• Poniedziałek, 1 czerwca 2020

    imieniny: Jakuba, Konrada, Justyna

Krótko

20:15 - Ukraina: Separatyści masowo werbują nieletnich do walki w Donbasie
2020-06-01 20:15:29

Ukraina: Separatyści masowo werbują nieletnich do walki w Donbasie

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało w poniedziałek o wszczęciu postępowania w związku z masowym werbowaniem przez prorosyjskich separatystów osób nieletnich do działań bojowych w Donbasie. Za udział w konflikcie zbrojnym ukraińskie sądy skazały 29 niepełnoletnich.

„Ustalono, że bojownicy nielegalnych formacji zbrojnych, kontrolowanych przez Federację Rosyjską, począwszy od 2014 r. masowo stosują praktykę werbowania i angażowania niepełnoletnich z tymczasowo okupowanych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego do udziału w działaniach bojowych przeciwko jednostkom Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych” – napisano na stronie biura prokuratora generalnego.

Poinformowano, że dotychczas 29 niepełnoletnich obywateli Ukrainy zostało skazanych za udział w konflikcie zbrojnym po stronie nielegalnych formacji zbrojnych.

Biuro podkreśliło, że jeden z artykułów protokołu fakultatywnego do konwencji o ochronie praw dziecka, której stronami są zarówno Ukraina, jak i Rosja stanowi, iż jej sygnatariusze mają zagwarantować, aby osoby poniżej 18. roku życia nie brały udziału w działaniach zbrojnych.

AB, PAP
19:57 - Senackie komisje poparły większość poprawek do ustawy ws. wyborów prezydenckich
2020-06-01 19:57:55

Senackie komisje poparły większość poprawek do ustawy ws. wyborów prezydenckich

Trzy komisje senackie pozytywnie zarekomendowały w poniedziałek większość poprawek zgłoszonych do ustawy dotyczącej tegorocznych wyborów prezydenckich, w tym poprawki o 10 dniach na złożenie podpisów oraz możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów.

Komisje zarekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy wraz z poprawkami.

Połączone komisje senackie: praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawcza kontynuowały w poniedziałek prace nad ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Komisje pozytywnie zarekomendowały większość poprawek, m.in. poprawkę senatora Marka Borowskiego (KO), zakładającą, że w kalendarzu wyborczym będzie co najmniej 10 dni na rejestrację komitetu wyborczego kandydata na prezydenta i zebranie podpisów. Ponadto komisje poparły poprawkę senatora Borowskiego mówiącą, że marszałek Sejmu określa kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW.

Pozytywną rekomendację uzyskała także poprawka senatora Marcina Bosackiego (KO), zgodnie z którą dopuszczone ma być udzielenie poparcia zgłoszonym nowym kandydatom na prezydenta za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kandydaci na prezydenta zbierali 100 tys. podpisów niezbędnych do rejestracji w sposób tradycyjny, na papierze.

Nie uzyskała akceptacji jedna z poprawek zgłoszonych dopiero w poniedziałek przez wicemarszałka Senatu Marka Pęka (PiS), zakładająca, że kopertę zwrotną wyborca będzie mógł wrzucić do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej najpóźniej do godz. 6.00 rano w dniu poprzedzającym dzień wyborów. Obecnie ustawa mówi, że wyborca musi wrzucić kopertę do skrzynki nadawczej najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów i w takiej wersji zapis proponują zostawić komisje.

Wcześniej wycofana została wzbudzająca kontrowersje poprawka, autorstwa wicemarszałków Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i Michała Kamińskiego, zakładająca, że ustawa weszłaby w życie 6 sierpnia.

AB, PAP
19:38 - MF: Więcej czasu na zaliczki PIT
2020-06-01 19:38:01

MF: Więcej czasu na zaliczki PIT

Minister finansów Tadeusz Kościński zdecydował o ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu – poinformował w poniedziałek resort finansów.

Ministerstwo dodało, że Kościński zadecydował też o zastosowaniu tego rozwiązania dla firm w zakresie majowych zaliczek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

„Odmrażamy gospodarkę. Wiemy, że przedsiębiorcy wciąż potrzebują naszego wsparcia, a kumulacja płatności w czerwcu negatywnie odbiłaby się na ich sytuacji finansowej. Dlatego postanowiliśmy rozłożyć płatności do końca roku” – wskazał cytowany w komunikacie szef resortu finansów.

Jak przypomniano, zgodnie z rozwiązaniami z „Tarczy antykryzysowej”, już raz wprowadzono przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać kwoty pobranych w marcu i kwietniu zaliczek na podatek i pobranego podatku zryczałtowanego do 1 czerwca 2020 r. Teraz termin ten jest jeszcze dłuższy i dodatkowo obejmuje również środki pobrane od podatników w maju.

Jak wyjaśniono, zaliczki i podatek pobrane: w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.; w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.; w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski dodał, że ministerstwo odpowiada w ten sposób na pilne potrzeby polskich przedsiębiorców. „Dzięki naszemu rozwiązaniu w kieszeniach przedsiębiorców zostanie w maju ok. 5 mld zł, które poprawią ich płynność finansową, a dzięki temu również bezpieczeństwo zatrudnianych przez nich pracowników” – podsumował.

AB, PAP
19:16 - MZ przewiduje podwyżki dla lekarzy rezydentów od 1 lipca
2020-06-01 19:16:47

MZ przewiduje podwyżki dla lekarzy rezydentów od 1 lipca

Od 1 lipca lekarze rezydenci, czyli odbywający specjalizację, mają otrzymać podwyżki – wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury.

W poniedziałek projekt trafił do konsultacji publicznych. Resort wyjaśnił, że konieczność wydania takiej regulacji wynika z realizacji przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Rezydent to lekarz odbywający specjalizację, który ma pełne prawo wykonywania zawodu, zdał Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i odbył staż podyplomowy. W uzasadnieniu do projektu podano, że obecnie najniższe zasadnicze wynagrodzenie, na którego podstawie ustala się podwyżkę dla rezydentów, wynosi 5164 zł – to iloczyn współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,05) i kwoty (4918,17 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2019 r., ogłoszonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenia rezydentów kształtowane są zależnie od roku odbywania specjalizacji i od dziedziny medycyny. Od 1 lipca 2020 r. zakwalifikowano trzy grupy lekarzy. Pierwsza to lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych. Druga to ci po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych. Trzecia obejmuje tych odbywających specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny, których wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z przepisami ustawy z 8 czerwca 2017 r.

Z uwagi na zmiany na liście priorytetowych dziedzin medycyny zakłada się, że lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji, która traci status dziedziny priorytetowej, zachowają prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

„Jednocześnie na liście priorytetowych dziedzin medycyny pojawiają się trzy nowe specjalizacje: chirurgia dziecięca, choroby zakaźne oraz medycyna paliatywna. Wszyscy lekarze odbywający specjalizację w tych trzech dziedzinach medycyny zostaną objęci wynagrodzeniem właściwym dla dziedzin priorytetowych począwszy od dnia 1 lipca 2020 r.” – zaznaczono.

Proponowanym terminem wejścia regulacji w życie jest 1 lipca 2020 r.

AB, PAP
18:44 - Pasażerowie podróżujący samolotem muszą przestrzegać nowych zasad bezpieczeństwa
2020-06-01 18:44:04

Pasażerowie podróżujący samolotem muszą przestrzegać nowych zasad bezpieczeństwa

Każdy kto od poniedziałku zdecyduje się na podróż samolotem, na razie po kraju, musi stosować się do nowych wytycznych, jak m.in. obowiązek noszenia maseczek, utrzymywania dystansu społecznego.

Od poniedziałku przywracany jest pasażerski ruch lotniczy. Na razie można podróżować samolotem po kraju. Pierwsze rejsy tego dnia uruchomiły PLL LOT, które latają do ośmiu miast – z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.

Z tej okazji narodowy przewoźnik zaprosił dziennikarzy na lot z Warszawy do Szczecina i z powrotem.

Zgodnie z nowymi zasadami, do terminala lotniska może wejść osoba, która posiada bilet lotniczy. Co oznacza, że osoby odprowadzające nie mają tam wstępu. Po wejściu do terminala służby sprawdzają bilet, a następnie mierzą temperaturę za pomocą kamer termowizyjnych. Jeśli bilet się zgadza, a temperatura ciała jest niższa niż 38 stopni Celsjusza, pasażer może przejść kolejne etapy podróży.

Jeżeli podróżny nie ma karty pokładowej, udaje się do stanowiska linii lotniczej i tam się odprawia; jeśli ma ją w formie elektronicznej i nie nadaje bagażu, może bezpośrednio przejść do kontroli bezpieczeństwa. W całym terminalu pasażera obowiązuje noszenie maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego. Na podłodze w terminalu są naklejki przypominające o tym, że trzeba zachować odstęp 1,5 metra. W samym terminalu w poniedziałek rano nie było tłoku, było raczej pusto.

Oczekując na kontrolę bezpieczeństwa, również należy zachować dystans. Po tej kontroli pasażer może udać się bezpośrednio do swojego gate’u i tam oczekiwać na samolot lub pójść na zakupy. Na Lotnisku Chopina część sklepów jest otwarta, w niektórych przed wejściem należy zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki.

Zmieniły się zasady boarding’u – po kolei wywoływani są pasażerowie z konkretnych rzędów. Najpierw wsiadają osoby z miejscami z tyłu samolotu, a następnie zapraszani są podróżni z kolejnych rzędów. Procedura ta ma ograniczyć kontakt między pasażerami.

Po wejściu do samolotu lecącego do Szczecina, podróżnych witała załoga posiadająca maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie zajmowali miejsca w układzie szachownicy. Oznacza to, że połowa foteli w samolocie była pusta. Podczas lotu załoga częstowała wodą mineralną oraz drożdżówkami w opakowaniach, starając się nie podchodzić zbyt blisko pasażera. Podczas całego rejsu należało mieć maseczkę na twarzy. Niedostępne były gazety dla podróżnych (w klasie biznes) oraz magazyny pokładowe.

Po wylądowaniu w Szczecinie podczas opuszczania samolotu także obwiązywał dystans społeczny. Po powrocie do Warszawy, po wylądowaniu na Lotnisku Chopina, pasażerom była mierzona temperatura termometrem przykładanym do czoła.

Siatka połączeń PLL LOT od 1 czerwca br. obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny.

AB, PAP
18:24 - USA: Przed Białym Domem trwa sprzątanie po zamieszkach
2020-06-01 18:24:17

USA: Przed Białym Domem trwa sprzątanie po zamieszkach

Napisy na budynkach w okolicach Białego Domu są sukcesywnie zamalowywane. Planujemy oczyścić też pomnik Tadeusza Kościuszki – zapewniali w poniedziałek  pracownicy waszyngtońskich służb porządkowych.

Przed Białym Domem trwa wielkie sprzątanie po nocy zamieszek. W kilkunastu budynkach, w tym m.in. centrali związków zawodowych AFL-CIO, wybito okna. Służby porządkowe zmazują z gmachów antyprezydenckie oraz antyrasistowskie napisy.

Dostęp do parku Lafayette’a przed Białym Domem jest ogrodzony. Znajdujący się na jego rogu pomnik Tadeusza Kościuszki na cokole pokryty jest napisami. Pracownicy służb zapewniają, że zamierzają je zmyć. To nie jedyny zdewastowany pomnik – pomazano też m.in. pomnik II Wojny Światowej na narodowych błoniach w stolicy USA.

Nad ranem w poniedziałek pomnik Kościuszki był jednym z najchętniej fotografowanych miejsc przed Białym Domem. Przechodnie zapewniają, że niszczący go nie wiedzieli, że jest to polski i amerykański bohater narodowy, który w swoim testamencie część majątku przekazał na wykupienie czarnoskórych niewolników.

W położonym naprzeciwko episkopalnym kościele św. Jana trwają czynności w ramach śledztwa w sprawie nocnego podpalenia piwnicy. Pożar szybko ugaszono, są jednak straty. Policja poprosiła władze kościoła o dostęp do zapisu z kamer. Podobne apele o współpracę służby kierują do innych właścicieli zdemolowanych w Waszyngtonie sklepów i lokali. Zapowiadają ściganie winnych i aresztowania.

AB, PAP
18:09 - Wiceszef MSZ: Od 15 czerwca można podróżować z polskich lotnisk do Grecji bez kwarantanny
2020-06-01 18:09:26

Wiceszef MSZ: Od 15 czerwca można podróżować z polskich lotnisk do Grecji bez kwarantanny

Od 15 czerwca z polskich lotnisk, z wyjątkiem katowickiego, będzie można swobodnie podróżować do Grecji; na miejscu będą przeprowadzone losowo testy, ale bez obowiązkowej kwarantanny – poinformował w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Rząd Grecji zdecydował o uruchomieniu od 15 czerwca lotów międzynarodowych, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Przy zachowaniu środków ostrożności otwarte zostaną dla lotów międzynarodowych lotniska w Atenach i drugim pod względem wielkości greckim mieście – Salonikach, a od 1 lipca decyzja ta obejmie wszystkie porty lotnicze w kraju.

W piątek greckie Ministerstwo Turystyki poinformowało, że obywatele 29 państw będą od 15 czerwca zwolnieni z odbywania przy przyjeździe do Grecji obowiązkowej kwarantanny w związku z zagrożeniem koronawirusem.

AB, PAP
17:32 - Hiszpania: Z powodu epidemii zamknięto co najmniej 4,5 tys. spółek produkcyjnych
2020-06-01 17:32:41

Hiszpania: Z powodu epidemii zamknięto co najmniej 4,5 tys. spółek produkcyjnych

Z powodu epidemii koronawirusa w Hiszpanii zamkniętych zostało w kwietniu i maju co najmniej 4,5 tys. spółek prowadzących działalność produkcyjną – wynika z danych państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych, opublikowanych w poniedziałek przez dziennik „El Mundo”.

Madrycka gazeta twierdzi, że „koronawirus okazał się ostatecznym wyrokiem” dla wielu przedsiębiorców, którzy w ostatnich latach skarżyli się m.in. na spadek konkurencyjności.

„Zamknięcia spółek dotyczą przede wszystkim małych firm wytwórczych zatrudniających od 6 do 50 pracowników” – napisał „El Mundo”.

Z danych stołecznego dziennika wynika, że z powodu epidemii koronawirusa od marca w Hiszpanii zamknięto definitywnie lub tymczasowo ponad 91 tys. podmiotów gospodarczych, zazwyczaj mikroprzedsiębiorstw oraz małych spółek.

W czwartek koncern Nissan ogłosił, że od grudnia rozpocznie proces likwidacji swojej fabryki samochodów w Barcelonie oraz dwóch innych zakładów w Katalonii. Związki zawodowe szacują, że w efekcie tej decyzji łącznie straci pracę ponad 20 tys. osób, w tym zarówno osoby bezpośrednio zatrudnione w fabryce, jak też załogi współpracujących z nią firm.

Inną niepokojącą dla hiszpańskiej gospodarki i finansów wiadomością jest piątkowy komunikat rządu o drastycznym wzroście deficytu budżetowego. Z opublikowanych danych wynika, że od stycznia do kwietnia wzrósł on do poziomu 19,9 mld euro, czyli jest dwukrotnie większy w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

AB, PAP
17:15 - Otwieranie granic tematem poniedziałkowego posiedzenia sztabu kryzysowego MSZ
2020-06-01 17:15:34

Otwieranie granic tematem poniedziałkowego posiedzenia sztabu kryzysowego MSZ

Otwieranie granic i aktualne działania polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na świecie były tematami rozmów poniedziałkowego sztabu kryzysowego MSZ – poinformował resort we wpisie na Twitterze.

W spotkaniu wzięli udział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, wiceszef MSZ Paweł Jabłoński i dyrektor generalny Służby Zagranicznej Andrzej Papierz.

W Polsce – zgodnie z poniedziałkowymi danymi – łącznie zakaziło się koronawirusem 23 tys. 987 osób, a 1065 zmarło.

AB, PAP
16:42 - Włochy: Otwarto Koloseum
2020-06-01 16:42:26

Włochy: Otwarto Koloseum

Po 84 dniach przymusowej przerwy z powodu pandemii koronawirusa w poniedziałek otwarto rzymskie Koloseum.

Zwiedzanie przebiega w nadzwyczajnych warunkach: co kwadrans wpuszczane są grupy po 15 osób, obowiązuje wymóg noszenia maseczek i mierzenia temperatury przy wejściu.

Bramę prowadzącą do antycznego amfiteatru otwarto uroczyście przy niemal letniej już aurze w Wiecznym Mieście.

Przy obecnym reżimie sanitarnym Koloseum może zwiedzić maksimum 560 osób dziennie. Ta faza eksperymentalna potrwa do 30 czerwca. Otwarte jest od 10.30 do 19.15. Oprócz normalnego biletu za 16 euro wprowadzono specjalny ulgowy w cenie 9,50 euro na popołudniowe zwiedzanie. Chodzi o to, aby uniknąć nadmiernych skupisk ludzi.

Od razu, jak poinformowała dyrekcja, sprzedano w internecie 300 biletów.

Zwiedzający to niemal wyłącznie rzymianie, którzy przez lata unikali wejścia do zawsze obleganego zabytku, odwiedzanego rocznie przez ponad 7,5 mln osób. Teraz mogą zobaczyć wszystko w tak komfortowych warunkach, jakich wcześniej z powodu tłoku nigdy tam nie było.

Na razie w stolicy Włoch nie ma turystów spoza stołecznego regionu Lacjum. Pierwsi zaczną przybywać w tym tygodniu po tym, gdy w środę otwarte zostaną granice regionów, a także kraju, na razie dla obywateli państw UE i Wielkiej Brytanii.

 

 

 

AB, PAP
16:12 - Kraków: Procesja Bożego Ciała w Krakowie bez ograniczeń liczby wiernych
2020-06-01 16:12:12

Kraków: Procesja Bożego Ciała w Krakowie bez ograniczeń liczby wiernych

Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie odbędzie się bez ograniczeń liczby uczestników. – Jedyne o co apelujemy do wiernych, to aby zasłaniali usta i nos i zachowali dystans społeczny – powiedział rzecznik prasowy krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski.

W wydanych w poniedziałek wskazaniach w sprawie procesji Bożego Ciała metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i kanclerz kurii ks. Tomasz Szopa, powołując się na rozporządzenie rządu z 29 maja, napisali, że z zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników.

„Zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału” – napisał abp Jędraszewski.

Przypomniał przy tym o konieczności utrzymywania odpowiednich odległości między uczestnikami procesji lub zasłaniania ust i nosa.

Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie rozpocznie się 11 czerwca Mszą św. o godz. 9.00 w katedrze na Wawelu. Następnie traktem królewskim wierni udadzą się na Rynek, zatrzymując się przy ołtarzach zlokalizowanych przy kościołach: św. Idziego, śś. Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy bazylice Mariackiej. W procesji tej co roku uczestniczy kilka tysięcy osób.

AB, PAP
15:50 - IPN: 2. konkurs o Nagrodę „Semper Fidelis”
2020-06-01 15:50:09

IPN: 2. konkurs o Nagrodę „Semper Fidelis”

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatów do 2. konkursu o Nagrodę „Semper Fidelis”. Kandydatów do nagrody można zgłaszać elektronicznie za pomocą formularza do 15 lipca br.

„W 2019 r. IPN ustanowił Nagrodę »Semper Fidelis« – coroczne wyróżnienie dla osób, instytucji i organizacji społecznych za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN” – napisał w przesłanej w poniedziałek informacji p.o. rzecznika prasowego IPN Adam Stefan Lewandowski.

Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, której przewodniczącym jest prezes IPN dr Jarosław Szarek. Nagroda ma charakter honorowy, a laureaci otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

Jak przypomniał Lewandowski, jedna z przyznawanych nagród może zostać nadana pośmiertnie.

W 2019 r. zdobywcami wyróżnienia zostali: harcmistrz Stefan Adamski, czasopismo „Wołanie z Wołynia”, ksiądz Roman Dzwonkowski, żołnierz AK płk Weronika Sebastianowicz oraz Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Specjalne wyróżnienie otrzymał Wiesław Helak.

Kandydatów do drugiej Nagrody można zgłaszać elektronicznie do 15 lipca 2020 r. za pomocą formularza umieszczonego na stronie IPN.

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/100362,Instytut-Pamieci-Narodowej-uroczyscie-oglasza-rozpoczecie-drugiej-edycji-Nagrody.html.

 

AB, PAP
15:29 - Republika Środkowoafrykańska: Łączność z wiernymi przez radio
2020-06-01 15:29:49

Republika Środkowoafrykańska: Łączność z wiernymi przez radio

W związku z pandemią koronawirusa władze Republiki Środkowoafrykańskiej apelują do mieszkańców o przestrzeganie zasad higieny i zachowywanie dystansu społecznego. Pomoc rządowa i opieka zdrowotna są jednak w tym kraju niewystarczające.
 
Z inicjatywy polskiego biskupa Mirosława Gucwy poprzez diecezjalny Caritas do rodzin trafiają: maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji i pomoc żywnościowa.

Nie mniej od materialnego liczy się też wsparcie duchowe. Ponieważ do 15 ograniczono liczbę uczestników ceremonii religijnych, kontakt z wiernymi zachowany jest dzięki diecezjalnemu radiu. – Codziennie transmitujemy Mszę i różaniec, dzięki temu zachowujemy poczucie wspólnoty – wyjaśnia ks. bp M. Gucwa, misjonarz od lat pracujący w tym afrykańskim kraju, a od 2018 r. ordynariusz diecezji Bouar.

– Ludzie przyjęli ograniczenia ze zrozumieniem, chociaż nie wszyscy ich przestrzegają. Wierzący z bólem przyjęli ograniczenie liczby uczestników nabożeństw do 15 osób. Na szczęście w diecezji mamy radio. Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii, mogą słuchać Mszy, mogą się modlić w domu i łączyć duchowo z Chrystusem. W ten sposób tworzymy jedną wielką rodzinę – zapewnia ks.bp Gucwa.

Każdego wieczoru o godz. 20.00 nadawana jest modlitwa różańcowa, do której zaproszone są wszystkie rodziny. – W radiu nadawane są też audycje kulturalne, oświatowe i religijne. Ponieważ dzieci pozostają w domach, radio nadaje też lekcje języka francuskiego, angielskiego i innych przedmiotów. W ten sposób dzieci i młodzież mogą mieć choć namiastkę szkoły. Nadawane są też codziennie komunikaty informujące o rozwoju pandemii i informacje jak unikać zakażenia. Trzy czwarte mieszkańców diecezji ma dzięki radiu dostęp do tych treści. Wzrosła przez to świadomość zagrożenia, ale też poczucie pewności, że Chrystus, który zmartwychwstał, jest w stanie pokonać tę chorobę i dodać nam siły, abyśmy przeżywali ten czas wspólnie – podkreśla ordynariusz Bouar.

AB, KAI
15:11 - Salwador: Burza tropikalna Amanda zabiła co najmniej 14 osób
2020-06-01 15:11:43

Salwador: Burza tropikalna Amanda zabiła co najmniej 14 osób

Burza tropikalna Amanda, która uderzyła w Salwador, wywołując ulewne deszcze, lokalne powodzie i osuwanie się ziemi, spowodowała śmierć co najmniej 14 osób i liczne zniszczenia – informuje w poniedziałek AFP. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy.

Potężna burza tropikalna Amanda utrzymująca się od soboty u wybrzeża Gwatemali powoduje intensywne opady dotykające zarówno ten kraj, jak i sąsiedni Salwador. Rzeki wylewają, zagrożeniem jest osuwająca się ziemia – relacjonuje AFP.

Według władz Salwadoru żywioł pochłonął 14 ofiar, z czego 11 w stołecznym San Salvador, a trzy w mieście San Juan Opico. Jak zaznaczył minister spraw wewnętrznych Mario Duran, liczba ta może się zwiększyć.

W stolicy kraju co najmniej 4,2 tys. osób musiało zostać ewakuowanych, ponieważ ich domy już zostały zniszczone albo są tym zagrożone; energia elektryczna dostarczana jest z przerwami.

„To bezprecedensowa sytuacja, mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem, które nakłada się na inne niebezpieczeństwo o wielkiej skali” – powiedział burmistrz San Salvador Ernesto Muyshondt, odnosząc się do pandemii koronawirusa.

Obawiając się dalszych zniszczeń spowodowanych osuwającą się ziemią, prezydent kraju Nayib Bukele ogłosił w niedzielę 15-dniowy stan wyjątkowy.

Jak poinformowało w poniedziałek amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC), istnieje 80 proc. szans, że pozostałości burzy Amanda w ciągu 48 godzin utworzą cyklon nad półwyspem Jukatan w Meksyku.

87 proc. powierzchni zamieszkiwanego przez 6,6 mln mieszkańców Salwadoru jest uważana za tereny szczególnie podatne na ekstremalne zjawiska pogodowe – przypomina AFP.

AB, PAP
14:52 - Chiny wstrzymują import soi i wieprzowiny z USA
2020-06-01 14:52:18

Chiny wstrzymują import soi i wieprzowiny z USA

Władze ChRL nakazały państwowym firmom, aby wstrzymały import soi i wieprzowiny z USA – podała w poniedziałek Agencja Reutera, powołując się na dwa anonimowe źródła. Agencja łączy to z decyzją Waszyngtonu o odebraniu Hongkongowi przywilejów, by ukarać Pekin.

Według rozmówców Reutersa, chińskie władze mogą rozszerzyć nakaz na inne towary rolno-spożywcze ze Stanów Zjednoczonych, jeśli Waszyngton podejmie dalsze działania.

Chińskie MSZ zagroziło w poniedziałek „zdecydowanym kontratakiem” na „wszelkie słowa i działania USA, które podkopują chińskie interesy w Hongkongu”. Rzecznik resortu Zhao Lijian wyraził sprzeciw wobec ingerencji innych krajów w wewnętrzne sprawy Chin.

Prezydent Donald Trump oświadczył w piątek, że Hongkong nie jest już na tyle autonomiczny, by USA mogły w dalszym ciągu traktować go w sposób uprzywilejowany. Zapowiedział kroki w kierunku nałożenia sankcji na hongkoński urzędników biorących udział w ograniczaniu autonomii regionu.

JG, PAP