• Niedziela, 26 maja 2019

    imieniny: Eweliny, Filipa, Pauliny

Premia na modernizację

Poniedziałek, 4 lutego 2019 (03:30)

Nawet 60 tys. zł mogą uzyskać rolnicy zainteresowani restrukturyzacją własnego, małego gospodarstwa.

 

Nawet 60 tys. zł mogą uzyskać rolnicy zainteresowani restrukturyzacją własnego, małego gospodarstwa.

Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czekają na rolników, którzy chcą uzyskać pomoc w ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Tegoroczny nabór wniosków jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak dotąd można było trzykrotnie ubiegać się o tę pomoc, w tym jeden z naborów został przeprowadzony dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Pomoc w ratach

Aż 60 tys. zł może uzyskać rolnik, który postawi na rozwój swojego małego gospodarstwa. Pieniądze zostaną mu przekazane w postaci bezzwrotnej premii. Wypłacana będzie w dwóch ratach. Pierwsza stanowić będzie 80 proc. całej sumy. Rolnik otrzyma ją po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy. Druga – w wysokości 20 proc. – przelana będzie na jego konto po poprawnej realizacji biznesplanu.

„Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa” – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja podkreśla, że sposób wydatkowania tych pieniędzy jest szeroki. Beneficjenci programu mogą przeznaczyć je m.in. na budowę lub modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ale to jeszcze nie koniec możliwości. Katalog inwestycji precyzuje, że pieniądze można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie. Ponadto można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

Program „Restrukturyzacja małych gospodarstw” skierowany jest do rolników, którzy posiadają „gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej”. Ale wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może być większa niż 10 tys. euro.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o pomoc musi być ubezpieczona w KRUS. To nie koniec wymagań. Konieczne jest też przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. „Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy” – dodaje ARiMR.

Decyduje suma punktów

W jaki sposób można uzyskać premię? ARiMR wyjaśnia, że każdy złożony wniosek jest punktowany. „O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. za kwalifikacje zawodowe, docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu” – wylicza agencja. Co więcej, młodzi rolnicy – a więc tacy, którzy w dniu złożenia wniosku nie mają więcej niż 40 lat – mogą liczyć na dodatkowe punkty.

Pan Tadeusz prowadzi rodzinne gospodarstwo na Podlasiu. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” podkreśla, że oferowane przez ARiMR programy stanowią duże wsparcie dla rolników. – Nie jest łatwo prowadzić gospodarstwo. Problemów jest bardzo dużo i ich rozwiązań nie widać. Oczywiście, każdy z nas chciałby być samowystarczalny. Ale póki nasze dochody uzależnione są od dopłat, to powinniśmy brać udział w każdych programach – podkreśla rolnik.

Wnioski o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 28 lutego do 29 marca 2019 r. Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rafał Stefaniuk