• Środa, 16 października 2019

    imieniny: Jadwigi, Florentyny, Gawła

Projekt ma uzasadnienie biznesowe

Środa, 29 maja 2019 (22:12)

PKN Orlen podtrzymuje deklaracje zaangażowania w przejęcie i restrukturyzację spółki Ruch. Wcześniej sąd odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Ruch zapowiada zażalenie, Orlen określa decyzję jako „niezrozumiałą”.

 

Jak poinformował PKN Orlen, projekt przejęcia Ruchu wpisuje się w strategiczne założenia biznesowe spółki, zakładające dynamiczny rozwój segmentu detalicznego.

– Przejęcie przez PKN Orlen i wdrożenie planu restrukturyzacji pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku. Projekt ma uzasadnienie biznesowe, jest również istotny z punktu widzenia wielu naszych klientów, którzy powinni mieć jak najszerszy dostęp do informacji, co zapewnia im m.in. spółka Ruch poprzez kolportaż prasy – poinformowała rzecznik koncernu Joanna Zakrzewska.

– Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy jest dla nas niezrozumiałe. Dlatego, mając na uwadze, że postanowienie sądu nie jest prawomocne, mamy nadzieję, że w toku dalszego postępowania dojdzie do zatwierdzenia układów, co pozwoli nam realizować zamierzone plany – dodała. 

Ruch złożył w sierpniu 2018 roku wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. W kwietniu Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji dotyczącej przejęcia Ruchu, zakładające, że bank przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.

W połowie kwietnia tego roku wierzyciele Ruchu objęci przyspieszonymi postępowaniami układowymi zgodzili się na częściową redukcję swoich wierzytelności. Niektórzy wierzyciele zakwestionowali jednak propozycje zawarcia układu, składając do nich zastrzeżenia.

Pierwsze przyspieszone postępowanie układowe (PPU1) Ruchu obejmuje największych wierzycieli, których łączna wysokość należności głównej wynosi co najmniej 1 mln zł, z kolei PPU2 obejmuje mniejszych wierzycieli, którym Ruch zalega powyżej 100 tys. zł.

Wierzyciele objęci PPU1 zgodzili się na umorzenie 85 proc. wierzytelności, natomiast w PPU2 umorzeniu podlegać ma 50 proc. wierzytelności.

Postanowienia układów Ruchu miały podlegać zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie.

RP, PAP