• Czwartek, 28 maja 2020

    imieniny: Augustyna, Jaromira

Lasy Państwowe wesprą parki

Środa, 27 czerwca 2012 (22:51)

Osiem milionów złotych przeznaczą Lasy Państwowe (LP) na gospodarkę leśną i badania naukowe parków narodowych. Jest to pierwsza tak wysoka pomoc udzielana przez Lasy parkom.

Dofinansowanych zostanie 14 parków narodowych: Białowieski, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Pieniński, Roztoczański, Słowiński, Wielkopolski i Wigierski. Fundusze otrzymane od Lasów Państwowych parki będą mogły przeznaczyć na badania naukowe, które pozwolą na dalsze rozpoznanie zasobów i procesów przyrodniczych.

- Zapewnienie parkom narodowym jak najlepszych warunków finansowych do pełnienia ich misji jest dla nas priorytetem. Dodatkowe środki przekazane przez Lasy Państwowe pozwolą na realizację wielu cennych przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia stopnia ochrony przyrody w parkach – podkreślił Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody.

W myśl nowych przepisów od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe stały się osobami prawnymi. Prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, finansując z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na swoją działalność. Resort środowiska wyjaśnia, że pieniądze przekazane przez Lasy Państwowe zostaną „uruchomione” 3 lipca. Przekazane środki pochodzić będą z funduszu leśnego utworzonego przez Lasy. Fundusz ten jest formą gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie o lasach. - Z pewnością ilość środków finansowych w tym roku będzie wzrastać wraz z rozpatrywaniem kolejnych napływających do DGLP [Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – red.] wniosków powiedział Adam Wasiak, dyrektor generalny LP. W ubiegłym roku Lasy Państwowe przekazały na parki narodowe 300 tys. złotych.

Środki funduszu – wyjaśnia Ministerstwo Środowiska - przeznaczane są głównie na wyrównywanie niedoborów środków finansowych w nadleśnictwach, powstających przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej, a także na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Środki umieszczone w funduszu mogą być także wykorzystane m.in. na badania naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej czy sporządzanie planów urządzenia lasu.

W Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które oprócz ochrony przyrody mają za zadanie edukować w dziedzinie przyrody, prowadzić badania naukowe czy udostępniać turystom zasoby przyrodnicze.

Izabela Kozłowska