• Sobota, 6 czerwca 2020

    imieniny: Norberta, Ingridy, Laurentgo

Modlitwa, bliskość, sprawiedliwość

Wtorek, 19 maja 2020 (18:27)

Diecezja świdnicka ma szczególne powody do uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Została ona erygowana szesnaście lat temu przez Ojca Świętego, który na jej pierwszego pasterza mianował ówczesnego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. dr. hab. Ignacego Deca.

Świdnica jest pierwszym miejscem w Polsce, któremu Stolica Apostolska nadała Honorowy Patronat Jana Pawła II nad miastem. W Polanicy działają noszące jego imię: Specjalistyczne Centrum Medyczne i Zespół Szkół, jest też ulica św. Jana Pawła II. W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny parafianie i kuracjusze oddają hołd relikwiom naszego umiłowanego Papieża, a przy wspólnocie pw. Chrystusa Króla istnieje Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, tak bardzo czczonej i związanej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W 1983 r. na wrocławskich Partynicach Ojciec Święty ozdobił papieskimi koronami królującą na Górze Iglicznej Matkę Bożą Śnieżną.
 

W tych oraz w wielu innych miejscach diecezji świdnickiej  przygotowywano wiele różnych przedsięwzięć upamiętniających 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, ale ze względu na epidemię koronawirusa majowe obchody zostały ograniczone do Mszy św.

W koncelebrowanej Eucharystii sprawowanej przez ordynariusza tej diecezji ks. bp. Marka Mendyka oraz ks. bp. Adama Bałabucha w katedrze świdnickiej przewodniczył i wygłosił  homilię  jej pierwszy biskup ordynariusz – biskup senior Ignacy Dec. Nawiązał w niej do słów wypowiedzianych w homilii przez Ojca Świętego Franciszka podczas Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II. Zwrócił uwagę na trzy charakterystyczne cechy św. Jana Pawła II. 

Pierwsza z nich to modlitwa. Wszyscy podziwiali Papieża Jana Pawła II, że wśród tylu zajęć i przeróżnych spraw, którymi zajmował się codziennie, zawsze znajdował czas na modlitwę. Co więcej była ona dla niego najważniejszą czynnością każdego dnia. Już na początku swojego pontyfikatu powiedział do najbliższych, że jego najważniejszym zadaniem będzie modlitwa za Kościół. Papież był wierny tej zasadzie.

Druga cecha to bliskość wobec ludzi. Właśnie z tej bliskości wobec Boga, przeżywanej na modlitwie, rodziła się bliskość do człowieka. Każdy był dla niego ważny, z każdym rozmawiał. Szanował także wrogów. Modlił się o ich nawrócenie.

Trzecia cecha to sprawiedliwość połączona z miłosierdziem. Papież Franciszek tak pięknie nazwał ten przymiot: sprawiedliwość o twarzy miłosierdzia. Sprawiedliwość to widzenie człowieka i świata w prawdzie. Miłosierdzie to miłość świadczona grzesznikom.

Nawiązując w dalszej części homilii do papieskich przesłań, zawartych w pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II do swojej Ojczyzny, ks. bp Ignacy Dec wskazał, że dzisiaj nie mówimy, że nastąpiła jakaś zapaść, jakieś załamanie się tego świata, który pokazywał Papież. Świat, którego On pragnął, trzeba dziś budować i wspierać modlitwą tych, którzy taki świat chcą budować. Nie dajmy się zwieść pustej propagandzie, różnym ideologiom i utopiom, różnym powtarzanym mitom. Jesteśmy w Bożym świecie. Bóg jest głównym gospodarzem nieba i ziemi. Jest z nami Bóg wcielony Jezus Chrystus, który ma swój Kościół i go nigdy nie zostawi samemu sobie. On ten Kościół napełnia mocą Ducha Świętego.

Jest z nami Maryja, nasza Matka, która nas wspomaga i otacza swoją matczyną miłością. – Dziękujmy w tej Eucharystii za dar św. Jana Pawła II, za Jego świętość, nauczanie, styl życia. Prośmy Chrystusa, by wyostrzył nam wzrok naszej wiary, byśmy nie zwątpili, nie podcinali sobie korzeni, z których wyrastamy, byśmy ciągle na nowo otwierali Mu drzwi naszych serc i wszystkich sektorów naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Niech wiatr Ducha Świętego rozpędzi ciemne chmury nad światem, nad naszym kontynentem, nad Polską, nad diecezją świdnicką. Niech nam świeci słońce prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, miłości i pokoju – apelował, kończąc homilię, ks. bp Ignacy Dec.

Marek Zygmunt