• Niedziela, 22 kwietnia 2018

    imieniny: Łukasza, Leona, Gajusza

Dochowali wierności Kościołowi

Piątek, 5 stycznia 2018 (21:41)

Stolica Apostolska poinformowała publicznie o śmierci pod koniec ub. r. dwóch biskupów chińskich, którzy doczekali sędziwego wieku i – mimo licznych utrudnień i represji ze strony władz – dochowali wierności Kościołowi powszechnemu i Papieżowi. Byli to 96-letni bez mała Luke Li Jingfeng – biskup diecezji Fengxiang, zmarły 17 listopada ub.r., i prawie 90-letni Mattia Yü Chengxin – emerytowany koadiutor diecezji Hanzhongu, zmarły 7 grudnia.

Biskup Luke Li Jingfeng urodził się 15 stycznia 1921 roku w miasteczku Tongyuanfang w prowincji Shaanxi (w środkowych Chinach) jako jedno z 8 dzieci w rodzinie od pokoleń katolickiej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1947 roku, po czym pracował duszpastersko, a w latach 1956-1959 był rektorem seminarium duchownego. W 1959 roku za krytykę władz komunistycznych i odmowę przystąpienia do „Ruchu Trzech Autonomii”, oznaczającego w praktyce zerwanie więzi z Papieżem, trafił do więzienia i 20 lat spędził w obozie pracy. Po wyjściu na wolność w 1979 roku powrócił do pracy duszpasterskiej. 25 kwietnia 1980 roku ówczesny biskup diecezji Fengxiang Antonio Zhou Weidao wyświęcił go na jej biskupa-koadiutora, a 14 lutego 1983 roku, po śmierci ordynariusza, objął rządy jako jej biskup.

Ponieważ nie należał do kontrolowanego przez reżym tzw. Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich (PSKCh), władze nie chciały uznać jego nominacji, ostatecznie jednak w 2004 roku został potwierdzony oficjalnie na swym urzędzie. Był wówczas jedynym chińskim biskupem katolickim, który pełnił swój urząd, nie będąc członkiem Kościoła „patriotycznego”. 6 stycznia 1996 roku konsekrował ks. Petera Zhang Zhiyonga na swego koadiutora i to on w 2010 roku przejął jego obowiązki, gdy bp Li ciężko zachorował. W 2010 roku Benedykt XVI zaprosił go (wraz z 3 innymi biskupami) do udziału w obradach Synodu Biskupów, ale władze nie zgodziły się na ich wyjazd do Rzymu. Zmarł po ciężkiej chorobie rano 17 listopada 2017 roku. Pochowano go 25 tegoż miesiąca w krypcie katedry w Fengxiangu.

Informując o jego śmierci, watykański dziennik „L’Osservatore Romano” napisał, że bp Li „zawsze z mocą bronił doktrynalnych zasad Kościoła katolickiego, przeciwstawiając się niepożądanemu mieszaniu się polityki w sprawy kościelne, pozostając zarazem otwartym na dialog i mediację”. Będzie wspominany „z szacunkiem i wdzięcznością przez kapłanów i wiernych za swoją wierność Następcy św. Piotra, okazywaną w chwilach próby i za swe niezmordowane zaangażowanie na rzecz Kościoła lokalnego”.

Diecezja Fengxiang liczy obecnie 23 tys. wiernych, wśród których pracuje 40 kapłanów diecezjalnych, 20 franciszkanów i około stu sióstr zakonnych. Jej nowym biskupem jest obecnie Peter Li Huiyuan, konsekrowany przez ponad 90-letniego wówczas bp. Li.

Z kolei bp Mattia (Matthew) Yü Chengxin urodził się 28 lutego 1928 roku w miasteczku Yüjiawan (prow. Shaanxi) w rodzinie katolickiej. Jego starszy brat Bartolomeo Yue Chengti, zmarły w 2009 roku, był biskupem tejże diecezji Hanzhong, w której potem on sam był biskupem pomocniczym, a ich siostra Yü Yongjie została zakonnicą. Do seminarium wstąpił w 1950 roku w Hanzhongu, a od 1956 roku kontynuował naukę w seminarium w Kaifengu, ale 2 lata później zostało ono zamknięte w ramach „Ruchu Trzech Autonomii”. W czasie tzw. rewolucji kulturalnej przebywał w areszcie domowym, a następnie został skazany na ciężkie roboty.

Święcenia kapłańskie mógł więc przyjąć dopiero 10 grudnia 1981 roku. Pracował potem ofiarnie i z wielkim oddaniem w diecezji Hanzhong. 12 grudnia 1989 roku bp Li Zhengrong z diecezji Xianxian konsekrował go na biskupa koadiutora Hanzhongu. W 2007 roku doznał wylewu krwi do mózgu i odtąd nie był już w stanie kierować diecezją ani w ogóle prowadzić jakiejkolwiek działalności publicznej. Zmarł 7 grudnia 2017 roku.

„Aby móc działać na rzecz pojednania i wspólnoty w swej diecezji, nie pełnił posługi biskupiej, ale pracował jako zwykły kapłan, ofiarowując swe cierpienie za Kościół lokalny” – napisał dziennik watykański.

Mszę św. pogrzebową pod przewodnictwem obecnego biskupa diecezji Yü Rumshena koncelebrowali wszyscy kapłani diecezjalni przy licznym udziale wiernych 12 grudnia w kościele w Xiaozai w dystrykcie Chenggu.

Dziś diecezja Hanzhong liczy ok. 43 tys. wiernych, ok. 40 kapłanów i dwa żeńskie zgromadzenia zakonne. 

RP, PAP