• Wtorek, 7 lipca 2020

    imieniny: Estery, Ewalda, Klaudiusza

Rolnictwo

Wnioski z małych gospodarstw

Wtorek, 12 lutego 2019 (03:48)

Od piątku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować od rolników wnioski o przyznanie unijnych dopłat na 2019 rok.

 

Tak jak w ubiegłym roku właściciele małych gospodarstw rolnych – o powierzchni do 10 hektarów – uzyskają możliwość wystąpienia o przyznanie płatności bez konieczności wypełniania wniosku, lecz poprzez złożenie oświadczenia. – Jest to duże ułatwienie dla tych rolników, którzy nie mają w stosunku do poprzedniego roku zmian we wniosku, w zasiewach. Nie muszą bowiem wypełniać całego wniosku, lecz wystarczy, że złożą oświadczenie – ocenia w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Robert Telus, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ARiMR poinformowała nas, że oświadczenia będą przyjmowały biura powiatowe Agencji od 15 lutego do 14 marca 2019 r. – Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego – zaznacza Agencja. Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności za rok poprzedni deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, wypłatę pomocy na zalesianie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową.

Ponadto rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r., jak również fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w 2018 roku. ARiMR poinformowała, że w ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało blisko 431 tys. rolników. 900 tys. przesłało natomiast wnioski o dopłaty w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Łatwiej przez internet

Nieuprawnieni do ubiegania się o płatności przez oświadczenie składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 przez internet. To drugi rok obowiązywania unijnego wymogu elektronicznego składania wniosków o dopłaty. – Na początku obawialiśmy się, jak rolnicy podejdą do tego internetowego systemu – czy wszyscy dadzą sobie radę. Jednak już w zeszłym roku to składanie wniosków przez internet poszło zaskakująco dobrze. W rzeczywistość ten wniosek w formie internetowej łatwiej jest złożyć czy też go poprawić niż wniosek na papierze – mówi Robert Telus.

– Taki sposób ubiegania się o dopłaty jest też znacznie wygodniejszy dla samej Agencji, bo wszystkie dane są już wprowadzone do systemu i dopłaty mogą pójść szybciej – zaznacza wiceszef sejmowej komisji rolnictwa. Postępująca informatyzacja niekoniecznie jednak wpłynie na ograniczenie papierologii. Wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się o dopłaty w ubiegłym roku, dostaną bowiem od ARMiR częściowo wypełnione wnioski w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi. Obowiązek taki na Agencję nałożyła przyjęta w ubiegłym miesiącu przez Sejm rządowa nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Poprzednio obowiązujące przepisy zakładały przesyłanie papierowych wniosków do rolników, którzy do tej pory występowali o dopłaty na papierze, ale już nie do tych wnioskujących przez internet.

Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa Robert Telus tłumaczy nam, że wynika to z chęci maksymalnego ułatwienia rolnikom składania wniosków o dopłaty. To jednak kosztuje. Dodatkowy koszt wynikający z dostarczenia wniosków także do rolników, którzy w 2018 r. złożyli je elektronicznie, wyniesie 2,7 mln zł.

Artur Kowalski