• Piątek, 15 listopada 2019

    imieniny: Alberta, Leopolda, Idalii

Pierwsza tona w 2022

Środa, 29 maja 2019 (13:19)

Decyzja ministra środowiska o przyznaniu Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na wydobywanie węgla ze złoża Bzie-Dębina 1-Zachód jest kluczowa dla rozwoju będącej w budowie kopalni „Bzie-Dębina” oraz dla całej spółki – ocenił  Daniel Ozon, prezes JSW.

Od 11 lat firma ma już koncesję na sąsiednie złoże Bzie-Dębina 2-Zachód, gdzie zasoby węgla szacowane są na 114 mln ton. W drugiej części złoża, na które koncesja została udzielona w ostatnich dniach, jest ok. 71,5 mln ton węgla. Około 95 proc. zasobów w obu złożach Bzie-Dębina stanowi węgiel koksowy typu 35 – to najlepszy węgiel do produkcji koksu, osiągający najwyższe ceny.

Będąca w budowie kopalnia „Bzie-Dębina” na początku tego roku została wydzielona ze struktur kopalni zespolonej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”. Pierwsza tona węgla z nowej kopalni ma być wydobyta w 2022 roku. Uruchomienie zakładu znacząco zwiększy zdolności produkcyjne JSW. Kopalnia ma docelowo dostarczać ok. 2,5 mln ton węgla koksowego rocznie. Jej żywotność oceniana jest na co najmniej 30 lat.

– Bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie – zaznaczył prezes Ozon. Strategia JSW zakłada zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach spółki z ponad 15 mln ton w roku ubiegłym do 18 mln ton w roku 2030. Blisko 80 proc. wydobycia ma wówczas stanowić węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW.

Koncesja ministra środowiska na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie-Dębina 1-Zachód została udzielona do końca 2051 roku. Złoże o powierzchni 12,2 km kw. leży na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz sąsiednich gmin Zebrzydowice i Pawłowice. Starania o koncesję trwały wiele lat.

Na początku tego roku JSW wydzieliła w swojej strukturze nowo budowaną kopalnię pod nazwą – od nazwy złoża węgla – „Bzie-Dębina”. Zmiana ma przyspieszyć prace zmierzające do rozpoczęcia wydobycia węgla koksowego z tego złoża, wcześniej należącego do kopalni zespolonej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

Na przełomie grudnia i stycznia dwa z pięciu otworów badawczych, wykonywanych od października ub.r. przez JSW w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód, dotarły do pokładów węgla. Docelowo każdy z pięciu otworów sięgnie głębokości 1,3 tys. metrów. Rdzeń z pokładów węgla uzyskany podczas wiercenia trafił do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie badania potwierdziły wysokie parametry jakościowe surowca.

Obecnie, niezależnie od odwiertów, prowadzone są roboty korytarzowe udostępniające pokłady węgla. Dla usprawnienia procesów technologicznych konieczne jest także wyposażenie szybu zjazdowo-materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Ponadto, aby poprawić wentylację, trzeba wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni – z wyjątkiem zakładu przeróbczego, ponieważ urobek z nowej kopalni trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki kopalni „Zofiówka”.

RP, PAP