• Poniedziałek, 21 czerwca 2021

    imieniny: Alicji, Alojzego, Demetrii

Ocalić od zapomnienia

Piątek, 11 czerwca 2021 (18:12)

Z inicjatywy sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi powstała w Samborze wystawa stała „»Pamiętaj, bądź dobrym człowiekiem«. Mieszkańcy Sambora ratujący Żydów podczas II wojny światowej”.

18 czerwca 2021 r. w Samborze odbędzie się uroczyste otwarcie Sali Spotkań i Pamięci o Mieszkańcach Sambora ratujących Żydów podczas II wojny światowej w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Poświęcenia Sali dokona ks. abp Mieczysław Mokrzycki, z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, sióstr ze Zgromadzenia, świadków historii tamtych wydarzeń oraz mediów. Siostra przełożona Elżbieta Ślemp szukała różnych źródeł dofinansowania tego obiektu, IPN Oddział w Rzeszowie wydrukował na ten cel cegiełki. 
W tym miejscu z inicjatywy s. Elżbiety przy współpracy Oddziałowego Biura Badań Historycznych i Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie powstała wystawa stała „»Pamiętaj, bądź dobrym człowiekiem«. Mieszkańcy Sambora ratujący Żydów podczas II wojny światowej”. 
Wystawa eksponowana jest w Sali Spotkań i Pamięci o Mieszkańcach Sambora ratujących Żydów podczas II wojny światowej w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Sambora. Jest ona formą upamiętnienie s. Celiny Kędzierskiej – przełożonej sierocińca i ochronki zaangażowanej w pomoc żydowskim dzieciom.
IPN do wystawy przygotował i wydrukował folder opisujący sytuację mieszkańców Sambora pod okupacja niemiecką i prezentujący bohaterskie postawy ludzi, którzy z narażeniem życia pomagali skazanym na zagładę Żydom. Zawiera on niepublikowane dotychczas zdjęcia, które nie znalazły się na wystawie.
AB, IPN.gov.pl