• Czwartek, 28 maja 2020

    imieniny: Augustyna, Jaromira

Zamiast listu awizo

Poniedziałek, 25 czerwca 2012 (21:27)

Poczta Polska zbyt długo zwlekała z przeprowadzeniem zmian i nie wykorzystała szansy na dostosowanie się do rynku otwieranego dla innych operatorów pocztowych - wynika z najnowszego raportu NIK.

Według kontrolerów NIK brak systemu motywacyjnego sprawia, że listonosze, zamiast dostarczać paczki do domów, wolą zostawiać w skrzynkach awiza. Klienci zmuszeni są odbierać przesyłki osobiście, jednak tylko 20 urzędów pocztowych w kraju jest czynnych przez całą dobę, a większość działa w godzinach, które pokrywają się z godzinami pracy innych firm i instytucji.

Poczta Polska SA jest jedynym operatorem przygotowanym organizacyjnie do świadczenia w kraju powszechnych usług pocztowych. Dysponuje siecią ponad 8 tys. placówek i zatrudnia ok. 90 tys. pracowników. NIK sprawdziła, czy przekształcenie w 2009 r. Poczty z państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółkę akcyjną doprowadziło do poprawy jej funkcjonowania oraz wzrostu konkurencyjności na liberalizowanym rynku pocztowym.

Kontrola NIK wykazała, że dostęp do usług wciąż pozostaje ograniczony. Jedynie 20 urzędów pocztowych w kraju prowadzi działalność przez całą dobę.

Jednym z głównych problemów Poczty Polskiej jest fakt, że listonosze, zamiast dostarczać paczki i listy polecone, zbyt często pozostawiają w skrzynkach awiza. Dzieje się tak, ponieważ  w świetle obowiązujących przepisów wrzucenie do skrzynki awiza traktowane jest tak jak doręczenie przesyłki. Tym samym wydajność pracy listonosza, który zostawił np. 100 awiz, jest lepiej oceniana przez kierownictwo Poczty niż tego, który w tym samym czasie dostarczył adresatom 20 przesyłek. W dodatku taka praktyka  przerzuca ciężar odbioru przesyłek na klientów i pracowników placówek pocztowych, co w przypadku ograniczania zatrudnienia w urzędach przekłada się na wydłużenie kolejek i czasu obsługi.

Poczta Polska nie zrealizowała głównych założeń programów strategicznych przygotowanych dla niej przez firmy zewnętrzne. Większość zadań zmierzających do restrukturyzacji było wykonywanych z opóźnieniem lub w niepełnym zakresie. Nie przeprowadzono w wystarczającym stopniu zmian dotyczących organizacji i zatrudnienia, nie dokonano racjonalizacji sieci placówek pocztowych, nie zoptymalizowano kosztów i przychodów. To w konsekwencji uniemożliwiło poprawę jakości świadczonych usług. Komercjalizacja Poczty Polskiej nie doprowadziła tym samym do oczekiwanej zmiany wizerunku firmy. Co więcej, brak skutecznych działań restrukturyzacyjnych przy jednoczesnej podwyżce wynagrodzeń spowodował poniesienie przez operatora publicznego wysokich strat  finansowych w latach 2008-2009.

NIK zidentyfikowała też działania niegospodarne prowadzone przez Pocztę Polską w procesie restrukturyzacji. Firma wydała ponad 7,5 mln zł na zakup trzech strategii działalności, które nie zostały zrealizowane. Inny przykład to zakup za kwotę przekraczającą 13 mln zł Informatycznego Systemu Zarządzania Nieruchomościami, który od początku nie działał w sposób pozwalający na jego pełne wykorzystanie.

 

 

MM