• Poniedziałek, 11 grudnia 2017

    imieniny: Damazego, Daniela

Krótko

12:03 - Morawiecki wymieni dzisiaj kilku ministrów?
2017-12-11 12:03:06

Morawiecki wymieni dzisiaj kilku ministrów?

W poniedziałek nastąpi większa niż początkowo zapowiadana przez Mateusza Morawieckiego rekonstrukcja rządu; przewidywana jest wymiana kilku ministrów – dowiedziała się nieoficjalnie PAP w źródłach zbliżonych do kierownictwa PiS.

Według informacji PAP w niedzielę odbyła się wielogodzinna rozmowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z desygnowanym na premiera Mateuszem Morawieckim.

W trakcie rozmowy – podają źródła PAP – konsultowane miały być szczegóły rekonstrukcji rządu, początkowo planowanej na styczeń. Zdecydowano jednak – według informacji PAP – że niektóre zmiany w rządzie nastąpią już w poniedziałek, a kolejne mogą mieć miejsce w styczniu.

RP, PAP
10:31 - Chiny gromadzą dane o niemieckich politykach
2017-12-11 10:31:51

Chiny gromadzą dane o niemieckich politykach

Chiny posługują się fałszywymi profilami na LinkedIn, aby gromadzić dane o niemieckich politykach i wysokich urzędnikach. Chińskie służby wywiadowcze korzystają z LinkedIn, by dotrzeć do co najmniej 10 tys. Niemców – podał Urząd Ochrony Konstytucji (BfV).

„Jest to szeroko zakrojona próba infiltracji w poszczególnych parlamentach, ministerstwach i agencjach rządowych” – powiedział Hans-Georg Maassen, szef niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV).

Poinformowano o wykryciu szeregu profili rzekomo wykorzystywanych w tym celu.

W przeszłości Chiny zaprzeczały podobnym oskarżeniom.

Urząd ujawnił 8 najaktywniejszych profili używanych do nawiązania kontaktów z niemieckimi użytkownikami LinkedIn.

Profile są tak zaprojektowane, aby wzbudzać zainteresowanie innych użytkowników i promować młodych chińskich profesjonalistów – którzy nie istnieją.

Chiński wywiad wykorzystuje tę metodę rekrutowania wysokich rangą polityków i urzędników jako informatorów – sądzą pracownicy Urzędu i proszą o kontakt osoby, które podejrzewają, że mogły stać się celem kontaktów z fałszywych kont.

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konstytucji poinformował, że wykryto „coraz bardziej agresywne cyberszpiegostwo”.

RP, PAP
20:21 - Śląskie: 137 nazw ulic pozostało do dekomunizacji
2017-12-10 20:21:29

Śląskie: 137 nazw ulic pozostało do dekomunizacji

Jeszcze 137 nazw ulic w ponad 40 gminach woj. śląskiego nie zostało zmienionych w świetle ustawy dekomunizacyjnej. Zanim wojewoda podejmie decyzje w sprawie zmian, zwrócił się do tych samorządów o propozycje nowych nazw. Swoje propozycje przesłała połowa z nich.

To dane z zestawienia przekazanego PAP przez służby prasowe wojewody śląskiego. Wynika z niego, że w obejmującym 167 gmin całym woj. śląskim ustawie dekomunizacyjnej podlegało ok. 390 nazw ulic. W 86 gminach nie było żadnej nazwy podlegającej ustawie. W blisko 240 przypadkach gminy zmieniły nazwy samodzielnie, w terminie.

Chodzi o następstwa ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z 1 kwietnia 2016 r.

Ustawa nałożyła na samorządy konieczność zmiany nazw jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób – w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do 1 września br. Samorządy mogły wnioskować do IPN o opinie odnośnie do określonych nazwisk czy nazw.

W przypadku niewykonania przez samorządy obowiązku zmiany objętej ustawą nazwy, zgodnie z ustawą czyni to wojewoda – poprzez tzw. zarządzenie zastępcze – w ciągu trzech miesięcy od terminu obowiązującego samorządy. Zarządzenie zastępcze wojewody wymaga opinii IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi – co do jego przedmiotu.

Zgodnie z ustawowym zapisem opinia ta jest przedstawiana w terminie miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie dwóch miesięcy, od dnia doręczenia żądania wojewody. Oczekiwanie na opinię wstrzymuje bieg terminu na – w tym wypadku – wydanie zarządzenia zastępczego.

Na początku grudnia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówił PAP, że większość wniosków o opinie IPN wysyłał około połowy października, a odpowiedzi zaczęły spływać w listopadzie. Wojewoda szacował wówczas, że pierwsze zarządzenia zastępcze wyda około połowy grudnia, część być może w styczniu 2018 r. – w zależności od czasu wynikającego ze spływających opinii IPN. Dotąd jeszcze żadne takie zarządzenie nie zostało wydane.

Zgodnie z przekazanym PAP wykazem, do zmiany wciąż pozostało 137 nazw ulic w ponad 40 gminach woj. śląskiego. Połowa z nich odpowiedziała w różnym zakresie na wcześniejsze pisma służb wojewody z prośbą o wskazanie nowych nazw zmienianych ulic. Swoje propozycje nowych nazw przesłali przedstawiciele władz m.in. Mysłowic czy Zabrza, gdzie wcześniej, w ustawowym terminie, rady miast nie zdecydowały się zrobić tego samodzielnie. 

Najwięcej, 34 nazwy, pozostaje do zmiany w Gliwicach, następnie 9 – w Rybniku, 7 – w Mysłowicach oraz po 5 w Dąbrowie Górniczej (gdzie wcześniej zmieniono już 19 innych nazw) i Zabrzu.

Łącznie 8 gmin nie podjęło dotąd uchwał w sprawie budzącego szczególne emocje w woj. śląskim nazwiska b. wojewody śląskiego Jerzego Ziętka. Na etapie postępowań samorządów IPN zdecydował, że podlega ono ustawie dekomunizacyjnej.

Władze Katowic wielokrotnie deklarowały już stanowczy sprzeciw wobec zmiany nazwy Ronda im. gen. Jerzego Ziętka przy tamtejszym Spodku; nie zaproponowały też nowej nazwy w odpowiedzi na pismo wojewody. Podobnie nowej propozycji nazwy dla ulic noszących nazwisko b. wojewody śląskiego nie przesłały Mysłowice (choć przesłały sugestie dla pięciu innych niezmienionych wcześniej nazw), Piekary Śląskie, Ruda Śląska czy Tychy (dla pl. Jerzego Ziętka).

Knurów w odpowiedzi na pismo wojewody zaproponował, by tamtejszą ulicę Ziętka zmienić na ul. gen. S. Sosabowskiego, Orzesze podsunęło nazwisko gen. W. Andersa, Zabrze – płk. Łukasza Cieplińskiego, a Zbrosławice – Ignacego Mościckiego. Już wcześniej nazwę ul. Ziętka zmieniły podjurajskie Poręba (na Siewierską) oraz Łazy (na Złotą).

Pytany z początkiem grudnia o kwestię gen. Ziętka wojewoda śląski odpowiadał, że nie podjął jeszcze wówczas decyzji. „Dla niektórych miast już opinie [IPN w sprawie Ziętka – PAP] pojawiały się, natomiast dla mnie opinia IPN nie jest jednoznacznie wiążąca” – przypominał.

Kilka tygodni wcześniej, mówiąc o Ziętku, Wieczorek stwierdził, że nie sposób oceniać postaci b. wojewody, np. przez pryzmat jego roli budowniczego wielu obiektów w regionie, bez oceny legitymizowania przezeń poprzedniego systemu. „Tutaj trzeba dokonać pewnej analizy i wagi. Rzeczywiście brakuje czasu, aby takiej oceny dokonać” – mówił. Akcentował, że w przeszłości wyrażał już pogląd, że czym innym jest „wielki monument”, a czym innym „symbol pamięci”.

RP, PAP
19:59 - Akademia Niepodległości
2017-12-10 19:59:22

Akademia Niepodległości

„Akademia Niepodległości” – to jeden z podkarpackich akcentów obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami cyklu imprez, którego pierwszy akcent zostanie postawiony 11 grudnia, są Oddział IPN w Rzeszowie i Muzeum-Zamek w Łańcucie.

„Akademii Niepodległości” to cykl spotkań zaplanowany na lata 2017-2021. Jak poinformowała NaszDziennik.pl Katarzyna Gajda-Bator z rzeszowskiego oddziału IPN, podczas konferencji i spotkań pracownicy Instytutu oraz zaproszeni goście – reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawią w formie wykładów zarówno drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwanie granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.

Inauguracja cyklu nastąpi już jutro w rodowej siedzibie Lubomirskich i Potockich Muzeum-Zamku w Łańcucie. – Cały cykl spotkań ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy, ale także formowanie postaw, opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązania do Ojczyzny oraz konkretne przesłanie. W ciągu roku odbędzie się pięć spotkań. Każdy rok akademicki chcielibyśmy zakończyć wręczeniem dyplomów oraz wpisem do specjalnie przygotowanego indeksu – informuje Katarzyna Gajda-Bator. Wykład inauguracyjny „Niepodległość 1918 i 1989 – podobieństwa i różnice” w budynku dawnego Kasyna Urzędniczego Muzeum-Zamku w Łańcucie 11 grudnia o godz. 17.00 wygłosi prof. dr hab. Janusz Cisek. 

Mariusz Kamieniecki
19:37 - Mińsk: Opłatek Polaków z Białorusi
2017-12-10 19:37:07

Mińsk: Opłatek Polaków z Białorusi

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc wzięła w niedzielę udział w spotkaniu opłatkowym polskich organizacji z różnych części Białorusi, zorganizowanym w Mińsku przez Ambasadę RP. Koc złożyła również kwiaty przed tablicą ku czci Józefa Piłsudskiego w Wojstomiu.

Polityk przekazała zgromadzonym na spotkaniu życzenia świąteczne w imieniu swoim, marszałka Stanisława Karczewskiego i całego Senatu. „Dla Senatu RP sprawowanie pieczy nad Polakami, którzy mieszkają za wschodnią granicą, nad Polonią, która rozproszona jest po całym świecie, jest najważniejszą misją i największym zaszczytem” – oświadczyła Koc.

Jak powiedziała, jest to nie tylko tradycja, która sięga II RP, ale przede wszystkim „dzisiejsza rzeczywistość”. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że poza granicami Polski żyje 20 mln naszych rodaków i że wszyscy odczuwają silną więź z macierzą i potrzebują jej” – dodała Koc.

Wicemarszałek dodała, że jest to już jej kolejna wizyta na Białorusi, ale pierwsza w stolicy tego kraju.

Przemawiając do mieszkających na Białorusi Polaków, Koc podkreśliła, że wsparcie Senatu ma wymiar nie tylko symboliczny. „Senat dysponuje konkretnymi środkami, którymi może wspierać działalność naszych rodaków za granicą. W rocznicowym roku 2018 – na stulecie niepodległości RP – budżet na sprawowanie pieczy nad Polonią i Polakami za granicą wzrósł do 100 mln zł, dzięki czemu będziemy mogli wesprzeć wiele cennych inicjatyw, także na Białorusi” – powiedziała polityk.

„Życzę wszystkim Polakom, by trwali w polskości i byli dumni, że są Polakami i żeby tę polskość przekazywali swoim dzieciom i wnukom” – powiedziała Koc. „Zawsze wyrażam wielką wdzięczność za to, że nasi rodacy za granicą polskość kochają i kultywują. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest łatwo być Polakiem poza granicami Polski; tym większy podziw budzą ich działania” – podkreśliła.

Życzenia świąteczne złożył zgromadzonym także ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik, z którego inicjatywy odbyło się spotkanie opłatkowe. „Dziękuję serdecznie przedstawicielom wszystkich organizacji polskich za codzienną, wytężoną pracę na rzecz utrzymania języka polskiego, tradycji, polskiej historii, za pracę z dziećmi i młodzieżą. Chcę też powiedzieć, że w swojej działalności możecie zawsze na nas liczyć” – powiedział Pawlik w imieniu dyplomatów.

Do Mińska przybyli przedstawiciele działających na Białorusi organizacji polskich, uznawanych przez Warszawę, w tym najliczniej reprezentowany Związek Polaków na Białorusi, którego nie uznają władze w Mińsku, a także Polska Macierz Szkolna i inne struktury.

Obecni byli również dyplomaci akredytowani w Mińsku oraz konsulowie generalni z Grodna i Brześcia, Jarosław Książek oraz Piotr Kozakiewicz.

Zwierzchnik białoruskich katolików arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz odmówił modlitwę i udzielił zebranym błogosławieństwa, zachęcając ich do dobrego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

W czasie spotkania wicemarszałek Koc oraz ambasador Pawlik wręczyli nagrody laureatom dziecięcych konkursów plastycznych.

Wcześniej, w niedzielę Koc wspólnie z polskimi dyplomatami wzięła udział w mszy św. w Wojstomiu w obwodzie grodzieńskim i złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji przypadającej w tym roku 150. rocznicy jego urodzin.

RP, PAP
18:15 - Stoch szósty w Titisee-Neustadt
2017-12-10 18:15:37

Stoch szósty w Titisee-Neustadt

Kamil Stoch zajął szóste miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee-Neustadt. Triumfował Niemiec Richard Freitag. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych rozegrano tylko jedną serię.

Freitag uzyskał 145 m. Drugi był jego rodak Andreas Wellinger – 139,5 m, a trzeci Norweg Daniel-Andre Tande – 135,5 m. Stoch skoczył 130,5 m.

Na pozycji lidera PŚ umocnił się Freitag.

Maciej Kot uzyskał 118,5 m, ale po lądowaniu miał upadek. Na szczęście nic groźnego się nie stało. Polak uplasował się na 32. pozycji.

Freitag odniósł drugie zwycięstwo w sezonie.

RP, PAP
12:45 - Technologie z Polski nagrodzone na wystawie w Hong Kongu
2017-12-10 12:45:07

Technologie z Polski nagrodzone na wystawie w Hong Kongu

Pięć technologii z Politechniki Łódzkiej zostało nagrodzonych medalami na zakończonej w Hong Kongu międzynarodowej wystawie International Invention Design Competition. Cztery rozwiązania otrzymały złote medale, jedno medal srebrny.

Poinformowała o tym w niedzielę PAP rzeczniczka uczelni Ewa Chojnacka. Dodała, że dwa ze „złotych” wynalazków mogą mieć zastosowanie w medycynie, a pozostałe są technologiami i urządzeniami do wykorzystania w różnych branżach przemysłu.

Złoty medal przyznano za „biotekstroniczny system do profilaktyki i wspomagania leczenia zapaleń dolnych dróg moczowych”. Jak wyjaśnia Chojnacka, innowacyjne jest tutaj zastosowanie tekstylnych elementów grzejnych zintegrowanych z bielizną wraz z olejkami eterycznymi o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych, zaaplikowanymi na zewnętrznej wkładce wymiennej.

Kolejny wynalazek to ortopedyczne miniaturowe urządzenie pomiarowe ułatwiające chirurgowi weryfikację poprawności przeprowadzonego zabiegu całkowitej wymiany stawu biodrowego. Szczególne uznanie zyskał „lekki kompozyt konstrukcyjny z wypełnieniem mineralnym”, który pozwala na zastosowanie go m.in. do budowy lekkich konstrukcji, do pochłaniania energii czy też wykorzystywania ich jako izolacji termicznej.

Złoty medal przyznano też za opracowanie ekologicznej mieszanki celulozowej do produkcji układów wlewowych w odlewnictwie. Do jej wytworzenia stosowane są półprodukty naturalne niewydzielające toksycznych związków po spaleniu oraz pochodzące z odzysku, np. z makulatury.

Srebrny medal otrzymał „optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej”. Według jego autorów, tego typu kontroli powierzchni brakuje na rynku branżowym. 

RP, PAP