• Środa, 16 października 2019

    imieniny: Jadwigi, Florentyny, Gawła

Spada produkcja budowlano-montażowa

Piątek, 22 czerwca 2012 (19:41)

Koniunktura w budownictwie w czerwcu jest gorsza niż w maju i w analogicznych miesiącach ostatnich dwunastu lat - wynika z opublikowanych badań GUS.

Bieżący i przyszły portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieco większy od zapowiadanego w maju. "W czerwcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 14 (w maju minus 10). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 27 proc. (w maju odpowiednio 16 proc. i 26 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że bieżący i przewidywany portfel zamówień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem.

"Zwiększają się znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy jednostek zapowiadają większy, niż planowano przed miesiącem spadek zatrudnienia. Spadek cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach może być nieco bardziej znaczący od zapowiadanego w maju" - napisano. "Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. (podobnie jak przed rokiem) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, nieco bardziej znaczącego, niż przewidywali przed miesiącem" - dodano.

GUS informuje, że jednostki wszystkich klas wielkości zgłaszają niekorzystne i gorsze niż w maju oceny bieżącej i przyszłej ogólnej sytuacji gospodarczej. W porównaniu z przewidywaniami z poprzedniego miesiąca pogorszenie prognoz zauważalne jest w największym stopniu w jednostkach dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

"Oceny bieżącego portfela zamówień zgłaszane przez podmioty wszystkich klas wielkości są pesymistyczne, w największym stopniu - w jednostkach najmniejszych (o liczbie pracujących do 49 osób). Prognozy w tym zakresie są niekorzystne jedynie w przedsiębiorstwach najmniejszych (o liczbie pracujących do 49 osób). Mimo że przewidywania podmiotów średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) są nadal pozytywne, to jednak uległy pogorszeniu w stosunku do oczekiwań sprzed miesiąca" - napisano.

"Oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej formułowane przez jednostki wszystkich klas wielkości są niekorzystne i gorsze niż w maju. Również prognozy na najbliższe trzy miesiące są gorsze od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Optymistyczne prognozy formułują jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób), choć właśnie w tych jednostkach w stosunku do ubiegłego miesiąca uległy one największemu pogorszeniu" - dodano.

Z badania wynika ponadto, że negatywne oceny zarówno bieżącej, jak i przyszłej sytuacji finansowej zgłaszają przedsiębiorstwa wszystkich klas wielkości, w szczególności jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób).

MM,PAP