• Poniedziałek, 21 czerwca 2021

    imieniny: Alicji, Alojzego, Demetrii

Jubileusz sióstr loretanek

Poniedziałek, 7 czerwca 2021 (11:39)

Siostry loretanki w diecezji ełckiej są obecne od 25 lat. Wczoraj w Augustowie obchodziły 100. rocznicę założenia zgromadzenia. Żyją, posługują, katechizują i modlą się z wiernymi.

Uroczystość odbyła się w bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

W homilii podkreślił wartość jubileuszu, który jest okazją do okazania Bogu wdzięczności za wszelkie dobro, jakie z Bożej ręki, przy współpracy z łaską Bożą stało się udziałem wszystkich, dzięki pracy sióstr loretanek w diecezji ełckiej. – Jubileusz to okazja do spojrzenia wstecz, by uwielbiać Boga za drogi, jakimi prowadzi nas ku zbawieniu, ale także okazja do tego, byśmy spojrzeli na teraźniejszość z pasją i na przyszłość z nową nadzieją – mówił ks. bp Mazur. – Jubileusz to spojrzenie na teraźniejszość, jakby sprawdzanie, czy charyzmaty nie wygasły, a rzeczywistość nie zmieniła się na tyle, żeby pozbawić aktualności dzieła do tej pory czynione. To też okazja, by postawić sobie pytanie o wierność temu dziedzictwu duchowemu, które pokolenia sióstr pomnażały i nam je przekazują – dodał.

Nawiązując do charyzmatu i misji sióstr powierzonej przez ich błogosławionego założyciela, stwierdził, że misja ta jest wciąż aktualna i jawi się współcześnie jako coraz bardziej konieczna i nagląca. – Dzisiaj apostolstwo dobrej prasy i dobrej książki pozostaje nadal pilnym zadaniem dla całego Kościoła. Wszyscy wiemy, że słowo Boże trzeba głosić nie tylko w kościele, ale docierać z nim do współczesnych ludzi za pomocą prasy, internetu, telewizji i radia. Kościół nie może pozwolić sobie na milczenie w mediach, ale trzeba zintensyfikować naszą działalność misyjną w nich. To jest wielkie wyzwanie dla was być obecnym na „kontynencie cyfrowym” i tam głosić Chrystusa – stwierdził duchowny.

Na zakończenie homilii złożył siostrom loretankom życzenia. – Życzymy siostrom loretankom wszelkiego błogosławieństwa Bożego w Waszym życiu zakonnym i pracy apostolskiej. Trwajcie w wierności temu, co odziedziczyłyście od swego założyciela. Naśladujcie go w jego pracowitości, gorliwości misyjnej, zaangażowaniu w głoszeniu chwały Matki Najświętszej. Jak błogosławiony Ignacy z ufnością powierzajcie Bogu swe prace, modlitwy i cierpienia.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praski i proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie. Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku. W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

W 1994 roku siostry przybyły do Augustowa. Rodzina Czartoszewskich ofiarowała im dom i posesje, a biskup ełcki Wojciech Ziemba wydał 11 marca 1995 roku zezwolenie na założenie domu w Augustowie. Siostry katechizują, pracują w kancelarii parafialnej, prowadzą też kolportaż książek i czasopism zgromadzenia. Angażują się również w inicjatywy diecezjalne, m.in. modląc się w intencjach diecezji ełckiej.

Maryja jest główną Patronką zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

JG, KAI