• Czwartek, 21 października 2021

    imieniny: Jakuba, Urszuli, Hilarego

MODLITWA

Krucjata dla Polski

Piątek, 14 lutego 2020 (03:01)

Polska potrzebuje prezydenta odważnie broniącego chrześcijańskich wartości – 1 marca rozpoczyna się krucjata modlitewna w intencji wyborów.

Do modlitwy i postu przed wyborami prezydenckimi, o mądrość i światło Ducha Świętego dla Polaków, aby roztropnie głosowali, mając na uwadze dobro Polski, zachęca sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Zaproszeni są wszyscy Polacy. – Ważne jest, aby wybrać na prezydenta człowieka, który jest dobrym Polakiem i katolikiem, który będzie godnym reprezentantem katolickiej Polski – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o. dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja. – Widzimy wśród kandydatów osoby, które występują przeciwko Kościołowi, przeciwko cywilizacji łacińskiej, a tym samym chcą prowadzić Ojczyznę do samozagłady. Dlatego potrzebna jest mądrość Polaków przy wyborze prezydenta, aby nasza Ojczyzna potrafiła obronić chrześcijańskie wartości, z których wyrasta, i przekazać je kolejnym pokoleniom – tłumaczy o. dr Tadeusz Rydzyk.

O modlitwie połączonej z wyrzeczeniem w postaci postu mówi Pan Jezus na kartach Ewangelii, wskazując, że jest ona potrzebna zawłaszcza wobec zagrożeń duchowych. – W kontekście wyborów prezydenckich widzimy duchowe zagrożenia związane z rozstrzygnięciami dotyczącymi całej wspólnoty – zauważa prof. Grzegorz Kucharczyk. Do modlitwy o wybór prezydenta wiernego wartościom katolickim powinien czuć się zobowiązany każdy z nas, zwłaszcza że przez naszą Ojczyznę przetacza się fala profanacji. Trwa otwarty atak ideologii gender, poprzez m.in. próbę instytucjonalnej deprawacji dzieci i młodzieży w szkołach. Profesor zwraca także uwagę, że polska scena polityczna, zamiast oskarżeń i ataków, potrzebuje merytorycznej debaty opartej na prawdzie. – Mówiąc o sprawujących władzę, poczynając od prezydenta, każdy z urzędników publicznych powinien dążyć do prawdy o człowieku, prawdy o wspólnocie politycznej i o dobru wspólnym, czym ono jest i że powinno dotyczyć wszystkich osób, zwłaszcza dzieci nienarodzonych – akcentuje prof. Grzegorz Kucharczyk. – Wybory Polaków musimy wesprzeć modlitwą, aby prezydentura była zakorzeniona w chrześcijańskich wartościach. Tylko wtedy gdy Polska będzie wierna Bogu i Maryi, może zapewnić sobie pomyślną przyszłość i pozostać suwerenna – zaznacza o. Andrzej Laskosz CSsR, kustosz sanktuarium.

Do zaangażowania się w krucjatę modlitewną w intencji wyborów zachęca o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. „W trosce o dobro naszej Ojczyzny, przed wyborami prezydenckimi zapraszamy do podjęcia jednego dnia postu o chlebie i wodzie, modlitwy i uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii oraz ofiarowania Komunii św. w intencji Ojczyzny o mądrość i światło Ducha Świętego dla Polaków, aby roztropnie głosując, powierzyli losy naszej Ojczyzny osobie szanującej chrześcijańskie wartości” – wyjaśnia w specjalnym komunikacie, a w wypowiedzi dla „Naszego Dziennika” zwraca uwagę, że bardzo wiele zależy od rządzących, w tym od prezydenta.

By zwyciężała prawda

– Zauważamy, że w Polsce jest coraz więcej propagandy neomarksizmu, który w swoich współczesnych ideologiach występuje przeciwko Panu Bogu, przeciwko prawu naturalnemu, przeciwko normalności. Pan Jezus powiedział, że szatana i jego działania można zwalczyć modlitwą i postem – zauważa o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR i podkreśla, że bardzo ważne jest, by w krucjatę włączyło się jak najwięcej osób.

– Sytuacja jest bardzo poważna. W świecie, Europie, panoszą się ideologie prowadzące do samozagłady człowieka. Pragniemy, aby Pan Bóg był obecny w życiu Narodu Polskiego, aby nie zostały zniszczone fundamenty chrześcijańskiej tożsamości naszej Ojczyzny, stąd prośba o modlitwę i post – podkreśla dyrektor Radia Maryja.

Profesor Grzegorz Kucharczyk przypomina, że w dawnej Rzeczypospolitej inaugurowano obrady Sejmu Mszą św. wotywną do Ducha Świętego. Teraz także trzeba modlić się do Ducha Świętego o pomoc przy wyborze głowy państwa, która ma stać na straży chrześcijańskiej tożsamości Polski.

– Wiemy z nauczania Chrystusa, że modlić się należy ciągle, nieustannie. Zatem żadna sytuacja nie jest pod tym względem wyjątkiem. Natomiast wydaje się, że trzeba zwielokrotnić nasze wysiłki zważywszy na obecne, ewidentne zagrożenia dla ludzi wierzących, dla Kościoła w Polsce – ocenia aktualną sytuację w kraju.

Potrzeba merytorycznej debaty

Profesor Kucharczyk zwraca uwagę, że przedwyborcza debata powinna być merytoryczna i oparta na prawdzie, a nie, jak obserwujemy, na obrzucaniu się inwektywami.

– Podstawowym warunkiem wszelkiego działania jest prawda, dążenie do niej, szukanie jej i życie według niej, także w materii politycznej. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to i debata przed wyborami prezydenckimi będzie prawdziwa, i prezydentura będzie prawdziwa, bez zakłamań – stwierdza.

Podejmij krucjatę

Każdy z nas jest zachęcany do podjęcia modlitwy i postu w wybranym przez siebie dniu w intencji wyborów prezydenckich. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich, bez wyjątku.

– Osoby chore, które nie mogą w wybranym przez siebie dniu modlitwy i postu uczestniczyć we Mszy św., Komunię Świętą mogą przyjąć w sposób duchowy, ofiarując ją we wskazanej intencji – tłumaczy o. Andrzej Laskosz CSsR.

Jak zaznacza, od 1 marca do 10 maja Msza św. o godz. 18.00 w sanktuarium sprawowana będzie w intencji Ojczyzny oraz osób podejmujących post i modlitwę.

Zapisy

Zgłoszenia do krucjaty modlitewnej przyjmowane są w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Zapisu można dokonać, dzwoniąc pod numer telefonu 693 168 247 lub poprzez pocztę elektroniczną: sanktuarium@radiomaryja.pl. Inną formą dokonania zapisu jest zgłoszenie listowne tradycyjną pocztą na adres: Sanktuarium, Droga Starotoruńska 3; 87-100 Toruń (należy podać imię i nazwisko oraz wybrany dzień włączenia się w modlitewną krucjatę).

Małgorzata Bochenek