• Czwartek, 28 maja 2020

    imieniny: Augustyna, Jaromira

Rodzina Radia Maryja

Siła Eucharystii

Poniedziałek, 2 grudnia 2019 (02:47)

Msze Święte w intencji powołań – to nasz szczególny dar na stulecie urodzin św. Jana Pawła II.

Jako Rodzina Radia Maryja włączmy się w niezwykłą inicjatywę powołaniową sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Od Adwentu, który rozpoczyna w Polsce rok liturgiczny poświęcony Eucharystii, rusza nowa akcja „Eucharystia w intencji powołań”. Do zaangażowania się zaprasza o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja.

– 18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Przygotowujemy się do niej, uczestnicząc w nowennie. Pragniemy także upamiętnić tę datę w szczególny i ważny dla Kościoła sposób. Dlatego podejmujemy kolejną inicjatywę: „Eucharystia w intencji powołań” i prosimy o zamawianie, zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca, Mszy Świętych w intencji licznych i gorliwych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych – zachęca o. dr Tadeusz Rydzyk.

Wszyscy, którzy włączą się w tę inicjatywę, proszeni są o przekazanie informacji, w jakiej parafii sprawowane będą Msze Święte w intencji powołań. Należy to uczynić telefonicznie pod numerem 693 168 247 lub na adres e-mail sanktuarium@radiomaryja.pl. Zgłoszone parafie zostaną wpisane do specjalnej księgi. W dniu setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, 18 maja, księga ta zostanie złożona na ołtarzu toruńskiego sanktuarium w procesji z darami podczas uroczystej Mszy Świętej celebrowanej o godz. 12.00.

Inicjatywa „Eucharystia w intencji powołań” to też realizacja prośby św. Jana Pawła II, który wzywał do modlitwy o powołania. Sam dawał nam wzór modlitwy o to, aby w Kościele nie brakowało powołań, a ci, którzy odpowiedzieli na powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji, gorliwie służyli Panu Bogu i Kościołowi. Nie możemy być bezczynni, gdy dochodzą do nas informacje o zmniejszającej się w ostatnich latach liczbie kandydatów do kapłaństwa.

Niech cała Polska, codziennie gromadzi się na Mszach św. w intencji powołań, zwłaszcza w pierwsze czwartki miesiąca, a nade wszystko 18 maja! Takie przesłanie płynie z toruńskiego sanktuarium. O tym, jak bardzo jest ono aktualne i potrzebne mówi o. Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium w Toruniu. – Wobec pojawiających się informacji o spadku liczby seminarzystów, musimy się modlić o wzrost powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, by mimo atmosfery nienawiści wobec Kościoła katolickiego, wielu ludzi nie lękało się odpowiedzieć na głos, który słyszą w sercu: pójdź za mną. Nasza modlitwa jest bardzo potrzebna też w intencji już powołanych, aby wobec wielu trudności, nawet wrogości, z niesłabnącym zapałem głosili Chrystusa współczesnemu światu – podkreśla o. Andrzej Laskosz. – Naszym pragnieniem jest, aby jak najwięcej Mszy św. w intencji powołań zostało odprawionych 18 maja. Niech w całej Polsce, w dzień setnych urodzin wielkiego Papieża, na Eucharystii polecana będzie sprawa powołań – apeluje o. Andrzej Laskosz.

W sanktuarium od września trwa już nowenna przed 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II. Każdego 18. dnia miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 zgromadzeni modlą się o zachowanie dziedzictwa duchowego św. Jana Pawła II. – Cały czas zachęcamy też do duchowej łączności z nami w tej nowennie, tak aby połączyła ona całą Ojczyznę – zwraca uwagę kustosz sanktuarium.

Skarb Kościoła

Eucharystia to najważniejsza modlitwa Kościoła, podczas której kapłan uobecnia Najświętszą Ofiarę Chrystusa.

– Na Mszy św., gdy kapłan wypowiada słowa przeistoczenia, przychodzi do nas Pan Jezus, jest obecny rzeczywiście pod postacią chleba i wina. To dokonuje się nieustannie od dwóch tysięcy lat. Eucharystia jest największym skarbem Kościoła – tłumaczy ks. prof. Jan Machniak, kierownik Katedry Teologii Duchowości UPJPII. Eucharystia jest tak wielkim skarbem, że u początków Kościoła mogły w niej uczestniczyć jedynie osoby wtajemniczone, czyli ludzie ochrzczeni i przygotowani do jej przeżywania. Bóg daje też wiele znaków, że Jezus jest rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. – Mamy różne spektakularne cuda, które potwierdzają żywą obecność Chrystusa w Eucharystii. Najważniejsze są jednak Jego słowa: to jest Ciało moje, to jest Krew moja – akcentuje ks. prof. Machniak.

Dar kapłaństwa

To kapłani w imieniu Chrystusa sprawują Najświętszą Ofiarę. Przygotowanie do kapłaństwa to długi proces, jednak najpierw młody człowiek musi w swoim sercu usłyszeć i odpowiedzieć twierdząco na zaproszenie Chrystusa. Jak Jan Paweł II, który miał możliwość wielu wyborów, a został księdzem. – Szczególnym zadaniem całego Kościoła jest modlitwa o powołania i za powołanych. Ofiarowana w tej intencji Msza św. jest wyrazem naszej dojrzałości chrześcijańskiej i ogromnej troski o Kościół Chrystusowy. Dlatego tak bardzo ważna i piękna jest idea, aby w intencji powołań kapłańskich, ale też zakonnych i misyjnych, zamawiać Msze św. To naprawdę niezwykły dar na setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, ale też zarazem prośba o jego wstawiennictwo – ocenia ks. prof. Machniak.

Jak zaznacza, za pontyfikatu św. Jana Pawła II wzrosła liczba powołań kapłańskich w Polsce i na świecie.

– Święty Jan Paweł II nazywany jest Papieżem kapłanów, ich patronem. Kiedy został wybrany na Piotra naszych czasów w 1978 roku, ożywił powołania kapłańskie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, nawet w Afryce czy Ameryce Południowej, a zatem również w krajach misyjnych – konstatuje ks. prof. Jan Machniak.

Nowy rok

Nieprzypadkowo też, właśnie teraz, na progu Adwentu, jesteśmy zachęcani do tej inicjatywy z okazji setnej rocznicy papieskich urodzin. Wczoraj w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i zarazem nowy trzyletni program duszpasterski pod hasłem „Eucharystia daje życie”. W latach 2019-2022 zostanie on poświęcony właśnie Eucharystii.

– Również rozpoczynająca się inicjatywa „Eucharystia w intencji powołań” będzie w naszych sercach rozbudzać wielkie pragnienie spotkania z Chrystusem. Zatem jest ona niezwykle cenna ze względów duszpasterskich – wskazuje ks. prof. Machniak.

Małgorzata Bochenek