• Piątek, 3 kwietnia 2020

    imieniny: Pankracego, Ryszarda

Prawo

Biegły odpowie za opinię

Czwartek, 20 lutego 2020 (02:51)

Ministerstwo Sprawiedliwości chce poszerzyć zakres odpowiedzialności biegłych sądowych.

Resort zamierza przygotować ustawę o biegłych sądowych, w której przewiduje m.in. zwiększenie odpowiedzialności ekspertów za przygotowywane przez nich na potrzeby postępowań sądowych opinie.

– Planujemy w dużej reformie stworzenie ustawy o biegłych – informuje „Nasz Dziennik” Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Dodaje, że przewidziana jest w tym projekcie „certyfikacja biegłych; kontrola jakości pracy biegłych, ich powoływania, odwoływania i nadzoru – elektroniczny system kontroli pracy biegłych dostępny dla sądów i stron z informacjami o obciążeniu pracą biegłego, o terminowości sporządzanych przezeń opinii itp.”.

Na konieczność takich zmian wskazują prawnicy. Radca prawny Lech Obara zauważa, że opinie biegłych są często przeceniane przez sądy i nieweryfikowane. – Praktycy polskiego procesu cywilnego nierzadko mówią o „fetyszyzacji opinii biegłych”. W teorii biegły ma być pomocnikiem sędziego. Służyć wiedzą specjalną, umożliwiając mu rozpoznanie okoliczności faktycznych i wydanie sprawiedliwego wyroku – akcentuje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” mec. Obara.

Jednak – jak wskazuje prawnik – opinia biegłego faktycznie odgrywa decydującą rolę przy wydaniu wyroku. – Niestety od kilkudziesięciu lat biegli zyskali w polskim prawie de facto rolę decyzyjną. Sędziowie w żaden sposób nie weryfikują opinii, nawet jeżeli są one sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem – zauważa mecenas. – Opinia biegłego nie jest już uzupełnieniem stanu faktycznego, lecz „królową dowodów”, która decyduje o rozstrzygnięciu. Do tej pory osoby pokrzywdzone opiniami procesowymi nie miały zbyt dużego pola manewru. Wyższe instancje zwykle nie podważały błędnych opinii, a korzystanie z nadzwyczajnych trybów zaskarżenia także okazywało się ślepą uliczką – ubolewa prawnik.

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega problem błędnych opinii biegłych przy pracach legislacyjnych. „W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są koncepcyjne prace związane z nowym uregulowaniem statusu i zasad powoływania biegłych, przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia rzeczywistej, merytorycznej weryfikacji kwalifikacji kandydatów na biegłych, adekwatnego reagowania na przypadki wydawania opinii nierzetelnych bądź nieterminowych oraz monitorowania jakości wydawanych opinii” – informuje nas zespół prasowy resortu.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Zenon Baranowski