• Poniedziałek, 21 czerwca 2021

    imieniny: Alicji, Alojzego, Demetrii

Otwierajmy serca na słuchanie

Niedziela, 6 czerwca 2021 (10:44)

Błogosławieństwo uszu, „Manifest prostoty”, modlitwa za Kościół i przejście przez słynną Bramę-Rybę jako deklaracja pójścia za Chrystusem – to najważniejsze punkty zakończonego późnym wieczorem w sobotę XXV Spotkania Młodych Lednica 2000.

Tym razem odbyło się ono pod hasłem „Usłysz” – z powodu pandemii po raz drugi w formule on-line.

Podczas wydarzenia odtworzono przesłanie Papieża Franciszka skierowane do polskiej młodzieży.

Oto słowa Ojca Świętego:

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z młodymi, którzy – już od dwudziestu pięciu lat – w tych dniach gromadzą się w Lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnawiać swoją przynależność do Chrystusa. Drodzy młodzi, w tym roku słowem kluczowym waszego spotkania jest »Usłysz!«. W Biblii to słowo wprowadza w Dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił (por. Pwt 6, 4-5). Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego Słowu! Z serca wam błogosławię!”.

Jak zwykle na Polach Lednickich nie zabrakło śpiewów, tańca i baletu. Zaprezentowano m.in. inscenizację „spotkania z głosem” w formie baletowej.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki.

– Potrzebne jest nam dziś wyciszenie serca, które nie jest rozrywane dążeniami i pragnieniami. Wyciszenie serca poprzedza wyciszenie sumienia. Wtedy człowiek wchodzi w siebie i może usłyszeć głos Pana – powiedział metropolita poznański na początku Mszy św.

Postacią, która towarzyszyła młodym podczas tegorocznego wydarzenia, był św. Jan Chrzciciel, mistrz ciszy i prorok prostoty. Rozważania przygotowane w oparciu o teksty ewangeliczne przybliżały postać tego proroka.

Odmówiono Litanię wyjścia na pustynię, czyli modlitwę inspirowaną postawą św. Jana Chrzciciela, która ma wyrażać prośbę do Pana Boga o uzdolnienie młodych do przyjęcia Jego głosu. Modlitwa zakończyła się błogosławieństwem uszu, wzorowanym na obrzędzie Effatha, w którym zwyczajowo biorą udział dorośli przygotowujący się do chrztu. Każdy uczestnik został zachęcony do wykonania znaku krzyża na swoich uszach, by nauczył się słuchać i rozpoznawać głos Boga.

Nie zabrakło też modlitwy za Kościół, którą poprowadzili osoba świecka, siostra zakonna i kapłan. Modlono się za wspólnotę Kościoła, by, będąc oczyszczoną mocą Boga, była zawsze i dla wszystkich miejscem rozeznawania głosu usłyszanego w sumieniu.

Tę część wydarzenia zakończyło wspólne odczytanie „Manifestu prostoty” zamieszczonego na lednickich linijkach – jednym z symboli tegorocznego spotkania. Była to odpowiedź na wezwanie Jana Chrzciciela do „prostowania ścieżek Panu”.

Po Eucharystii, w momencie poświęconym św. Janowi Pawłowi II, odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wybór Chrystusa na Pana i Zbawiciela. W symbolicznym geście, jak co roku, dokonany wybór został przypieczętowany przejściem przez Bramę-Rybę. Przeszli przez nią przedstawiciele organizowanych tu spotkań dla różnych środowisk: Lednicy Młodych, Lednicy Seniora, Lednicy Dzieci i Lednicy Motocyklistów.

Na zakończenie wydarzenia ojcowie dominikanie, gospodarze i organizatorzy corocznego spotkania, zapowiedzieli, że jego przyszłorocznym patronem będzie Święty Paweł.

APW, KAI