• Wtorek, 7 lipca 2020

    imieniny: Estery, Ewalda, Klaudiusza

Episkopat

W obronie dzieci

Czwartek, 14 marca 2019 (03:05)

Episkopat Polski apeluje o wycofanie wytycznych zawartych w warszawskiej Karcie LGBT+.

Księża biskupi w wydanym wczoraj specjalnym stanowisku wyrazili sprzeciw wobec działań niektórych samorządów lokalnych mających na celu promocję osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych. Zwrócili uwagę, że już w samej nazwie „LGBT” zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka. Środowiska te proponują alternatywne wizje człowieka, które nie liczą się z prawdą o ludzkiej naturze, a odwołują się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. „Nie tylko są całkowicie obce europejskiej cywilizacji, ale – gdyby miały stać się podstawą normy społecznej – byłyby zagrożeniem dla przyszłości naszego kontynentu”, napisali obradujący w Warszawie pasterze Kościoła w Polsce.

Z troski o dobro wspólne całego społeczeństwa polscy biskupi upomnieli się w opublikowanym wczoraj specjalnym stanowisku o poszanowanie prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci.

– Deklaracja LGBT ogłoszona w Warszawie wymaga stanowczego sprzeciwu ze strony zarówno katolików, jak i wszystkich środowisk odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży. Nie może być zgody na promocję ideologii sprzecznej z przyjętym w Polsce systemem wartości zbudowanym na tradycji chrześcijańskiej – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. Andrzej Lubowicki, generalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce.

– Kartę LGBT odbieram jako atak na najmłodszych. Jest to próba wykolejenia naszych dzieci z torów zdrowego wychowania – mówi „Naszemu Dziennikowi” Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, która także wydała oświadczenie.

Księża biskupi w oświadczeniu ostrzegają, że Karta LGBT+ i promowany w niej model wychowania ma „na celu oswojenie dzieci z zachowaniami samotniczo-ipsacyjnymi, biseksualnymi, homoseksualnymi, dezaprobaty płci w postaci różnych postaci transseksualizmu. Takiej nauki Kościół nie może akceptować. – Homoseksualizmu nie da się pogodzić z katolicką antropologią. Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i objawiony w Jezusie Chrystusie jest Stwórcą człowieka jako mężczyzny i kobiety. W ten sposób sam powołał On do istnienia ludzką płciowość, On ją określił i zdeterminował. My, jako stworzenia, nie mamy ani władzy, ani możliwości dokonywania zmian istotowych w tej materii, czyli zmiany płciowości – wyjaśnia w rozmowie z ”Naszym Dziennikiem„ ks. prof. Tadeusz Guz, filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Karty LGBT+ wskazuje na błędne założenia ideologii gender, które wypaczają katolickie, oparte na prawdzie rozumienie człowieka. Zauważają też, że w propagowanej karcie nie chodzi tylko o stworzenie nowej przestrzeni dla praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transgenderycznych, ale o deprawację dzieci i młodzieży.

Zafałszowanie katolickiej nauki o człowieku od pierwszych lat edukacji przyczyni się do zaburzeń w przeżywaniu swojej seksualności przez przyszłe pokolenia. – Propozycje samorządowe różnych miast, które chcą wdrażać standardy wychowania seksualnego WHO i przewidują promocję ideologii LGBT, są dla nas nie do zaakceptowania. Jest to niebezpieczne dla uczniów i stanowi próbę edukowania dzieci w sposób niezgodny z naszym prawem, które zakłada bezstronność światopoglądową władz i daje pierwszeństwo w wyborze zasad wychowania rodzicom – podkreśla Urszula Furtak.

Konstytucja naszego kraju wskazuje rodziców i rodzinę jako podmiot odpowiedzialny za wychowanie dzieci i młodzieży. – Władze państwowe i samorządowe nie mogą narzucać żadnego światopoglądu rodzinie. Samorząd jest odpowiedzialny wyłącznie za organizację edukacji i wychowania w szkole. Państwo i Kościół mają służyć rodzinie, by swoją wychowawczą rolę mogła wypełniać. Nie możemy się godzić na to, by pod pozorem tolerancji były burzone wartości kształtujące społeczeństwo w naszej Ojczyźnie od tysiąca lat. Święty Papież Jan Paweł II ostrzegał, że demokracja bez wartości prowadzi do totalitaryzmu. Nie pozwólmy, by do tego doszło w Polsce – przestrzega ks. Andrzej Lubowicki.

”Karta proponuje szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksualne bądź inicjatyw stygmatyzujących w wymiarach społecznych osoby wyznające inny światopogląd lub religię„ – ostrzegają księża biskupi, którzy dostrzegają tu zagrożenie nie tylko dla poszczególnych ludzi, ale dla całej Europy. Episkopat przypomina, że ludzie ze swej natury powołani są do życia w miłości jednoczącej mężczyznę i kobietę w rodzinie. – Bóg tożsamość płciową wpisał w naszą naturę, w duszę, ducha i ciało. W to wpisana jest także celowość naszej płciowości, która ma służyć zjednoczeniu mężczyzny i kobiety w sakramentalnym związku małżeńskim. Związek ten jest wyrazem i jednocześnie umocnieniem miłości, w której powstaje nowe istnienie osobowe – przypomina ks. prof. Tadeusz Guz.

– Społeczeństwo w zdecydowanej większości nie akceptuje ideologii gender. Ogromna część nie zdaje sobie sprawy, czym w istocie jest genderyzm i jakie on może przynieść nieodwracalne konsekwencje w dalszym życiu – zauważa Urszula Furtak. W działaniu samorządów promujących środowiska LGBT dostrzega ona próbę rozbicia polskiej rodziny. – Nie godzimy się na przekazanie naszym dzieciom złych postaw, których zwolennicy stanowią w Polsce mniejszość. Grupa ta jednak, choć mała, chciałaby narzucić wszystkim swoje oparte na błędach koncepcje wychowania człowieka – alarmuje prezes Akcji Katolickiej w Polsce.

Krzysztof Gajkowski