• Środa, 16 października 2019

    imieniny: Jadwigi, Florentyny, Gawła

Czy Unia Europejska zniszczy polskie rolnictwo?

Czwartek, 23 maja 2019 (20:39)

Najnowszy wpis Witolda Tomczaka na blogAID

Polskie rolnictwo jest dyskryminowane od początku naszego członkostwa w UE, a nawet wcześniej, tj. od chwili, gdy otworzono nasz rynek zbytu dla obcego kapitału i produktów rolnych. Polscy rolnicy, otrzymując znacząco mniejsze wsparcie z unijnego budżetu, osiągają dochód na poziomie jedynie 30% średniej unijnej. Likwidacji uległo już ponad 800 tysięcy polskich gospodarstw!

Skutki braku jasnych celów strategicznych dla polskiego rolnictwa

Rolnictwo od wielu lat nie znajdowało należytego zrozumienia i wsparcia u polskich władz. Wydawało się, że przystąpienie do UE zwiększy przynajmniej finansowe wsparcie dla tego sektora. Przed 2004 r. największe środki z unijnego budżetu kierowano bowiem właśnie na rolnictwo. Nie opracowano jednak koncepcji wykorzystania polskich zasobów w tym sektorze, bezkrytycznie akceptując rozwiązania płynące z Brukseli.

Dyskryminacja finansowa polskiego rolnictwa

Degradacja polskiego rolnictwa rozpoczęła się jeszcze przed 2004 r., w tzw. okresie przedakcesyjnym. Układ Stowarzyszeniowy ze Wspólnotą Europejską z 1991 r. i Handlowy z UE z 1994 r. skutkowały ujemnym saldem handlu zagranicznego w zakresie artykułów  rolno-spożywczych w wysokości  2,3 mld €, a także utratą 1,5 mln miejsc pracy.

Niekorzystne warunki akcesji zaakceptowane przez rząd SLD – PSL to m.in. 10-letni okres przejściowy, zaniżony plon referencyjny zbóż, zaniżone kwoty produkcyjne (mleka, cukru itd.). Koszty uzupełnień Płatności Bezpośrednich tylko w 2004 r. wynosiły 4,5 mld zł. W okresie 2004-2013 straty z tego tytułu ocenia się na  24,3 mld €!

Niestety, także po zakończeniu okresu przejściowego dla płatności bezpośrednich, polityczne ustalenia uniemożliwiły wprowadzenie obiektywnych kryteriów dystrybucji unijnego wsparcia na kolejne 7 lat (2014-2020). Wsparcie finansowe nadal jest rozdzielane w sposób uznaniowy – pod dyktando Niemiec i Francji – czego skutkiem jest dramatycznie wysoki spadek liczby gospodarstw rolnych w Polsce! W latach 2002-2012 z działalności rolniczej „wypadło” 665 tys. gospodarstw. Proces ten trwa nadal i dotyczy głównie gospodarstw rodzinnych (10-20 hektarów), powodując dotkliwe skutki społeczno-gospodarcze, wliczając w to emigrację i bezrobocie.

Dyskryminujący podział unijnego budżetu jest jednym z powodów dramatycznie niskich dochodów polskich rolników w porównaniu z dochodami rolników większości państw tzw. starej Unii. Oto liczby w EUR/AWU (osoba pełnozatrudniona w rolnictwie):

  1. Polska – 4681 EUR/AWU,

  2. Holandia – 44 395,

  3. Niemcy – 27 607,

Średnia dla UE-28 wynosi 13 293 EUR/AWU.

 

Cały wpis dostępny na blogAID

Witold Tomczak