• Środa, 12 maja 2021

    imieniny: Pankracego, Dominika

PKN Orlen inwestuje w farmy wiatrowe

Wtorek, 15 września 2020 (13:11)

PKN Orlen prowadzi prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.

PKN Orlen przypomniał, że rozpoczął już projektowanie morskiej farmy wiatrowej, które poprzedzone zostało wielomiesięcznymi badaniami wietrzności i struktury geologicznej dna morskiego. Projekt wykona firma Offshore Design Engineering z Wlk. Brytanii. Koncern podał jednocześnie, że zakończenie prac projektowych „umożliwi szczegółowe zaplanowanie harmonogramu realizacji inwestycji”.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił, że „morska farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy projekt inwestycyjny”, który znacząco wzmocni koncern „jako lidera transformacji energetycznej nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowej”. „W perspektywie kilku lat, dzięki inwestycjom w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania, chcemy być jednym z najważniejszych producentów zielonej energii, na którą zapotrzebowanie stale rośnie” – podkreślił Daniel Obajtek, cytowany w dzisiejszym komunikacie koncernu.

Szef PKN Orlen przyznał, że zanim „czysta energia z Morza Bałtyckiego trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego”, koncern czeka kilka lat intensywnych prac. 

PKN Orlen przypomniał, że jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej CO2 w 2050 r. Jak podkreślił, „ważnym elementem realizacji tego celu będzie rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania”. „Budowa morskiej farmy wiatrowej, której rozpoczęcie planowane jest w 2024 r., wpisuje się w strategię neutralności emisyjnej, w ramach której do 2030 r. koncern zainwestuje łącznie 25 mld zł w projekty umożliwiające redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe” – zaznaczyła spółka.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że przygotowując się do budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim „konsekwentnie, zgodnie z harmonogramem”, realizuje badania i pomiary, jak również „procesy administracyjne i biznesowe”. Koncern wspomniał przy tym, że posiada już warunki przyłączenia do sieci, zakończył wstępne badania geotechniczne dna morskiego, a także kontynuuje pomiary wietrzności. Według spółki, w lipcu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku została dostarczona dokumentacja z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla obszaru farmy wiatrowej – badania niezbędne do przygotowania raportu środowiskowego trwały 17 miesięcy i obejmowały swoim zasięgiem obszar ok. 323 km kw.

Jak podkreślił PKN Orlen, wybrany projektant jego farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim to brytyjska firma Offshore Design Engineering, która projektuje tego typu obiekty „dla największych koncernów i inwestorów na świecie”.

„Zgodnie z założeniami postępowania przetargowego firma uwzględniła w ofercie współpracę z polskimi kooperantami” – zaznaczył PKN Orlen.

Koncern wyjaśnił jednocześnie, że podpisana z Offshore Design Engineering umowa obejmuje przede wszystkim przygotowanie szczegółowych projektów technicznych głównych urządzeń morskiej elektrowni wiatrowej. „Opracowana dokumentacja będzie zawierała m.in. analizy rozmieszczenia turbin oraz założenia dotyczące przewidywanej produktywności farmy. Pomoże także doprecyzować harmonogram i kosztorys inwestycji” – oznajmił PKN Orlen.

PKN Orlen przypomniał, że prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW – jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

AB, PAP