• Piątek, 3 kwietnia 2020

    imieniny: Pankracego, Ryszarda

Caritas znaczy miłość

Niedziela, 19 stycznia 2020 (21:40)

W bazylice Bożego Miłosierdzia w sobotę została odprawiona Msza św. dziękczynna z okazji trzydziestolecia reaktywacji Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Eucharystii przewodniczył ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

„Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka” – przywołując słowa Jana Pawła II z encykliki „Dives in Misericordia”, przywitał zebranych w świątyni ks. dr Zbigniew Bielas. – 30 lat temu, 29 stycznia 1990 roku, ks. kard. Franciszek Macharski powołał do życia Caritas Archidiecezji Krakowskiej, by służyła potrzebującym. Przez te wszystkie lata Caritas stara się jak najlepiej wypełnić to zadanie, pomagając chorym, starszym i niepełnosprawnym, dzieciom i rodzinom potrzebującym wsparcia, najuboższym i ofiarom przemocy – powiedział ks. dr Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia, i dodał: – Caritas znaczy miłość, misericordia – miłosierdzie. Dziś tu, w bazylice Bożego Miłosierdzia, dziękujemy za wolontariuszy, darczyńców, pracowników i współpracowników Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W homilii ks. bp Jan Zając przypomniał, że Pan Jezus przychodzi wśród nas i powołuje: „Pójdź za Mną”. – Powołał nas i wezwał do pójścia za Nim – w tym Domu, którym jest ta świątynia – zauważył ksiądz biskup i dodał, że choć jesteśmy grzesznikami, On wytrwale gromadzi nas, aby uleczyć z naszych słabości, aby wyprowadzić nas na drogę prowadzącą z tego domu ziemskiego do Domu Ojca, do zbawienia. – Stajemy w naszym zgromadzeniu przed wielką tajemnicą wiary, która jeszcze objawia się w znaku żłóbka, aby wejść w głębię prawdy o Bożym Narodzeniu. Aby wiedzieć, czym jest Boże Narodzenie i otworzyć się na światło i moc Bożą płynącą z tej tajemnicy, która dociera do naszych umysłów i ogarnia nasze serca – mówił kaznodzieja.

Kustosz honorowy sanktuarium Bożego Miłosierdzia podkreślał, że najgłębsza tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, aby spotkać Boga bliskiego. Przypomniał, że Benedykt XVI nazwał tych, którzy wykonują posługę charytatywną w Kościele, przedłużeniem rąk Boskich. – Te słowa dotyczą Was. To o Was Papież Senior nauczał w encyklice „Deus Caritas Est”, że jesteście osobami dotkniętymi miłością Chrystusa, których serca zdobył Chrystus swą miłością, budząc w Was miłość bliźniego. Przypomina, że świadomość, że Bóg- Człowiek ofiarował się za nas aż do śmierci, powinna nas skłaniać do tego, byśmy również żyli dla Niego, a wraz z Nim dla bliźnich. Caritas jest zawsze czymś więcej niż zwyczajną działalnością – jak naucza nas Paweł apostoł: „Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże” – mówił ks. bp Zając.

Po Mszy św. odbył się koncert. Wystąpili w nim: Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego „Musica Ex Anima” oraz zespół wokalny bazyliki Mariackiej Cappella Marialis pod dyrekcją dr. Krzysztofa Michałka i organisty bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W czasie koncertu zabrzmiały m.in. najpiękniejsze kolędy z towarzyszeniem nowych 73-głosowych organów bazyliki.

Małgorzata Pabis