• Sobota, 15 sierpnia 2020

    imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

„Koronka za konających”

Czwartek, 30 lipca 2020 (17:06)

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia już od 7 lat prowadzą dzieło modlitewne pod nazwą „Koronka za konających”.

Imię osoby konającej można wysłać w każdym momencie na numer 505 060 205, a modlitwa podejmowana jest już często po kilkudziesięciu sekundach od momentu zgłoszenia. W tym roku codziennie na numer komórkowy inicjatywy przychodzi 60-80 SMS-ów z prośbą o modlitwę za konających.

„Wiele osób nie ogranicza się do odmówienia jednej Koronki do Miłosierdzia Bożego, ale nadal wspiera te osoby swą modlitwą. Wszyscy podejmują to zadanie jako misję miłosierdzia, a osoby, których imiona otrzymują w SMS-ie, jako te, których powierzył im sam Jezus” – wyjaśniono na stronie www.faustyna.pl.

Jak przyznają siostry, osoby świadczące modlitewną pomoc dla umierających, same stają się bogate w miłosierdzie. „Zgromadzenie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy uczestniczą w tym dziele, również poprzez wsparcie finansowe, i otacza ich codzienną modlitwą. Prosimy o zgłaszanie konających, aby żaden człowiek umierający nie pozostał bez pomocy” – podkreślają.

Dzieło „Koronki za konających” Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazał Apostolat Ratunku Konającym. Po otrzymaniu zgłoszenia specjalny system automatycznie wysyła informację do osób, które w danym dniu i strefie czasowej zadeklarowały modlitewne czuwanie, a po otrzymaniu informacji z imieniem konającego – odmówienie w jego intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego.

W dzieło może się włączyć każdy, kto „pragnie w taki sposób współpracować z miłosiernym Bogiem i deklaruje się odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji osoby umierającej”. W specjalnym formularzu podaje się nie tylko swoje imię, miejscowość, parafię i numer telefonu komórkowego, ale także dzień i jedną z ośmiu stref czasowych, w której składana jest deklaracja wspierania konających.

Po otrzymaniu SMS-a lub e-maila z imieniem osoby umierającej, uczestnik dzieła powinien odpowiedzieć w ciągu trzech minut SMS-em lub w ciągu 15 minut e-mailem: „Amen”, które oznacza, przyjęcie informacji i odmówienie jeden raz Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji osoby umierającej.

AB, KAI