• Środa, 21 kwietnia 2021

    imieniny: Anzelma, Feliksa, Zelmiry

Porozumienie Watykanu z Czarnogórą

Piątek, 22 czerwca 2012 (13:03)

Stolica Apostolska zawarła porozumienie z Czarnogórą. Wczoraj odbyła się wymiana dokumentów ratyfikacyjnych.

Porozumienie podstawowe  pomiędzy Stolicą Apostolską a Czarnogórą zostało podpisane 24 czerwca 2011 roku przez watykańskiego sekretarza stanu oraz czarnogórskiego premiera. Według prawa dokumenty te musiały być one ratyfikowane przez narodowy parlament, który uczynił to 20 maja br. Wczoraj Benedykt XVI przyjął na prywatnej audiencji prezydenta Czarnogóry Filipa Vujanovicia. Po spotkaniu z Ojcem Świętym Vujanowić odbył rozmowę z kard. Tarcisio Bertone, w czasie której przekazał dokumenty ratyfikacyjne. Z chwilą ich wymiany wchodzą one w życie.

„Porozumienie jest owocem bardzo dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Czarnogórą, ustalonych zaraz od uzyskania przez ten kraj niepodległości” przed sześciu laty” – czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie. Ratyfikowany dokument – jak wyjaśnia Radio Watykańskie - „uznaje publiczną osobowość prawną Kościoła katolickiego i jego głównych instytucji, jego swobodę i niezależność w działalności apostolskiej, jak też wolność kultu i działania na polu kultury, edukacji, duszpasterstwa oraz pracy charytatywnej”. W dalszej części komunikatu wyjaśniono, że w trakcie serdecznych rozmów z czarnogórskim prezydentem dokonano owocnej wymiany zdań na aktualne tematy międzynarodowe i o sytuacji regionalnej. Potwierdzono uznanie Stolicy Apostolskiej dla dążeń Czarnogóry do integracji europejskiej. Podkreślono wolę współpracy i dialogu między Kościołem a państwem.

Prezydent Filip Vujanović – relacjonuje watykańska rozgłośnia - przy wymianie dokumentów ratyfikacyjnych podkreślił, że Czarnogóra jest pierwszym krajem z ludnością w większości prawosławną, który zawarł takie porozumienie z Watykanem. Stało się tam ono wzorem dla podobnych dokumentów, podpisanych ze wspólnotą żydowską i z muzułmanami.

Iza Kozłowska