• Sobota, 26 września 2020

    imieniny: Justyny, Damiana, Kosmy

Ewangelia życia

Środa, 25 marca 2020 (11:24)

„Obrona życia nie jest ideologią” – powiedział Papież Franciszek w środę podczas kolejnej audiencji generalnej bez udziału wiernych. Dodał, że w pandemii bardzo aktualna jest encyklika św. Jana Pawła II Evangelium vitae – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.

Franciszek przemawiał z papieskiej biblioteki, gdzie obecni byli także księża czytający streszczenie i pozdrowienia w kilku językach.

Franciszek mówił: „25 lat temu, tego samego dnia 25 marca, gdy Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego, św. Jan Paweł II ogłosił encyklikę Evangelium vitae – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego”.

„Związek między Zwiastowaniem a Ewangelią życia jest bliski i głęboki, jak to podkreślił św. Jan Paweł w swojej encyklice. Dzisiaj głosimy tę naukę na nowo, w kontekście pandemii zagrażającej życiu ludzkiemu i światowej gospodarce. Sytuacja ta sprawia, że słowa, od których zaczyna się encyklika, odczuwamy jako jeszcze bardziej zobowiązujące” – mówił Papież.

Następnie przytoczył słowa polskiego Papieża: „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur”.

Franciszek podkreślił, że każde głoszenie Ewangelii wymaga przede wszystkim jej świadectwa. „Myślę z wdzięcznością o cichym świadectwie tylu osób, które w różny sposób poświęcają się służbie na rzecz chorych, osób starszych, samotnych i najuboższych. Realizują oni w praktyce Ewangelię życia” – dodał.

Papież wskazał: „Życie, do którego obrony i krzewienia jesteśmy wezwani, nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ale przejawia się w konkretnej osobie; w dopiero co poczętym dziecku, ubogim zepchniętym na margines, w chorym, samotnym i przygnębionym lub znajdującym się w stanie terminalnym, w kimś, kto stracił pracę lub nie może jej znaleźć, w migrancie odrzuconym lub skazanym na pobyt w getcie”.

Zaznaczył, że dla Kościoła nie może być obojętne wszelkie zagrożenie dla godności i życia ludzkiego. „Obrona życia nie jest dla Kościoła ideologią, jest rzeczywistością ludzką, angażującą wszystkich chrześcijan, bo są ludźmi. To nie jest ideologia” – wyjaśniał.

„Zamachy na ludzką godność i życie ludzi trwają, niestety, także w naszej epoce, która jest epoką uniwersalnych praw człowieka. Mamy do czynienia z nowymi zagrożeniami i nowym zniewoleniem, a ustawodawstwa nie zawsze służą ochronie najsłabszego i najbardziej kruchego życia ludzkiego” – podkreślił Franciszek.

Wyraził przekonanie, że przesłanie encykliki Evangelium vitae jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

„Wraz ze św. Janem Pawłem II powtarzam z odnowionym przekonaniem apel, jaki skierował 25 lat temu: »Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu — każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!«” – mówił Franciszek.

Zwracając się do Polaków, nawiązał do obchodzonej w środę uroczystości Zwiastowania Pańskiego.

„Przeżywamy tajemnicę Syna Bożego, który stał się człowiekiem i narodził się z Dziewicy Maryi. Ona z wielkoduszną gotowością przyjęła i chroniła Jego życie poczęte z Ducha Świętego. Każde życie ludzkie jest bezcennym darem Boga” – stwierdził Papież.

„Coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę w tym czasie, gdy epidemia odbiera życie bardzo wielu osobom. Przez wstawiennictwo Maryi prośmy Pana życia, by zatrzymał groźbę śmierci i aby napełnił serca wszystkich ludzi szacunkiem dla każdego życia. Jego błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszy” – dodał Franciszek.

Na zakończenie audiencji przypomniał, że poprosił chrześcijan wszystkich wyznań o to, aby w środę w południe odmówili modlitwę Ojcze nasz w związku z cierpieniem, jakie panuje na świecie z powodu pandemii.

Zachęcił też do duchowego udziału w modlitwie, jaką poprowadzi w piątek przed bazyliką św. Piotra. Zakończy ją nadzwyczajne błogosławieństwo Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, połączone z odpustem zupełnym.

JG, PAP