piękniejszej niż Polska. – A gdy ona jest
w potrzebie, należy poświęcić wszystko, aby ją ratować
i wspierać, że nie ma idei piękniejszej niż wolność własnej Ojczyzny, że za te wartości warto poświęcić swój ziemski czas, swoje talenty, majątek. Oddać zdrowie, a nawet życie – zakończył ks. Kowalski.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

APW, ZB, „Nasz Dziennik”