• Poniedziałek, 17 maja 2021

    imieniny: Brunona, Sławomira

Wileńszczyzna pokazuje autorów Konstytucji 3 maja

Poniedziałek, 3 maja 2021 (13:00)

Mieszkańcy Wileńszczyzny mogą oglądać wystawę „Vivat Konstytucja” przy gimnazjum Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie. Wystawę przygotowaną w polskiej i angielskiej wersji językowej można zwiedzać do 31 maja 2021 r.

Wystawa zainaugurowała na Wileńszczyźnie obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Na 31 planszach prezentowana jest historia przyjęcia oraz tradycja obchodów Konstytucji 3 maja. Ekspozycja przypomina Warszawę czasu Sejmu Czteroletniego, sylwetki autorów Konstytucji, jej treść i znaczenie.

Na przykładzie ponad 120 obiektów – map i grafik, fotografii i pism urzędowych, tytułów prasowych oraz druków okolicznościowych, a także relacji i wspomnień – wystawa przedstawia historię uchwalenia oraz tradycję obchodów Konstytucji 3 maja. Prezentuje także sposoby kultywowania pamięci o Konstytucji jako wartości narodowej na przestrzeni ponad 200 lat.

Materiały prezentowane na wystawie pochodzą m.in. z zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamięci Narodowej.

APW, PAP, l24.lt