• Piątek, 3 kwietnia 2020

    imieniny: Pankracego, Ryszarda

Dziękujemy za dobro

Czwartek, 23 stycznia 2020 (12:58)

W katedrze w Łomży (Podlaskie) trwają uroczystości pogrzebowe Biskupa Seniora diecezji łomżyńskiej Stanisława Stefanka. Mszy św. żałobnej przewodniczy metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

– Dzisiaj chowamy go w łomżyńskiej katedrze, dziękując Panu Bogu za dobro, jakiego doświadczyliśmy dzięki jego obecności na ziemi, i przepraszając za popełnione przez niego grzechy – mówił na początku uroczystości ks. abp Stanisław Gądecki. 

Przewodniczący KEP przypomniał życiorys zmarłego, jego pracę i działalność duszpasterską. – Dzisiaj zaś modlimy się o spokój jego duszy, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w szczególności o powołania gotowe do pracy dla dobra małżeństw i rodzin – powiedział przewodniczący KEP.

Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959 r. w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Pracował jako duszpasterz w Stargardzie Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu i wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego. W 1980 roku został biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. 

W latach 1993-2008 był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pełnił funkcję rektora seminarium duchownego w Szczecinie, wikariusza generalnego i kanonika kapituły katedralnej w Szczecinie. W 1996 r. został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej. Swoją posługę jako biskup łomżyński zakończył w 2011 roku i przeszedł na emeryturę. 

W 2006 r. konsekrował biskupa pomocniczego łomżyńskiego Tadeusza Bronakowskiego, a w 2011 r. był współkonsekratorem podczas sakry biskupa diecezjalnego łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. 

W 2009 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył biskupa Stefanka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r. radni Łomży nadali biskupowi Stefankowi tytuł honorowego obywatela Łomży. 

W czwartek w Łomży, w związku z uroczystościami pogrzebowymi ks. bp. Stanisława Stefanka, prezydent miasta wprowadził żałobę.

RP, PAP