• Środa, 15 lipca 2020

    imieniny: Henryka, Włodzimierza

Piotr i Paweł – filary Kościoła

Poniedziałek, 29 czerwca 2020 (11:15)

Dziś w uroczystość świętych Piotra i Pawła Mszy św. przewodniczył ks. dr Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Na początku homilii ks. Bielas przywołał obraz namalowany pod koniec XVI wieku. – Domenikos Theotocopulos zwany El Greco namalował obraz „Św. Piotr i św. Paweł”. Artysta chciał pokazać, że ci święci wzajemnie się uzupełniają. Można powiedzieć, że prowadzą oni przed oczami widza rozmowę. Świadczy o tym swobodna gestykulacja. Kluczową rolę pełnią w obrazie ręce obu apostołów. Śwęty Paweł opiera lewą rękę na otwartej księdze. Był człowiekiem wykształconym, jego myśl jest bardzo ważna dla Kościoła. Dlatego w sztuce bardzo często przedstawiano go z księgą. Święty Piotr patrzy na tę księgę, a prawą rękę kieruje w stronę Pawła. Pokazuje w ten sposób, że myśl i teologia Pawła powinny nas inspirować. W lewej ręce Piotr trzyma klucz, symbolizujący daną mu przez Chrystusa najwyższą władzę nad Kościołem. Prawa ręka Pawła wskazuje właśnie w stronę tego klucza. Jego gest sprawia, że widz łatwiej zauważa ten atrybut, podkreśla też jego znaczenie.

Kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w dniu kiedy  oddajemy cześć świętym Apostołom, filarom Kościoła postawił pytanie: Czego uczy nas spotkanie z nimi?

– Szymon, skromny rybak, który usłyszał Chrystusowe wezwanie „Pójdź za mną”. Pozostawia barkę swego życia i z Chrystusem zaczyna nowy łów… Po wyznaniu: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” pod Cezareą Filipową, Chrystus zmienia mu imię: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka i na tej opoce zbuduję Kościół mój…”. Piotr uczy nas odważnego wyznania wiary, ale Piotr to również doświadczenie słabości, trzykrotnego zaparcia się Chrystusa i drugi egzamin, któremu zostaje poddany: Czy mnie miłujesz? Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham… Ty wszystko wiesz… Wiara i miłość, pomimo słabości… Święty Augustyn mówił w jednym z kazań: „Nie smuć się Apostole! Odpowiedz Panu po raz drugi i trzeci. Niechaj zwycięży trzykrotne wyznanie miłości, albowiem nadmierna pewność trzy razy zwyciężona została przez lęk. Trzy razy masz rozwiązać to, co zawiązałeś trzy razy. Rozwiąż miłością, co zawiązałeś lękiem – powiedział.

Jak dalej mówił kaznodzieja, Szaweł to faryzeusz walczący z uczniami Chrystusa, świadek kamienowania Szczepana. – Jego życie zmieniło się po nawróceniu pod Damaszkiem, gdy oślepiony niezwykłą światłością pytał: „Kto jesteś Panie?”. I usłyszał odpowiedź samego Jezusa… „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”. Następuje całkowita przemiana Szawła w Pawła, z prześladowcy wyznawców Chrystusa staje się Apostołem Narodów… „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”, „Dla mnie żyć to Chrystus”, „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” i wreszcie „W dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia” – zapisze później w swoich listach. Znosi prześladowania i trudy odbywając podróże misyjne i głosząc Chrystusową Ewangelię – powiedział.

– Piotr i Paweł – filary Kościoła – kontynuował ks. Bielas. –  Obaj zginęli śmiercią męczeńską: Piotr został ukrzyżowany głową w dół, bo uważał, że nie jest godzien umierać tak jak jego Mistrz. Natomiast Paweł jako obywatel rzymski został ścięty mieczem. Dziękując dziś za tych Świętych Patronów, prośmy, aby wybłagali nam łaskę mocnej wiary, nadziei i miłości oraz gorliwości w głoszeniu Chrystusowej Ewangelii. Abyśmy potrafili odważnie przyznać się do Chrystusa i mimo naszych słabości byli Jego wiernymi świadkami – podkreślił ks. Bielas.

Małgorzata Pabis