• Niedziela, 26 maja 2019

    imieniny: Eweliny, Filipa, Pauliny

Piotr I. skazany za znieważenie prof. Chazana

Wtorek, 28 czerwca 2016 (18:40)

Po niemal dwóch latach, 28 czerwca br., zapadł wyrok w sprawie przeciwko Piotrowi I., którą w imieniu prof. Bogdana Chazana wytoczyli prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Lewicowy działacz, w felietonie opublikowanym 11 lipca 2014 r. na portalu tygodnika „goniec.com”, znieważył prof. Bogdana Chazana, nazywając go „zwyrodnialcem”, „pomyleńcem”, „człowiekiem bez sumienia”, „złem na miarę biblijną”, „wcieleniem szatana”.

Atak na znanego ginekologa i ówczesnego dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie nastąpił z uwagi na powołanie się przez niego na klauzulę sumienia i odmowę dokonania aborcji w kwietniu 2014 roku.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa orzekł, że Piotr I. jest winny zarzucanych mu czynów i na mocy artykułu 216 § 2 KK skazał go na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 5000 zł nawiązki na rzecz Fundacji PRO – Prawo do Życia oraz opublikowanie treści wyroku na portalu „goniec.com”. Oskarżony musi również przeprosić prof. Chazana i pokryć koszty postępowania. Wyrok pierwszej instancji nie jest jeszcze prawomocny.

Piotr I. nie stawiał się na kolejnych rozprawach, sabotując w ten sposób pracę wymiaru sprawiedliwości. Ostatecznie doprowadzono go na rozprawę główną w asyście policji.

To kolejna skuteczna interwencja prawników Instytutu Ordo Iuris w obronie wolności sumienia i prawa do tzw. klauzuli sumienia polskich lekarzy oraz wszystkich osób stawianych w sytuacji konfliktu sumienia. W kwietniu br. również Leszek Miller przeprosił prof. Bogdana Chazana za swoje publiczne znieważające wypowiedzi pod jego adresem. Były premier opublikował przeprosiny na łamach „Rzeczpospolitej” i w serwisie Polskiej Agencji Prasowej. Stwierdził wówczas, że jego opinia na temat prof. Chazana była „krzywdząca i niezasłużona”.

Wcześniej, po przeprowadzeniu rocznego, wnikliwego postępowania, prokuratura uznała, że nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności uzasadniające postawienie znanemu ginekologowi i obrońcy życia zarzutów karnych, czego domagano się w licznych wypowiedziach polityków i komentarzach medialnych.

Do dzisiaj swojej pochopnej, opartej o przedwcześnie sformułowane opinie decyzji o odwołaniu prof. Bogdana Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny nie zmieniła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Profesora Chazana reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.

Źródło: strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris